Riskien tunnistaminen

Kerää tiedot käyttöaineista, toiminnoista, ergonomiasta ja vaarallisista aineista.

Suojelutoimenpiteet

Johda vaadittavat toimenpiteet suoraan Quenticistä.

Määräykset nähtävissä

Yhdistele voimassa olevat laki vaatimukset ja velvoitteet sekä käyttöohjeet toisiinsa automaattisesti.

Jaa asiakirjoja

Ajankohtaisesti ja läpinäkyvästi: informoi vastuuhenkilöitä mukavasti hiirtä napsauttamalla.

Riskien arviointi

Quentic tarjoaa käyttöösi käytännöllisiä toimintoja, joilla täytät kaikki työsuojelua, yritysturvallisuutta ja vaarallisia aineita koskevien lakien ja määräysten vaatimukset. Tilastoi työtehtävien, -pisteiden ja -paikkojen sekä työvälineiden riskit helposti Quenticillä:

  1. Määritä työalueet ja tehtävät
  2. Tunnista riskit
  3. Arvioi riskit
  4. Tee heti päätökset toimenpiteistä
  5. Suorita toimenpiteet
  6. Tarkasta toimenpiteiden vaikutukset
  7. Dokumentointi

Quenticillä huolehdit jatkuvasti henkilöiden suojelemisesta ammatillisessa ympäristössä.

Kätevän yleisnäkymän avulla dokumentoit kaikki vaaratilanteet ja arvioit riskin ja vahinkojen laajuuden. Syöttömaskissa määrität vastaavat suojatoimet. Yhdistä normit ja velvollisuudet - nopea yleiskuva juridisista määräyksistä.

Quenticissä luot vaaran arvioinnit ml. yrityksen toimintojen kuvaus ja korvaamisen testaus. Tee päätökset suojelutoimenpiteistä suoraan järjestelmässä. Noudata keskeisiä huomautuslausekkeita (esim. R- ja H-lausekkeet) ja merkkejä. Säästä arvokasta aikaa standardoitujen menetelmien ansiosta.

Anna asiakirjat kollegoidesi käytettäviksi hiiren napsautuksella ja yhdistä näin ammattilaiset ja asiantuntijat.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Saimme yhdistettyä ulkoiset asiantuntijat Quenticiin suoraan ja helposti. Jaetun pääsyoikeuden avulla he pystyvät syöttämään tarkastuksesta juurensa juontaneet riskianalyysit suoraan järjestelmäämme. Siten kaikki osapuolet vetävät yhtä köyttä."