Oikeusvarmuus

Huolehdi lakien ja säädösten noudattamisesta. Pienennä vastuunriskiä.

Aina ajan tasalla

Lakikatselmukset sujuvat ja lakirekisterin vertailu on automaattista.

Tarpeettoman välttäminen

Lakitiedot on tallennettu keskitetysti ja asianosaisten tehtävät sovitettu yhteen.

Lisää läpinäkyvyyttä

Mielekkäät tietorakenteet ja tehokkaat suodattimet huolehtivat läpinäkyvyydestä.

Quentic Vaatimustenhallinta

Quenticin Vaatimustenhallinta-moduulilla täytät määräysten mukaisesti kaikki huolellisuusvelvoitteet, joita työsuojelu- ja ympäristönsuojelulakien laajamittaiset määräykset edellyttävät. Minimoi vastuun riskisi.

Quenticin Vaatimustenhallinta-moduuli luo yleiskuvan pykäläviidakosta ja helpottaa oikeudellisen toimintatarpeen arviointia. Samanaikaisesti saat tehokkaat keinot varmistaa lainmukaiset menettelyt yrityksessä. Yhtenäisten ja ajantasaisten tietojen avulla voit osoittaa toiminnan olevan aina lainmukaista kaikilla yrityksen tasoilla.

HSE-ohjelmisto urakoitsijoiden hallintaan

Yritys on aina vastuussa tiloissaan toimivista ulkopuolisten yritysten työntekijöistä. Lue, kuinka työturvallisuusjohtamisen ohjelmisto minimoi ulkopuolisten yritysten hallinnan riskit.

Quentic kahdessa minuutissa

Täsmällinen ratkaisu yrityksellesi

Quentic on ratkaisusi työ- ja ympäristönsuojeluun sekä kestävän kehityksen hallintaan. Ammatillisesti perusteellisesti toteutettu verkkopohjainen järjestelmä tuntee ja yhdistää kaikki tarvitsemasi toiminnot.

Ohjelmisto tukee teitä kaikissa terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja kestävän kehityksen alueiden prosesseissa. Dokumentointi, organisointi, arviointi – Quenticin avulla nämä tehtävät sujuvat jouhevasti.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi