Oikeusvarmuus

Huolehdi lakien ja säädösten noudattamisesta. Pienennä vastuunriskiä.

Aina ajan tasalla

Lakikatselmukset sujuvat ja lakirekisterin vertailu on automaattista.

Tarpeettoman välttäminen

Lakitiedot on tallennettu keskitetysti ja asianosaisten tehtävät sovitettu yhteen.

Lisää läpinäkyvyyttä

Mielekkäät tietorakenteet ja tehokkaat suodattimet huolehtivat läpinäkyvyydestä.

Quentic Vaatimustenhallinta

Quenticin Vaatimustenhallinta-moduulilla täytät määräysten mukaisesti kaikki huolellisuusvelvoitteet, joita työsuojelu- ja ympäristönsuojelulakien laajamittaiset määräykset edellyttävät. Minimoi vastuun riskisi.

Quenticin Vaatimustenhallinta-moduuli luo yleiskuvan pykäläviidakosta ja helpottaa oikeudellisen toimintatarpeen arviointia. Samanaikaisesti saat tehokkaat keinot varmistaa lainmukaiset menettelyt yrityksessä. Yhtenäisten ja ajantasaisten tietojen avulla voit osoittaa toiminnan olevan aina lainmukaista kaikilla yrityksen tasoilla.

HSE-ohjelmisto urakoitsijoiden hallintaan

Yritys on aina vastuussa tiloissaan toimivista ulkopuolisten yritysten työntekijöistä. Lue, kuinka työturvallisuusjohtamisen ohjelmisto minimoi ulkopuolisten yritysten hallinnan riskit.

Quentic 2 minuutissa

HSE kaikille. Digitaalinen ja helppokäyttöinen.

Tutustu kuinka Quentic helpottaa EHS: n ja CSR:n hallintaa ja tuo koko kaikki sidosryhmät yhteen. Verkkopohjainen ohjelmisto tukee sinua osaavasti kaikissa työturvallisuuden, ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen tehtävissä.

Digitaalinen dokumentointi, organisaatio, arviointi - Quentic säästää aikaa ja rakentaa prosessit jäsennellyllä ja ymmärrettävällä tavalla.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi