Älykästä raportointia kentältä

Quentic App –sovelluksella

Joustava raportointi

Tallenna EHS-tiedot paikan päällä matkapuhelimellasi - jopa offline-tilassa.

Lomakkeet jokaiseen tarpeeseen

Käytä valmiita lomakkeita tai luo omia lomakkeita intuitiivisella vedä ja pudota -editorilla.

Sitouta ihmisiä turvallisuuteen

Ota työntekijät, tavarantoimittajat ja palveluntarjoajat mukaan helposti.

Selkeä yleiskuva

Arvioi ja käsittele tietoja keskitetysti.

Quentic App

Auditoinnin tai tarkastuksen aikana on usein tärkeää kirjata tiedot suoraan paikan päällä, mutta harvoin saatavilla on tietokonetta. Väliaikaisratkaisut paperilla hankaloittavat työtä, saattavat johtaa yksityiskohtien häviämiseen ja muodostavat ylimääräisen esteen ennakoivalle raportoinnille.

Quentic App -sovellus on työturvallisuuden, ympäristöjohtamisen ja kestävän kehityksen mobiili raportointikanava. Se on käytettävissä tarvittaessa – missä ja milloin tahansa. Täytä lyhyitä lomakkeita tai tarkastuslistoja nopeasti ja helposti paikan päällä, ja lähetä ne suoraan vastuuhenkilöille.

Valmiit ja räätälöitävät lomakkeet sekä valokuva- ja offline-toiminnot kattavat kaikki käyttötarpeet tapahtumien ja tarkastustulosten raportoinnista aina riskianalyysiin asti. Sähköisellä allekirjoituksella voidaan hoitaa kiireelliset hyväksynnät myös kentältä.  

Kaikki osalliset mukaan läpinäkyvään prosessiin! Työntekijät, palveluntuottajat ja muut sidosryhmät pääsevät helposti mukaan ja voivat jakaa tietoja vaivattomasti – myös ilman sisäänkirjautumista.

Kaikki ilmoitukset ilmestyvät portaaliin, jossa ne ovat tarkasteltavissa keskitetysti ja reaaliaikaisesti. Asianmukaiset raportit laaditaan automaattisesti.
Tietojen tarkempi käsittely ja saumaton siirtyminen HSE-/CSR-prosesseihin varmistetaan yhdistämällä Quentic App ‑sovellus Quentic Platform ‑alustaan.

Lisäksi Quenticin sisältökumppaneiden tietojen ja palveluiden, olemassa olevien IT-järjestelmien ja/tai BI-ratkaisujen integrointi on helppoa.

Tärkeimmät toiminnot

Quentic App

Poikkeamien hallinta

Läheltä piti -tilanteisiin sekä esine- ja henkilövahinkoihin on reagoitava nopeasti, jotta pystytään estämään vahingot ja vammat tulevaisuudessa. Tee ilmoitus tapahtumasta kätevästi ja helposti, ja täydennä sitä muistiinpanoilla ja valokuvilla. Lisäksi Quentic App -sovellus auttaa rekisteröimään negatiivisten tapausten ohella myös positiiviset havainnot ja HSE-toimenpiteet tarkasti. Jaa toimintaohjeet tiimille ja oppikaa yhdessä!

Hae lisätietoja

Riskienarviointi

Ilman kunnollista raportointityökalua riskianalyysit vaativat usein paljon aikaa ja edellyttävät ylimääräistä byrokratiaa ja paperitöitä. Erittäin riskialtis työ vaatii usein hyvin joustavaa suhtautumista viimehetken muutoksiin. Käytä Quentic App  sovellusta riskien arviointiin suoraan paikan päällä. Eri työvaiheiden arviointi on yhtä helppoa kuin dynaamisten riskianalyysien laatiminen tai väliaikaisten riskien arviointi paikan päällä. Pidä riskitietokantasi aina ajan tasalla ja säästä aikaa!

Hae lisätietoja

Tarkastukset ja auditoinnit paikan päällä

Toimitaanko työmailla aina sääntöjen mukaan? Jotta voidaan tarkistaa jäännösriskit ja tiedostetaan yleinen turvallisuustaso kentällä, HSE-henkilöstön ja yrityksen esimiesten täytyy suorittaa säännöllisiä tarkastuksia  ja auditointeja paikan päällä.  Kun tehdään turvallisuus- tai laatukierroksia tai tarkastetaan tiettyjä HSE-tunnuslukuja, käyntien jäsentelyssä voidaan käyttää Quentic App  sovellusta! Tavoitteista riippuen tulokset voidaan dokumentoida saman tien tai käyttämällä erityistä lomaketta.

Hae lisätietoja

Osoita johdon osallistuminen kentällä

Tehtaan tai muun johdon vierailut, kuten turvallisuuskävelyt, ovat tehokas tapa korostaa työturvallisuuden merkitystä koko yrityksessä ja lisätä tietoisuutta. Ne voidaan yhdistää turvatuokioihin, jotta voidaan kiinnittää huomiota tunnistettaviin kehityssuuntiin. Quentic App  sovellus auttaa valmistelemaan ja dokumentoimaan nämä tilaisuudet jäsennellysti ja kätevästi!

Hae lisätietoja

Hallintojärjestelmien auditoinnit

Hallintojärjestelmäsi sertifiointi standardin ISO 14001, ISO 45001 tai ISO 50001 mukaan edellyttää tarkkaa dokumentointia ja kattavaa raportointia. Auditointien pitäisi kuitenkin olla muutakin kuin pelkkää paperityötä. Varmista, että prosessiesi toteuttaminen on kestävällä pohjalla – Quentic App ‑sovelluksen avulla! Täytä ja dokumentoi helposti ja nopeasti standardin vaatimukset ja kirjaa tulokset. Ennalta määritettävät sähköpostiosoitteet ja push-ilmoitukset mahdollistavat välittömän tiedottamisen vastuuhenkilöille.

Hae lisätietoja

Yksilölliset käyttötapaukset

Quentic tarjoaa kattavan valikoiman valmiita ja toimivia lomakkeita eri aiheista: poikkeamailmoituksista riskianalyyseihin ja auditointituloksiin asti. Jos kuitenkin tarvitset jonkin lomakkeen tai tarkastuslistan valikoiman ulkopuolelta, voit myös luoda sen Quentic App ‑sovelluksella: laadi vain oma lomake ja määritä oman organisaatiosi prosessit tarpeidesi mukaan.  Yksilölliset käyttötapaukset ovat lisäksi hyvin joustavia yhteistyössä kolmansien osapuolten ja eri järjestelmien kanssa.

Hae lisätietoja
Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Asiantuntijatietoa sinulle

Täältä löydät parhaita käytäntöjä, trendejä ja vinkkejä.

Assistor-Uuttera

Assistor-Uuttera käyttää menestyksekkäästi Quentic Appia työntekijöiden havaitsemien työturvallisuusaiheiden raportointiin. Videolta näet syyt ohjelmistoratkaisun käyttöön ja saat vinkkejä menestyksekkääseen ohjelmiston …

Katso video

Quentic App

Hyödynnä Quentic Appia mobiilina työturvallisuuden, ympäristöjohtamisen ja kestävän kehityksen raportointikanavana. Katso, kuinka dokumentoit riskiarviot, auditoinnit, tarkastuskäynnit ja tapahtumat välittömästi paikasta …

Katso video

Enersense

Rakennusyritykselle hyvä maine on välttämätön ja yrityksen työturvallisuuden on oltava sekä sisäisesti että ulkoisesti samalla tasolla. Lue, kuinka Enersense on parantanut Quentic Appin avulla turvallisuus-, laatu- ja …

Lue menestystarina
Resursseihin

X