Työturvallisuus

Et tarvitse työturvallisuuspäällikköä

Mitä tapahtuisi, jos työsuojelupäällikkö voisi automatisoida toistuvat tehtävät, ja hänelle annettaisiin työkalut ja resurssit tehdä työtä tuottavammin?

3 minuuttia

Kirjoittaja Karri Takki

Jokaisella työpaikalla pitää olla vähintään työsuojelupäällikkö. Yli kahdenkymmenen hengen yrityksissä pitää olla myös työsuojelutoimikunta.  Yrityksestä riippuen työsuojelupäällikkö voi olla pää- tai sivutoiminen henkilö. Näiden henkilöiden odotetaan varmistavan, että yritys täyttää työturvallisuuslain vaatimukset kaikessa tekemisessään. Lisäksi heidän pitäisi ylläpitää mittareita ja tehdä raportteja erilaisista poikkeamista ja tapaturmista, joita organisaatiossa tapahtuu.

Kuulostaa kohtuullisen suoraviivaiselta työltä, jopa helposti automatisoitavalta. Todellisuudessa työturvallisuuspäällikön työ ei ole ihan näin helppoa. Useasti he toimivat yhden hengen tiiminä ja rajallisella budjetilla. Lisäksi muu henkilöstö saattaa nähdä heidät jopa työntekoa ja tuottavuutta haittaavana tekijänä.

Ennen kuin irtisanot turvallisuushenkilöstön ja palkkaat Watsonin tai muun tekoälyn hoitamaan hommaa, kannattaa pysähtyä miettimään, voisiko turvallisuustyötä tehdä fiksummin. Mitä tapahtuisi, jos työsuojelupäällikkö voisi automatisoida toistuvat suoraviivaiset tehtävät, ja heille annettaisiin työkalut ja resurssit tehdä työtä tuottavammin? Jos työsuojelupäällikkö voi keskittyä enemmän turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja ison kuvan ja riskien hallintaan, saadaan varmasti paljon turvallisempi ja paremmin samaan maaliin pelaava työyhteisö. Jos kuitenkin päätät nimetä Watsonin työsuojelupäälliköksi kannattaa tarkastaa venyykö Suomen laki siihen, että tekoäly nimetään yrityksen työsuojelupäälliköksi.

Kuinka rakennetaan työturvallisuuskulttuuria?

Kulttuurin muutoksen pitää tulla ylhäältä alas, ei alhaalta ylös. Jos turvallisuus ei ole prioriteetti yrityksen johdon agendalla, eikä johto omalla esimerkillään edistä turvallisuusasioita, ei kukaan alempana organisaatiossa voi rakentaa toimivaa turvallisuuskulttuuria.  Jos työsuojelupäällikkö jätetään yksinään tekemään tarkastuksia, luodaan tilanne, jossa hän reagoi jo tapahtuneisiin asioihin ja huomauttelee virheistä. Käytännön kehitystyö jää edellä mainitussa tilanteessa helposti hyvin kevyeksi ja pintapuoliseksi.

Paljon tuottavampaa on saada projekti- ja tuotantopäälliköt sekä heidän tiiminsä havainnoimaan ympäristöään ja tekemistään aktiivisesti osana päivittäistä tekemistä. Tällöin työsuojelupäällikön taakka kevenee, eikä yhden henkilön harteilla ole juosta ympäriinsä tekemässä tarkastuksia ja laatia raportteja niistä. Ihanteellisessa tilanteessa jokainen henkilö aina tuotannosta johtoryhmään toimii oman roolinsa sisällä työsuojelupäällikkönä.

Mahdollista työsuojelupäällikön tehokas toiminta

Kun työturvallisuuteen liittyvä havainnointi ja raportointi saadaan koko organisaation yhteiseksi tehtäväksi, voi työsuojelupäällikkö keskittyä muihin, tärkeämpiin tehtäviin. Pystyäkseen parantamaan tilannetta entisestään hän tarvitsee modernit työkalut työturvallisuustiedon analysointiin. Nythän informaatiota ja tietoa kertyy merkittäviä määriä, ja siitä pystytään helposti tunnistamaan uusia nousevia riskejä ja muita muutoksia, jotka merkittävät turvallisuustilanteeseen.

Sen sijaan, että nojaatte kuukausittaiseen tarkastuslistaan ja niiden pohjalta rakennettuihin Excel-taulukoihin, kannattaa hyödyntää teknologiaa ja kerätä tietoa päivittäin eri lähteistä ja eri muodoissa. Näin saadaan esille asioita, jotka olisivat todennäköisesti jääneet huomaamatta kuukausittaisella kierroksella.

Jos organisaatiossa on hyvä turvallisuuskulttuuri, ja kaikki tekevät osansa sen eteen, tuotetaan myös paljon suurempia määriä tietoa. Useita auditointeja, riskiarviointeja ja havaintoja voi tulla sisään yhtä aikaa, ja työsuojelupäällikkö voi hyödyntää tätä informaatiota ja tunnistaa riskit sekä puuttua niihin, ennen kuin tuotanto häiriintyy. Tämä riskien tunnistaminen tapahtuu myös entistä nopeammin, koska se ei enää perustu ainoastaan työturvallisuushenkilöiden tekemien auditointien tietoon.

Kaikki ovat työturvallisuuspäälliköitä

Jotta työturvallisuus olisi oikeasti prioriteetti yrityksessä, pitää koko henkilöstö saada mukaan. Omistajuus omasta ja kaverin turvallisuudesta pitäisi olla sisäistetty.

Tällaisessa kulttuurissa työsuojelupäällikkö koetaan enemmän turvallisuusasiantuntijana, joka auttaa tiimien vetäjiä ja johtoa johtamaan ja kehittämään turvallista työpaikkaa. Tiedon analysoinnin ja kehitysehdotuksien eteenpäin viemisen lisäksi hänen roolinsa on kouluttaa henkilöstöä.

Koko organisaation tukemana työsuojelupäälliköltä vapautuu aikaa perehtyä myös uuden teknologian ja tutkimuksen hyödyntämiseen käytännön tekemisessä. Lähitulevaisuudessa yhä useammat yritykset investoivat erilaisiin automaattisiin vahteihin, droneihin, jotka yhdessä tekoälyn kanssa keräävät ja analysoivat myös turvallisuuteen liittyvää dataa. Kerätyn datan määrä tulee siis vain kasvamaan entisestään, ja sen pohjalta pystytään tekemään entistä parempia päätelmiä.

Tämä on osa globaalia trendiä, eikä se kosketa ainoastaan työturvallisuuden johtamista. Moni toistuva jokapäiväinen tehtävä pystytään automatisoimaan, jo tällä hetkellä. Tämä vapauttaa ihmisten aikaa työhön, joka vaatii innovaatiokykyä ja ihmisten välistä vuorovaikutusta.

X