EcoIntenselle kaksi uutta kumppania Sveitsissä

13.12.2017

Yritykset Geelhaarconsulting ja Neosys tekevät yhteistyötä berliiniläisen ohjelmistoasiantuntijan kanssa

Marraskuun lopusta lähtien berliiniläinen ohjelmistoyritys EcoIntense GmbH on toiminut yhteistyössä kahden vaikuttavan sveitsiläisen kumppanin – Geelhaarconsulting GmbH:n ja Neosys AG:n kanssa. EcoWebDeskin työturvallisuus-, ympäristöhallinta- ja kestävyysohjelmistojen käyttäjät voivat välittömästi hyötyä molempien konsulttiyrityksen tietotaidosta. Verkkopohjaista ratkaisua on täydennetty oikeudellisiin normeihin liittyvillä ohjeistuksilla, kestävällä kehityksellä ja sertifioinneilla, ja näin on saatu aikaan käytännöllinen kokonaispaketti yrityksille, jotka haluavat vahvistaa sisäistä laadunvalvontaansa.

Geelhaarconsulting GmbH on itsenäinen konsulttiyritys strategia- ja organisaatiokehityksen alueella. Erityinen pääpaino on kestävässä kehityksessä. Bernissä toimiva yritys palvelee pääasiassa Sveitsissä yksityispuolen asiakkaita sekä julkista sektoria. He ovat Sveitsin myynnin pääyhteys ja auttavat tulevia EcoWebDesk-asiakkaita ohjelmiston käyttöönotossa.

Neosys AG tarjoaa palveluja ympäristönsuojelun ja -tekniikan, turvallisuuden, riskienhallinnan, sosiaalisen vastuun, johtamisjärjestelmien ja vaatimustenmukaisuuden alalla. Yritys yhdistää teknisen osaamisen ja johtamistaidon, ja tukee näin yrityksiä, viranomaisia sekä organisaatioita Sveitsissä ja ympäri maailmaa. Gerlafingenissa sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi muut toimipaikat sijaitsevat Bernissä ja Epalingesissa. Neosys neuvoo EcoWebDesk-asiakkaita Sveitsissä työ- ja ympäristönsuojelua koskevissa kysymyksissä sekä lainsäädännön noudattamisessa.

EcoIntense on muuttanut nimensä muotoon Quentic lokakuussa 2018. Osana tätä muutosta EcoWebDesk-ohjelmisto on myös uudelleennimetty Quenticiksi.