Quenticin Työnvalvonta kunnossapitotöiden turvalliseen suunnitteluun

20.4.2020

  • Päivityksen 12.2 myötä Quentic tuo uuden Työnvalvonta-moduulin, jonka avulla käyttäjien on mahdollista laatia ja hallita työlupia digitaalisesti.
  • Dr. Mario Lenz, CPO

Työlupien laadinta ja hallinta digitaalisesti

Päivityksen 12.2 myötä Quentic tuo työturvallisuuden, ympäristöjohtamisen ja kestävän kehityksen ohjelmistoalustalle uuden moduulin. Moduulin ydinosana toimii Työnvalvonta, jonka avulla käyttäjien on mahdollista laatia ja hallita työlupia suoraan ohjelmistossa. Koko prosessin digitalisointi vähentää paperitöitä, lisää tuottavuutta ja parantaa lainsäädännön ja työturvallisuusmääräysten, kuten ISO 45001, vaatimusten täyttymistä.

SaaS-ratkaisuja tarjoava Quentic vahvistaa päivityksellä 12.2 erityisesti digitaalista turvallisuusjohtamista. Uusi Työnvalvonta-moduuli integroituu saumattomasti terveys-, turvallisuus- ja ympäristöhallinnon (HSE) sekä yhteiskuntavastuun (CSR) ohjelmistoalustaan. Päivityksen pääkomponentin avulla on mahdollista hoitaa koko työlupaprosessi laadinnasta ja aktivoinnista aina hallintaan asti digitaalisesti. 

Työluvat nostavat turvallisuuden etusijalle

Työluvat ovat tärkeitä turvallisuusasiakirjoja omille ja ulkopuolisten yritysten työntekijöille erityisesti teollisuudessa. Ne toimivat ajan tasalla olevina toimeksiantoina ja riskianalyyseinä muissa kuin rutiinitehtävissä, kuten laitteistojen huolto- ja kunnossapitotöissä. Uusi Työnvalvonta-moduuli digitalisoi koko prosessin työlupien laadinnasta aina niiden myöntämiseen ja aktivointiin asti. Ohjelma nojautuu turvallisuuteen liittyviin tietoihin, joita jo suurimmaksi osaksi hallitaan Quenticin moduuleilla Työturvallisuus, Vaaralliset aineet tai Vaatimustenhallinta. Käyttäjät yhdistävät vaihe vaiheelta toimintaan liittyvät turvatoimet, vaaralliset aineet ja suoritettavat tehtävät ja tarvittaessa lisäävät muut tiedot, kuten yhteyshenkilöt hätätilanteessa tai vahinkokäynnistyksen eston asiakirjat. 

Prosessi yhtenäistetään standardoiduilla aktivointi- ja muutosmenetelmillä: vain tarpeelliset asiat hoidetaan paperilla, digitaaliset valtuutukset lyhentävät odotusaikoja ja osallisilla on reaaliaikainen kuva kaikista käynnissä olevista tapahtumista. 

Tukea standardin ISO 45001 käyttöönottoon

Tärkeä osa-alue standardin ISO 45001 mukaisessa työterveyden ja työturvallisuuden johtamisessa on vaatimusten laajentaminen ulkopuolisiin yrityksiin. Organisaatioiden täytyy huolehtia, että urakoitsijat täyttävät kaikki voimassa olevat turvallisuusvaatimukset samalla tavalla kuin omat työntekijätkin. Työluvat ovat tällöin tärkeässä roolissa, koska ne välittävät selkeästi ja kohdistetusti yrityksessä voimassa olevat turvatoimenpiteet vuokratyövoimalle ja hanketyöntekijöille. Yhdistettynä muihin Quentic-moduuleihin, kuten Työturvallisuus, Verkkokoulutukset, Vaaralliset aineet, Vaatimustenhallinta sekä Riskit ja auditoinnit, Työnvalvonta auttaa organisaatioita täyttämään nämä tehtävät. 

Asiakaslähtöinen kehitys

Kehitystyön aikana Quentic teki tiivistä yhteistyötä useiden asiakkaiden kanssa ja hyödynsi heidän alakohtaista tuntemustaan. Quenticin tuotejohtaja Dr. Mario Lenz vahvistaa: ”Hedelmällinen ja luottamuksellinen kumppanuus asiakkaidemme kanssa varmistaa, että uudet ratkaisumme vastaavat alan vaatimuksia, mutta etenkin jouduttaa uuden moduulin ja koko Quentic-alustan jatkuvaa kehitystä.”

Kuvat

Uusi Työnvalvonta-moduuli 

Dr. Mario Lenz, CPO of Quentic

Lisätietoa uudesta Työnvalvonta-ohjelmistomoduulista tulossa verkkosivuillemme pian. 

Tietoa Quenticistä

Quentic on johtavia eurooppalaisten HSE- ja CSR-markkinoiden Software as a Service (SaaS)  palvelujen ratkaisuntarjoajia. Yrityksen pääkonttori on Berliinissä, ja sen palveluksessa on yli 250 työntekijää. Toimipaikkoja on Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa, Alankomaissa, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa. Yli 700 asiakasta on jo valinnut Quenticin ohjelmistoratkaisut HSE- ja CSR-hallintansa tueksi. Alusta soveltuu standardien ISO 14001, ISO 50001 ja ISO 45001 mukaisten kokonaisvaltaisten hallintojärjestelmien tueksi.

Verkko-ohjelmisto koostuu yhdeksästä yksilöllisten tarpeiden mukaan yhdistettävästä moduulista Työturvallisuus, Riskit ja auditoinnit, Vaaralliset aineet, Vaatimustenhallinta, Verkkokoulutukset, Prosessit, Ympäristöjohtaminen ja Kestävä kehitys. Quentic nivoo tietoja yhteen, yhdistää kaikki HSE- ja CSR-toimijat sekä saa aikaan innostusta koko tehtäväkentälle – selaimen tai sovelluksen avulla. Koska eri osastojen, toimipisteiden ja maiden tehtävät lomittuvat toisiinsa, yritysprosessit voidaan hoitaa tehokkaasti lakisääteisiä vaatimuksia noudattaen. 

X