Integroitu poikkeamahallinta Quenticin version 13.0 myötä

26.1.2021

  • Havainnot ja poikkeamat mittaristo kannettavalla tietokoneella ja puhelimessa
  • Kaksi EHS-päällikköä sekä Havainnot ja poikkeamat mittaristo
  • Timo Kronlöf, Quenticin tuotepäällikkö ja HSE-asiantuntija

Uusi moduuli Havainnot ja poikkeamat edistää mukautettavalla poikkeamaluokituksella ja täysin mobiililla raporttien laadinnalla työntekijöiden sitoutumista HSE-kulttuuriin

SaaS-ratkaisujen asiantuntija Quentic on julkaissut työturvallisuus- ja ympäristöjohtamisen (HSE) sekä yhteiskuntavastuun (CSR) alustastaan ja sovelluksestaan version 13.0. Tämän päivityksen myötä yritys esittelee uuden moduulin Havainnot ja poikkeamat. Tämän itsenäisen sovelluksen avulla on mahdollista ilmoittaa, hallita, tarkistaa, ratkaista ja seurata kaikenlaisia havaintoja koko HSE-rintamalla. Positiivisia havaintoja voidaan esimerkiksi hyödyntää digitaalisesti uudenaikaisten työturvallisuusnäkökulmien, kuten käyttäytymislähtöisen turvallisuuden (BBS), toteutuksessa. Samalla moduuli tarjoaa käytännöllisen työkalun yrityksen COVID-19-hallintaan. Lisäksi Quentic on tehnyt parannuksia raportointiominaisuuksiin ja kansainvälisten lakirekistereiden integrointiin (Enhesa).

Julkaisemalla uusimman päivityksensä Quentic 13.0 työturvallisuus- ja ympäristöjohtamisen (HSE) sekä yhteiskuntavastuun (CSR) SaaS-ratkaisujen asiantuntija esittelee HSE-alustallaan uuden moduulin, joka vie digitaalisen poikkeamahallinnan uudelle tasolle. Havainnot ja poikkeamat on työkalu, jolla yritys saa henkilöstön osallistumaan aktiivisesti työturvallisuuteen ja samalla organisoitua kaikkien HSE-osa-alueiden havaintojen ja poikkeamien hallinnan kokonaisvaltaisesti.  

Mukautettava poikkeamaluokitus tuo joustavuutta ja uudenlaisia turvallisuusnäkökulmia

Uuden moduulin avulla käyttäjä pystyy tyypillisten vahinkojen, kuten tapaturmien tai ympäristöhaittojen, seurannan ja analysoinnin lisäksi dokumentoimaan myös muita HSE:n kannalta olennaisia tilanteita, kuten aineellisia vahinkoja, turvallisuuspoikkeamia tai jopa laatupuutteita.

Ennalta määritettyjen poikkeamien ohella Havainnot ja poikkeamat moduulin uusi ydintoiminto antaa HSE-asiantuntijoille mahdollisuuden määrittää erityyppisiä poikkeamia, myös positiivisia havaintoja. "Quentic 13.0 tarjoaa alustan ja sovelluksen uudenaikaisille turvallisuusnäkökulmille ja menetelmille, kuten käyttäytymislähtöinen turvallisuus (BBS) ja Safety II. Nämä ovat tärkeitä menestystekijöitä erinomaista HSE-laatua tavoiteltaessa", selittää Timo Kronlöf, Quenticin tuotepäällikkö ja HSE-asiantuntija. "Havainnot ja poikkeamat tarjoaa HSE-ammattilaisille ja päälliköille kaikilla tasoilla toimivan työkalun uudenaikaisten ajattelumallien digitaaliseen toteuttamiseen."  

Integroitu mobiili lähestymistapa sitouttaa työntekijöitä paremmin

Helpot raportointimahdollisuudet ovat avain yrityksen hyvään turvallisuuskulttuuriin. Siksi työntekijät voivat ilmoittaa kaikki havainnot joko SaaS-alustan tai siihen kuuluvan Quentic-sovelluksen kautta. Tietoja hallitaan kummassakin tapauksessa samalla tavalla, ja ohjelmisto kattaa koko poikkeamahallintaprosessin. Kattavan Quentic Analytics työkalun avulla kaikkia positiivisia ja negatiivisia havaintoja ja poikkeamia voidaan valvoa havainnollisilla ja interaktiivisilla näkymillä, jotka löytyvät myös Quentic-sovelluksesta.  

COVID-19 hallintaan digitaalisesti yrityksessä  

Joustava tapahtumien kirjaaminen on tärkeää myös koronapandemian yhteydessä. Havainnot ja poikkeamat moduulin käyttäjät voivat luoda ja kirjata Quentic-järjestelmään pandemiaan liittyviä tapahtumia, kuten varmistettuja ja varmistamattomia tartuntoja. Työntekijät, johto tai esimerkiksi ulkopuolisten yritysten henkilöstö voivat ilmoittaa tapahtumista itse  lomakkeella suoraan Quentic-alustalta tai Quentic-sovelluksella. Uuden moduulin myötä HSE-päälliköt, koronakriisityöryhmän jäsenet ja muut tehtäväalueiden vastuuhenkilöt voivat seurata ja analysoida COVID-ilmoituksia. Laajamittaista kontaktien jäljittämistä varten Quentic on lisännyt vierailijoiden hallintaan uuden toiminnon, jolla saadaan koostettua yhdellä napsautuksella vierailijaluettelot vierailuaikoineen.  

Yksilölliset HSE- ja auditointiraportit

Uuden moduulin lisäksi Quentic julkaisee uusia ominaisuuksia joustavampaan raportointiin. Käyttäjät voivat laatia itse määrittämiään raportteja kaikista HSE-tiedoista, esimerkiksi poikkeamista, auditoinneista ja työluvista. Uudet tehokkaat lomaketoiminnot mahdollistavat tietojen, ulkoasun ja rakenteen muokkaamisen ja sisältävät runsaasti erilaisia tulostusmuotoja, joiden avulla käyttäjät voivat joustavasti mukauttaa raportit yrityksen omiin ohjeistuksiin. Integroidun tietojenkäsittelyn ansiosta uudet raportointitoiminnot ovat käytettävissä sekä Quentic-alustalla että Quentic-sovelluksessa.  

Enhesa-integrointi takaa automaattisen oikeusvarmuuden

Quentic-järjestelmän auditointitoiminnot hyötyvät Enhesa-lakitietojen paremmasta integroinnista. Uuden kumppanuuskäyttöliittymän myötä käyttäjä saa saumattoman pääsyn kansainvälisiin lakirekistereihin ja automaattiset päivitykset, joiden avulla voivarmistaa HSE-määräysten noudattamisen kansainvälisesti. Quentic yhdistää Vaatimustenhallinnan auditointitoiminnot ja hallinnan monikielisiin auditoinnin kyselylomakkeisiin määritetyllä ja prosessin kannalta turvallisella tavalla.  

Lehdistökuvat

Havainnot ja poikkeamat mittaristo kannettavalla tietokoneella ja puhelimessa

Kaksi EHS-päällikköä sekä Havainnot ja poikkeamat mittaristo

Timo Kronlöf, Quenticin tuotepäällikkö ja HSE-asiantuntija

 

Tietoa Enhesasta

Enhesa on kumppani monikansallisille yrityksille, jotka haluavat auttaa tekemään maailmasta paremman. Autamme asiakkaitamme olemaan aitoja yhteiskunnan jäseniä kattavalla EHS- ja tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tiedolla. Viimeisten 25 vuoden aikana Enhesa on rakentanut EHS:n ja tuotteiden säädössisältöä yli 300:lle lainkäyttöalueelle, ja se on käännetty selkeiksi ja käyttökelpoisiksi vaatimuksiksi yli 30 paikallisella kielellä yrityksille tiedonsiirron esteiden poistamiseksi ja vaatimustenmukaisuuden ymmärtämiseksi. Lähestymistapamme keskitettyyn, standardoituun maailmanlaajuiseen EHS- ja tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen antaa yrityksille mahdollisuuden luoda yhteisymmärrys koko globaalissa liiketoiminnassaan - varmistamalla johdonmukaisuus ja yhteistyö toimipaikkojen välillä. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme täyttämään vaatimukset - tänään, huomenna, ympäri maailmaa.

Tietoa Quenticistä

Quentic on yksi johtavia eurooppalaisten HSE- ja CSR-markkinoiden Software as a Service (SaaS)  palvelujen ratkaisuntarjoajia. Yrityksen pääkonttori on Berliinissä, ja sen palveluksessa on yli 250 työntekijää. Toimipaikkoja on Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa, Alankomaissa, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa. Yli 750 asiakasta on jo valinnut Quenticin ohjelmistoratkaisut HSE- ja CSR-hallintansa tueksi.  

Verkko-ohjelmisto koostuu kymmenestä yksilöllisten tarpeiden mukaan yhdistettävästä moduulista Työturvallisuus, Työnvalvonta, Riskit ja auditoinnit, Havainnot ja poikkeamat, Vaaralliset aineet, Vaatimustenhallinta, Verkkokoulutukset, Prosessit, Ympäristöjohtaminen ja Kestävä kehitys. Quentic tukee tällä hetkellä useita yrityksiä valmiiden koulutussisältöjen ja riskiarvioiden sekä Työturvallisuus- ja Verkkokoulutukset-moduulien avulla uuden työturvallisuusstandardin käyttöönotossa ja siten taistelussa COVID-19-pandemiaa vastaan. Quenticin alusta tukee myös standardien ISO 14001, ISO 50001 ja ISO 45001 mukaisia kokonaisvaltaisia johtamisjärjestelmiä.

X