AMCS ostaa Quenticin – vahvat kumppanit vihreän tulevaisuuden puolesta

12.5.2022

  • Vasemmalta oikealle: Hardy Menzel (teknologiajohtaja), Sebastian Mönnich (operatiivinen johtaja) ja Markus Becker (toimitusjohtaja) perustivat Quenticin vuonna 2007.
  • Markus Becker, Quenticin toimitusjohtaja
  • Jimmy Martin, AMCS:n toimitusjohtaja

AMCS ja Quentic ilmoittavat tänään, että AMCS on tehnyt sopimuksen Quenticin ostamisesta. Kauppa edellyttää viranomaishyväksyntää, ja sen odotetaan toteutuvan lähiviikkoina. Tämän yritysoston myötä AMCS laajentaa merkittävästi maailmanlaajuista osaamistaan ympäristöpalvelualalla. Quenticin johtoryhmä jatkaa yhdessä AMCS:n kanssa brändin ja yrityksen tulevaisuuden muotoilua ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laadunhallintaohjelmistojen ja -palvelujen maailmanlaajuisena markkinajohtajana. Molemmat yritykset tunnistavat mahdollisuudet tarjota yhdessä digitaalisia liiketoimintaratkaisuja terveellisemmän, puhtaamman ja kestävämmän maailman puolesta.

AMCS, johtava maailmanlaajuinen integroitujen ohjelmistojen ja ajoneuvoteknologian toimittaja ympäristö-, yleishyödyllisyys-, jäte-, kierrätys- ja resurssiteollisuudelle, ja Quentic, yksi johtavista EHSQ- ja ESG-hallinnan ohjelmistojen palveluntarjoajista, ilmoittivat tänään allekirjoittaneensa sopimuksen Quenticin ostamisesta. Viranomaishyväksynnän jälkeen Quenticistä tulee osa AMCS:ää. Kaikki osapuolet ovat sopineet kaupan yksityiskohtien salassapidosta.

AMCS laajentaa ympäristöpalvelujen tarjontaa laajemmalle toimialalle

Voimien yhdistäminen on tärkeä askel molemmille yrityksille. Ympäristö-, hyöty-, kierrätys- ja resurssiteollisuuden ohjelmisto- ja ajoneuvoteknologiaratkaisujen maailmanlaajuisena markkinajohtajana AMCS laajentaa markkina-asemaansa tämän yrityskaupan myötä. Quenticin ollessa osa AMCS:n valikoimaa, yritys tarjoaa nyt kehittyneempiä digitaalisia ratkaisuja useammille toimialoille. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia rikastaa asiakkaiden operatiivista toimintaa, millä on suora vaikutus  ympäristöön terveellisemmän, puhtaamman ja kestävämmän maailman puolesta.

"AMCS ja Quentic ovat yhtä mieltä siitä, että missiomme on edistää ympäristön kannalta kestävää tulevaisuutta", sanoo AMCS:n toimitusjohtaja Jimmy Martin. "Olemme innoissamme voidessamme tuoda Quenticin teknologian osaksi AMCS:n ratkaisuvalikoimaa ja voimme nyt keskittyä entistä vahvemmin vaikuttamaan koko toimitusketjuun tarjoamalla älykkäämpiä tuloksia liiketoimintojen automatisointiin ja digitalisointiin - vähentämällä jätettä mahdollisimman paljon."

Quentic lisää AMCS:n valikoimaan 15 vuotta EHSQ-osaamista

Markus Becker (toimitusjohtaja), Sebastian Mönnich (operatiivinen johtaja) ja Hardy Menzel (teknologiajohtaja) perustivat Quenticin (entinen EcoIntense) vuonna 2007 ympäristöasioiden hallintaan tarkoitettuna ohjelmistona. Nykyään Quentic tarjoaa kokonaisvaltaisen ja modulaarisen Software as a Service -ratkaisun kaikkien ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laadunhallintaan (EHSQ) liittyvien tehtävien ja prosessien hallintaan sekä yritysvastuuseen liittyviin ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyviin alueisiin. One Peak ja Morgan Stanley Expansion Capital sekä saksalainen High-Tech Gründerfonds (HTGF) ovat useissa vaiheissa tukeneet Quenticin kehitystä yhdeksi alan johtavista ratkaisuntarjoajista.

Yhdessä AMCS:n kanssa johtoryhmä jatkaa tulevaisuuden muotoilua yhdistetyn ratkaisuvalikoiman avulla. "Olemme rakentaneet Quenticin niiden arvojen varaan, jotka luovat merkityksellistä kehitystä ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle", Quenticin toimitusjohtaja Markus Becker sanoo. "Siksi olemme innoissamme siitä, että olemme löytäneet kumppaniksi AMCS:n, joka on täysin samoilla linjoilla tavoitteemme kanssa, joka on antaa yrityksille kaikkialla maailmassa digitaaliset mahdollisuudet kehittää ihmisten turvallisuutta, liiketoimintaa ja ympäristöprosesseja kestävällä tavalla kaikilla tasoilla. Tämä askel on Quenticille erinomainen tilaisuus vahvistaa entisestään brändiään ja asemaansa EHSQ- ja ESG-ohjelmistomarkkinoilla."

Asiantuntijatiedon hyödyntäminen hiilidioksidipäästöttömän tulevaisuuden edistämiseksi

Quentic ja AMCS hyötyvät merkittävästi toistensa asiantuntemuksesta ja osaamisesta markkinoilla. Resurssien hallinnasta kehdosta kehtoon on tullut keskeinen vastuu yrityksille kaikilla toimialoilla maailmanlaajuisesti. Yritysten integroitumisen ansiosta molempien osapuolten asiakkaat hyötyvät laajasta valikoimasta ratkaisuja, jotka tukevat liiketoimintaprosessien kokonaisvaltaista standardointia ja optimointia tehokkuuden lisäämiseksi, toimintojen virtaviivaistamiseksi ja työskentelyä kohti turvallista ja kestävää tulevaisuutta.

Lehdistökuvat

Quenticin perustajat (vasemmalta oikealle): Hardy Menzel (teknologiajohtaja), Sebastian Mönnich (operatiivinen johtaja) ja Markus Becker (toimitusjohtaja).

Markus Becker, Quenticin toimitusjohtaja

Jimmy Martin, AMCS:n toimitusjohtaja

 

Tietoa AMCS:stä

AMCS:n pääkonttori sijaitsee Limerickissä, Irlannissa, ja sillä on toimistoja Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Australiassa. Yritys työllistää yli 800 henkilöä 12 maassa. AMCS on maailmanlaajuinen johtava integroitujen ohjelmistojen ja ajoneuvoteknologian toimittaja ympäristö-, hyöty-, jäte-, kierrätys- ja resurssiteollisuudelle, ja se tarjoaa optimointiratkaisuja laajemmille kuljetus- ja logistiikkamarkkinoille. AMCS auttaa yli 3 000 asiakasta 22 maassa vähentämään käyttökustannuksiaan, lisäämään omaisuuden käyttöastetta, optimoimaan katteita ja parantamaan asiakaspalvelua. Heidän yritysohjelmistonsa ja SaaS-ratkaisunsa tarjoavat digitaalisia innovaatioita kehittyvään kiertotalouteen ympäri maailmaa.

Tietoa Quenticistä

Quentic on yksi Euroopan johtavista HSEQ- ja ESG-markkinoiden Software as a Service (SaaS) ratkaisujen palveluntarjoajista. Ohjelmistoratkaisu koostuu kymmenestä yksilöllisten tarpeiden mukaan yhdistettävästä moduulista: Työturvallisuus, Työnvalvonta, Riskit ja auditoinnit, Havainnot ja poikkeamat, Vaaralliset aineet, Vaatimustenhallinta, Verkkokoulutukset, Prosessit, Ympäristöjohtaminen ja Kestävä kehitys. Portfoliota tukee liikkuvaan raportointiin sopiva mobiiliratkaisu Quentic App sekä korkeatasoinen HSEQ-tunnuslukujen analysointiin rakennettu Quentic Analytics. Yli 900 asiakasta on jo valinnut Quenticin ohjelmistoratkaisut HSEQ-hallintansa ja vastuullisuuteen liittyvien ympäristö-, sosiaali- ja hallintoalueiden (ESG) vahvistamiseksi. Quenticin alusta tukee myös standardien ISO 14001, ISO 50001 ja ISO 45001 mukaisia kokonaisvaltaisia johtamisjärjestelmiä.

Yrityksen pääkonttori on Berliinissä, ja sen palveluksessa on yli 250 työntekijää. Toimipaikkoja on Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa, Alankomaissa, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa.

X