Quentic-ohjelmisto tukee ISO-sertifiointeja

12.10.2022

Markus Becker, Quenticin toimitusjohtaja

Quentic, pilvipohjainen HSEQ- ja ESG-hallintaohjelmisto, on suunniteltu tukemaan kokonaisvaltaisia johtamisjärjestelmiä. Sen soveltuvuus ISO 14001 -standardin (ympäristö) ja ISO 45001:2018 -standardin (työterveys ja -turvallisuus) mukaisena on jälleen kerran vahvistettu riippumattomasti toistetussa auditoinnissa. Lisäksi Quentic on saanut sertifioinnin sekä ISO 9001 (laatu) että ISO 27001 (tietoturva) -standardien mukaisesti.

Quentic tarjoaa yrityksille todistetusti toimivan järjestelmän integroitujen hallintajärjestelmien käyttöönottoon, ylläpitoon ja optimointiin. Sen avulla organisaatiot voivat tehokkaasti valmistella ja toteuttaa sertifiointeja ja seurata jatkuvasti johtamisjärjestelmäänsä. ISO 9001:n, ISO 14001:n ja ISO 45001:n kaltaisia ISO-standardeja pidetään hyväksi havaittuina työkaluina, kun on kyse organisaation johtamisen, kulttuurin ja yleisen suorituskyvyn parantamisesta. "Työelämämme on huomattavasti monimutkaisempi ja globaalimpi kuin muutama vuosi sitten. Siksi digitaalinen työkalu, joka tukee tehokasta johtamisjärjestelmää ISO-vaatimusten noudattamiseksi, on tarpeellisempi kuin koskaan", sanoo Quenticin toimitusjohtaja Markus Becker ja lisää: "Olemme tyytyväisiä siihen, että SaaS-ratkaisumme on läpäissyt ISO 45001- ja ISO 14001 -standardien toistuvan auditoinnin lisäksi myös ISO 27001- ja ISO 9001 -standardien ensimmäisen auditoinnin."

Vakuutus vaatimustenmukaisuudesta

Yritykset, jotka noudattavat ISO 9001 -standardia, voivat päivittää nykyiset laadunhallintajärjestelmänsä. Näin ne varmistavat, että niiden toimintaprosessit ovat kestäviä, taloudellisia ja käyttäjäystävällisiä. ISO 27001:2017 tukee organisaatioita dokumentoidun hallintajärjestelmän perustamisessa, ylläpitämisessä ja jatkuvassa parantamisessa. Mahdolliset tietoturvapoikkeamat voivat johtua vanhentuneesta teknologiasta tai luottamuksellisten tietojen virheellisestä käsittelystä. Käyttämällä Quenticin ohjelmistoa täydentämään näitä prosesseja yritykset voivat valvoa sisäisen tietoturvan hallintaa digitaalisesti tehostetulla tavalla.

Uusi autoteollisuuden asiakas käyttää Quenticiä

ISO-standardit ovat tärkeitä myös Quenticin asiakkaalle MAHLElle. Mahle on johtava kansainvälinen kehityskumppani ja autoteollisuuden toimittaja. Ratkaisevaa Mahlelle Quenticin alustan hankkimisessa oli se, että Quentic on TISAX®-tarkastettu toimija.

"Etsimme erityisesti kumppania, joka noudattaa tällä alalla samoja korkeita standardeja kuin me", sanoo Kathrin Apel, MAHLEn kestävän kehityksen ja HSE:n globaali johtaja. "Quenticin myötä meillä on nyt rinnallamme SaaS-palveluntarjoaja, joka tukee meitä tulevissa digitalisointiprosesseissa ja vaatimustenmukaisuuskysymyksissä", Apel lisää.

 

Lehdistökuvat

    Markus Becker, Quenticin toimitusjohtaja


    Tietoa Quenticistä

    Quentic on yksi johtavista HSEQ- ja ESG-hallinnan ohjelmistopalvelujen (Software as a Service, SaaS) toimittajista. Quentic-alusta koostuu kymmenestä erikseen yhdisteltävästä moduulista, ja se tarjoaa yrityksille ihanteellisen tavan hallita työterveyttä ja -turvallisuutta, riskejä ja auditointeja, vaaratilanteita ja havaintoja, vaarallisia kemikaaleja, työn valvontaa, lainsäädännön noudattamista, verkkokoulutuksia, prosesseja, ympäristöasioiden hallintaa ja kestävää kehitystä.Quentic-sovellus auttaa suorittamaan tehtävät nopeasti liikkeellä ollessa ja mahdollistaa mobiiliraportoinnin. Lisäksi Quentic Analytics tarjoaa selkeitä ja päivittäin päivitettäviä mittaristoja tärkeimmistä HSEQ-tunnusluvuista. Yli 900 asiakasta on rakentanut räätälöidyn ja tehokkaan HSEQ-hallinta-alustansa Quenticin ohjelmistoratkaisuista ja vahvistanut näin organisaationsa kestävyyteen liittyviä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (Environment, Social and Governance, ESG) liittyviä vastuualueita. Integroiva ohjelmisto soveltuu tukemaan yhtenäisiä ISO 9001-, ISO 14001-, ISO 27001- ja ISO 45001 -standardien mukaisia johtamisjärjestelmiä.

    X