Työturvallisuus, Vaaralliset aineet, Auditoinnit, Ympäristö ja kestävä kehitys

Läpinäkyvät tiedot ja prosessit

ISP Marl GmbH

3 minuuttia

Kemianteollisuuden liiton (VCI) tietojen mukaan Saksassa on entistä vaikeampaa pysyä kemian alalla suorituskykyisenä kansainvälisessä kilpailussa. Alalla on valtavan haasteellista varmistaa oma kilpailukyky pitkällä aikavälillä. Keskikuuri kemianalan yritys ISP Marl GmbH on varmistanut työturvallisuutensa, ympäristönhallinnan ja kestävän kehityksen Quenticin avulla. Keskipisteessä on entistä parempi dokumenttien hallinta sekä ihmisten ja ympäristön suojelu.

Tietoja ISP Marlista

ISP Marl työllistää Marlissa pohjoisella Ruhrin alueella noin 250 työntekijää. Yhdysvaltalaisen kemianalan yrityksen Ashland Incin tytäryhtiö ylläpitää ISP:n (International Speciality Produts Inc.) suurinta tuotantopaikkaa USA:n ulkopuolella. 40 000 m2 tiloissa toimii moderni kemiantehdas kahdella tuotantolinjalla, joilla valmistetaan erikois-, suodatin- ja teollisuuskemikaaleja.

Turvallisuus ennen kaikkea

Tärkeimpiä asioita ovat työsuojelu, laitoksen turvallisuus ja ympäristösuojelu, esim. kemikaaleja käsiteltäessä. Siksi ISP Marl valitsi VCI:n Responsible Care -aloitteen, jonka tavoitteena on turvallisuuden jatkuva parantaminen sekä terveyden ja ympäristön suojelu. Lisäksi yritys on sertifioinut ympäristönhallintajärjestelmän kansainvälisellä ISO 14001 -standardilla ja EMAS-asetuksen mukaan (ympäristöaudiointiasetus). Standardin ISO 9001 mukaisen laatuhallinnan puitteissa yritys etsii jatkuvasti ratkaisuja, jotka parantavat laatu-, ympäristönsuojelu- ja turvallisuusprosesseja.

Asiakirjojen parempi jäsentely

Laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmien sertifioinnit onnistuivat ISP Marlille, mutta yritys itse kaipasi selkeä rakennetta omaan dokumentaatioon. Sisäinen Access-pohjainen järjestelmä oli liian monimutkainen, sekava eikä vastannut enää auditoijien kasvavia vaatimuksia. Tästä syystä yritys otti vuonna 2012 käyttöön Quentic-verkko-ohjelmiston, jolla kaikki työturvallisuuden ja ympäristönhallinnan tiedot kerätään, arvioidaan ja tallennetaan keskitetysti. Integroidun dokumenttien hallinnan avulla varmistetaan, että kukin työntekijä pääsee aina käyttämään ajantasaisinta asiakirjaversiota. Automatisoidun arkistoinnin ja versioinnin ansiosta muutokset voidaan hakea jälkeenpäin. Kaikkea dokumenttien käyttöä ohjataan määritetyillä käyttöoikeuksilla.

"Quenticistä saimme keskitetyn ja vakaan työkalun, jossa kaikki tiedot ovat selvästi ja yksinkertaisesti jäsenneltyinä ja jossa kaikkien dokumenttien hallinta tapahtuu systemaattisesti."

Maik Große-Beck, turvallisuuden ammattilainen ja ympäristötoiminnan testaaja, ISP Marl GmbH

Tehokkaampi auditointien organisointi

ISP Marl koordinoi kaikki laatu- ja ympäristöhallinnan auditoinnit Riskit ja auditoinnit -moduulissa. Ohjelmat ja tavoitteet määritetään ohjelmistossa selkeästi, auditointiin osallistujat rekisteröidään hiiren napsautuksella ja heille tiedotetaan ajantasaisesti sähköpostilla. Henkilökohtaisen näkymän avulla jokainen käyttäjä voi näyttää tulevat toimenpiteet, joihin hän osallistuu, sekä määräajan ja toteutuksen etenemisen. Ympäristövastaavat, turvallisuushenkilöstö, yrityksen johto ja ulkoiset auditoijat on näin yhdistetty tehtävän mukaisesti. Kattavien arviointimahdollisuuksien ansiosta korjaustoimet voidaan johtaa suoraan ja luoda nopeasti auditointiraportteja, jotka sisältävät kaikki kysymykset, arvioinnit ja kuvat.

Vaaran arvioinnit aina ajan tasalla

ISP Marl luo nyt työalueille, -välineille ja tehtäville yhtenäiset riskianalyysit ja käyttöohjeet sekä tiedot suojatoimenpiteistä, ensiavusta, vaaroista ja jätehuollosta. Nämä asiakirjat ovat aina ajan tasalla työturvallisuuden moduulissa, ja standardoidun menetelmän ansiosta helppo ylläpitää. Tarpeeton toisto ja moninkertainen muokkaus on näin poistettu prosessista – se säästää aikaa ja rahaa. Quenticin käyttöönotosta lähtien molempien toimipaikkojen synergiaetuja on voitu hyödyntää, etenkin vaarallisten aineiden riskin arvioinnit koordinoidaan nyt paljon paremmin molempien tuotantopaikkojen välillä. Näin kaikkia toimenpiteitä ei tarvitse keksiä uudelleen joka toimipaikassa.

Vuodesta 2012 lähtien ISP Marlilla on ollut käytössä seuraavat Quentic-moduulit:

  • Perusjärjestelmä

  • Työturvallisuus

  • Riskit ja auditoinnit

  • Vaaralliset aineet

Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

X