Video: Quentic Riskit ja auditoinnit

Tutustu ohjelmistomoduuliin

Aina valmis sertifiointeihin

Quentic-riskit ja auditoinnit huolehtii yrityksen prosessien jatkuvan valvonnan ja parantamisen joustavuudesta, luotettavuudesta ja tehokkuudesta. Ota vastaan järjestelmän tarjoama tuki kaikissa auditoinnin vaiheissa: suunnittelusta alkaen aina epäyhdenmukaisuuksien tunnistamiseen ja korjaamiseen asti. Tämä helpottaa kaikkia asianosaisia ja säästää arvokasta aikaa.

Sisältö
  • Ohjelmien ja tavoitteiden asettaminen

  • Poikkeamien välittäminen

  • Auditoijien hallinta

  • Parannustoimenpiteiden suora alustaminen

  • Kaikkien auditointisuunnitelmien yksiköllinen ohjaus

  • Kysymysluettelot erilaisille auditointilajeille