Whitepaper: ISO 45001

Älä unohda siirtymää OHSAS 18001:stä ISO 45001:seen. Kansainvälisen työterveyden ja ‑turvallisuuden standardin täytäntöönpano!

Whitepaperin sisältö

Motivoituneempi henkilöstö ja kasvanut tuottavuus paremman vaatimustenhallinnan ja harvempien menetettyjen työpäivien avulla: Työterveyden ja työturvallisuuden edut ovat monet. Uusi kansainvälinen standardi työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmille, ISO 45001, on astunut voimaan 12.3.2018. Se tulee korvaamaan edellisen OHSAS 18001 ‑standardin vuoteen 2021 mennessä.

Niille yrityksille, jotka ovat tällä hetkellä sertifioitu OHSAS 18001:n mukaisesti, tämä tarkoittaa rakennemuutoksia, muutostöitä ja useita lisävaatimuksia. Yrityksille, joilla ei ole sertifiointia, suositellaan ISO 45001 ‑standardin käyttöönottoa. Standardi noudattaa korkean tason rakennemallia , mikä tekee siitä helposti käyttöönotettavan integroidussa toimintajärjestelemässä. Vaikka uusi ISO 45001 perustuu OHSAS 18001 ‑standardiin, vaatii se paljon kattavamman lähestymistavan, jossa painotetaan organisaation toimintakontekstia, koko arvoketjun työolosuhteiden tarkkailua sekä huomion kiinnittämistä parannusten mahdollisuuksiin ja riskeihin.

Tässä ISO 45001 ‑standardia käsittelevässä raportissa kerrotaan, kuinka voit

  • käyttää standardin tarjoamia etuja
  • taata vaatimustenmukaisuuden
  • ottaa toimenpiteet käyttöön oikeaoppisesti
  • aktiivisesti sitouttaa henkilöstöäsi
  • ja hankkia sertifioinnin.

Tärkeää: 6 kuukautta lisäaikaa ISO 45001 -standardiin siirtymiseen!

Corona-pandemian takia määräaikaa siirtymiseen ISO 45001 -standardiin on pidennetty 6 kuukaudella tai 30. syyskuuta 2021 saakka. OHSAS 18001 -sertifikaatin nojalla sertifioidut yritykset tarvitsevat keskimäärin 9–14 kuukautta tarvittavien rakennemuutosten, muutosten ja täyttää lisävaatimukset uuden sertifikaatin hankkimiseksi. Hyödynnä tämä tilaisuus ja aloita ajoissa!