Safety Management Trend Report 2019

Työturvallisuuden ammattilaisten ajatuksia vuoden 2019 trendeistä.

Safety Management Trend Report 2019 sisältö

Englanninkielisessä raportissa käydään läpi tämän vuoden merkittävimmät trendit turvallisuusjohtamisen näkökulmasta.

Työelämä muuttuu. Neljäs teollinen vallankumous tuo ihmiset ja teknologian lähemmäs toisiaan kuin koskaan ennen. Työ on yhä globaalimpaa, joustavampaa ja automatisoidumpaa,
mutta onko se myös turvallisempaa?

Digitalisaation vaikutus työturvallisuuteen on edelleen aliarvioitu, mutta uudet teknologiat ovat vain yksi tapa edistää työturvallisuutta. Se vaatii myös oikeanlaista johtamista! Johtajien on varmistettava, että heidän työntekijänsä ovat sitoutuneita ja motivoituneita pitkällä aikavälillä, jotta yritykseen voidaan luoda tavoitteellinen turvallisuuskulttuuri.

Suuri osa asiantuntijoista on samaa mieltä siitä, että yrityksissä siirrytään pikkuhiljaa ylhäältä alas määritetyistä toimintatavoista kohti uudempia. Mutta ovatko ”Safety II” tai ”Safety Differently” vain samaa vanhaa uudessa kääreessä? Pitäisikö osaavien työntekijöiden kyseenalaistaa nolla tapaturmaa numeerisena tavoitteena? Työpaikkatapaturmien määrä on vähentynyt huomattavasti viime vuosina, joten uusilla toimintatavoilla saavutetaan selvästi tuloksia. 


Suuri osa asiantuntijoista on samaa mieltä siitä, että yrityksissä siirrytään pikkuhiljaa ylhäältä alas määritetyistä toimintatavoista kohti uudempia. Mutta ovatko ”Safety II” tai ”Safety Differently” vain samaa vanhaa uudessa kääreessä? Pitäisikö osaavien työntekijöiden kyseenalaistaa nolla tapaturmaa numeerisena tavoitteena? Työpaikkatapaturmien määrä on vähentynyt huomattavasti viime vuosina, joten uusilla toimintatavoilla saavutetaan selvästi tuloksia.

Lue tulokset itse neljännestä Safety Management Trend raportista. Raportissa alan johtavat asiantuntijat arvioivat eri trendejä aina ISO 45001-standardista ja älykkäistä henkilösuojaimista ja EHS-raportteihin ja laajempiin kokonaisuuksiin, kuten tekoälyyn, saakka.
Olemme koonneet ladattavan englanninkielisen dokumentin.

Mihin trendeihin kannattaa kiinnittää huomiota tänä vuonna?

David Cant
”Puettavien laitteiden ja älykkäiden henkilösuojainten suosio kasvaa. Laitteissa on antureita, jotka tarkkailevat työntekijöiden aktiivisuutta reaaliaikaisesti, keräävät biometristä tietoa ja mittaavat huonon terveyden merkkejä. Asiaan perehtyneet ammattilaiset ovat alkaneet parantaa työpaikan turvallisuutta ja terveyttä teknologiaratkaisuilla ja esineiden internetillä. Älykkäät henkilösuojaimet ovat ehdottomasti trendi, jonka kehitystä kannattaa seurata.”

Millä alueille työturvallisuus ei ole onnistunut?

Professor Andrew Sharman
”Perinteisesti työturvallisuuden parissa on mitattu epäonnistumisia (tapaturmien määrää ja laatua) ja kannustettu epäonnistumaan vähemmän. Parhaimmillaankaan tämä lähestymistapa ei motivoi ja pahimmillaan se on tuhoisa: se kannustaa tapatumien ilmoittamatta jättämiseen, onnettomuuksien luokittelemiseen väärin ja järjestelmän huijaamiseen muilla haitallisilla tavoilla.”

Mitkä ovat vuoden 2019 suurimmat haasteet?

Davide Scotti
”Haaste on inspiroida ja motivoida ihmisiä johtamaan turvallisuutta, auttaa ylempää johtoa toteuttamaan aitoa ja näkyvää turvallisuusjohtamista ja vahvistaa HSE ammattilaisyhteisön pehmeitä taitoja.”

Mitkä kehityskulut ovat erityisesti parantaneet työturvallisuutta?

Professor E. Scott Geller
”Olen vakuuttunut, että oikein toteutettuna käyttäytymislähtöinen turvallisuus on yksi onnistuneimmista turvallisuusjohtamisen kehityskuluista. Kuitenkin liian monissa organisaatioissa käyttäytymislähtöistä turvallisuutta on pidetty pikakeinona korjata kaikki ongelmat ja sen tärkein osa on unohdettu: tehokas, ihmistenvälinen ja korjaava palaute, joka perustuu käyttäytymiseen ja tukee työntekijää. Työyhteisössä tärkeintä on välittää, havainnoida, analysoida, kommunikoida ja auttaa toisia.”

Kuka on yksi alan vaikutusvaltaisimmista hahmoista?

Dr Dominic Cooper
”Andrew Halen työn vaikutus maailmanlaajuisesti turvallisuusalaan on laajalti aliarvioitu eikä hän ole saanut osakseen ansaitsemaansa arvostusta. Mutta tällä hetkellä alalla ei ole ajatusjohtajia, joita seuraisin tiiviisti netissä. Useat tämänhetkiset alan ’huiput’ pitävät paljon melua ja mainostavat liian vähän testattuja strategioita, joiden avulla pitäisi voittaa ilmeisesti  syyttämis ja häpeäkulttuuri. Heidän argumenttinsa ovat vaarallisia, todistamattomia väitteitä, jotka toistavat jo sanotun toisin sanoin. Vaarana on, että työterveys ja turvallisuusalalla toimivat korvaavat niillä todistetusti toimivia turvallisuusjohtamisen strategioita, ja lopputuloksena on vakavia vammoja tai kuolemantapauksia.”