Safety Management Trend Report 2020

Johtavien asiantuntijoiden näkökulmat

Safety Management Trend Report 2020

Digitalisaatio, ohjelmistot, tekoäly, big data ja verkostot – kaikki nämä ovat jo muovanneet nykyaikaista työturvallisuutta. Tarkoittaako se, että nämä teknologiat on jo otettu laajasti käyttöön? Miten COVID-19-pandemia vaikuttaa työturvallisuuden digitalisaatioon?

Turvallisuusjohtamisen trendiraportissa 2020 johtavat asiantuntijat tarkastelevat kehitystä ja ovat yhtä mieltä siitä, että digitaaliset innovaatiot ovat vaikuttaneet työterveyteen ja ‑turvallisuuteen positiivisesti. Digitalisaatio on auttanut jäsentämään asioita ja tuonut uusia oivalluksia.Koronaviruksen leviämistä ehkäisevät toimenpiteet ovat yleisesti edistäneet digitaalista työntekoa, josta HSE-johtaminen tulee myös hyötymään pitkällä aikavälillä.Esineiden internetin, robotiikan ja antureiden ansiosta työnteosta voidaan tehdä turvallisempaa lukemattomin uusin tavoin, eikä tekoälyn analysoima big data ole enää pelkästään turvallisuusjohtamisen futuristinen visio. Mutta aiheuttavatko tekoälyn ja 5G:n kaltaiset uudet teknologiat myös uusia turvallisuusongelmia?

Mukaan kutsutut asiantuntijat käyttävät näkökulmistaan eri termejä, kuten Safety II, Safety Differently ja Behavior Based Safety, mutta niillä kaikilla on jotain yhteistä: viime kädessä niissä keskitytään ihmisiin. Kestävän ja positiivisen turvallisuuskulttuurin luominen siis edellyttää, että työturvallisuus yltää myös mieliin ja sydämiin. Olennaista ovat johtajuus, viestintä, sitoutuminen ja motivaatio. Kuinka vahvoja olemme näissä asioissa?

Lue tulokset itse uusimmasta turvallisuusjohtamisen trendiraportista. Alan johtavat ajattelijat yhdeksästä maasta tarkastelevat trendejä, perustelevat näkökulmiaan ja arvioivat uusimpien kehityskulkujen mahdollisuuksia ja riskejä.

Mihin trendeihin kannattaa kiinnittää huomiota tänä vuonna?

Professori Andrew Sharman
”Tärkein trendi ei ole mikään edistynyt teknologia, uusi teoria tai uusi ja odottamaton riski. Vuoden 2020 tärkein trendi on jatkuva kehittyminen.”

Eduardo Blanco-Munoz
”Arvopohjaisesta turvallisuudesta tulee valtavirtaa. Sitä voi kutsua ”turvallisuuskulttuuriksi”, ”visioksi”, ”johtajuudeksi” tai millä tahansa muulla nimellä ikinä haluaakin”

Missä näet mahdollisuuden parantaa?

Jop Groeneweg
”Oppimisessa ja tiedon jakamisessa on yhä paljon parantamisen varaa. Oppimiseen kuuluu myös muutosten vaikutusten varmentaminen, mitä ei alalla juurikaan tehdä.”

Tiina-Mari Monni
”Jaetuilla työpaikoilla ja urakoitsijaverkostoissa on valtavasti parantamisen varaa yhteistyössä niin ostavilla kuin toimittavillakin yrityksillä.”

Millä teknologioilla on ollut viime vuosina suurin vaikutus työturvallisuuteen?

Ron Gantt
”Älypuhelimilla. Nyt kun älypuhelimet muuttuvat jatkuvasti paremmiksi, nopeammiksi ja halvemmiksi, niillä tulee olemaan mullistavia vaikutuksia. Ne tulevat olemaan yhä kiinteämpi osa elämäämme ja tapaamme tehdä töitä. Työntekijät käyttävät niitä jo nyt, mikä luo uusia mahdollisuuksia ja haasteita.”

Miten odotat uusien teknologioiden vaikuttavan turvallisuusjohtamiseen?

Gerard Zwetsloot
”Tekoäly johtaa uudenlaiseen koneen ja ihmisen väliseen yhteistyöhön. Se vaatii koneiden turvallisuuden miettimistä uudelleen. Esineiden internet tekee turvallisuudesta osin kyberturvallisuudesta riippuvaista. Tämä viimeinen on totta jo tänä päivänä.”

Ketkä muovaavat turvallisuusjohtamisen tulevaisuutta?

Davide Scotti
”Kuka vain, missä päin maailmaa tahansa, joka kokee HSE-roolin kutsuna innostaa omaa organisaatiotaan, perhettään ja ystäviään palaamaan kotiin onnellisena ja turvallisesti. HSE-yhteisö tarvitsee paljon intohimoa, innostuneisuutta ja luovuutta, ja näen yhä useamman nauttivan tästä uudesta roolista.”