Whitepaper-urakoitsijan turvallisuusjohtaminen

Älykästä urakoitsijoiden hallintaa HSE-ohjelmistolla

Urakoitsijoiden hallinta muodostaa yrityksellesi suuren riskin. Jo tilastojenkin valossa ulkopuolisten yritysten työntekijöiden onnettomuus- ja loukkaantumisriski on suurempi, mikä täytyy erityisesti huomioida työturvallisuustoimenpiteitä suunniteltaessa. Useimmat yritykset ovat jo tietoisia tästä, ja alan kyselyihin osallistuneista 91 % pitää ulkopuolisten yritysten hallintaa tärkeänä tai erittäin tärkeänä yrityksensä operatiiviselle toiminnalle.

Uusimmassa whitepaperissa kerromme, mitä vaatimuksia HSE-ohjelmiston tulee täyttää, jotta yrityksesi pystyy optimoimaan urakoitsijoiden työntekijöiden työturvallisuuden ja minimoimaan mahdolliset riskit. 

Tässä raportissa käsitellään,
  • mitä etuja HSE-ohjelmistosta on laadittaessa yhtenäiset säännöt ulkopuolisten yritysten hallintaan

  • kuinka urakoitsijoita (ja alihankkijoita) johdetaan menestyksekkäästi ja varmistetaan lisäksi saumaton kommunikaatio ja asianmukainen tiedonvälitys

  • kuinka operatiivisen riskienhallinnan ja työsuojelun välinen kuilu poistetaan ja hallinnoidaan ulkopuolisen työvoiman käytön kaikkia turvallisuusseikkoja tehokkaasti

  • kuinka ulkopuolisten yritysten hallinta saadaan ajan tasalle seitsemällä vaiheella.