Alfred Kärcher on yksi ympäristöasioiden edelläkävijöistä. Korkeapainepesureiden ja hankausimulaitteiden valmistaja tekee jatkuvasti laajaa yhteistyötä ympäristönsuojeluosaston kanssa ympäristösuorituksensa optimoimiseksi.

Kärcher on käyttänyt Quentic-ohjelmistoa vuodesta 2010 lähtien kerätäkseen, arvioidakseen jätteitä ja kulutusta koskevia tietoja, kaikenlaisia ympäristönäkökulmia ja -tunnuslukuja sekä hyödyntääkseen niitä strategisissa päätöksissä.

Samalla kun Kärcher alkuaikoinaan vakiintui lämmitystekniikan alalle, se teki vuonna 1950 läpimurtonsa puhdistustekniikassa. Siitä lähtien korkeapainepesurien tai hankausimulaitteiden kaltaiset tuotteet ovat huolehtineet yksityiskotien ja liiketilojen puhtaudesta. Alfred Kärcher GmbH:lla on noin 11 300 työntekijää ympäri maailmaa ja yli 2,2 miljardin euron liikevaihto. Vuonna 1935 perustetusta yrityksestä on tullut puhdistustekniikan maailmanmarkkinajohtaja.

Kärcher on ensimmäisiä yrityksiä, jotka heti ympäristönhallintastandardin ISO 14001 julkaisun jälkeen hankkivat sertifioinnin vuonna 1996. Ympäristönhallintajärjestelmän käyttöönotosta lähtien kaikki ympäristöä koskevat tiedot on dokumentoitu huolellisesti. Ekotase, ympäristön tunnusluvut ja ennen kaikkea yrityksen ympäristövaikutukset saadaan näkyviksi ja niitä optimoidaan jatkuvasti parannusprosessissa.

"Ekotaseemme laatimiseksi sekä kulutuslukujemme ja jätetietojemme luomiseksi ja arvioimiseksi etsimme ohjelmistoa, joka täyttää kaikki nämä vaatimukset. Lopulta tietomäärästä saadaan yhteenveto", Andreas Mayer selittää. Vuodesta 2010 lähtien maailman johtavat puhdistustekniikan valmistajat ovat käyttäneet Quenticiä etenkin ympäristöhallinnassa menestyksellä. Ympäristöjohtaminen-moduuliin kerätään kaikki kulutustiedot, kuten sähkö, kaasu, vesi ja jäte, kunkin toimipaikan ympäristönhallinnasta vastaavilta henkilöiltä. Aiemmin tietoja käsiteltiin hankalasti luettavissa taulukoissa, mutta nyt ne on syötetty strukturoidusti keskitettyyn tietokantaan käyttäjien käyttöoikeuksien mukaan, etenkin toimipaikat katsotaan aina ajantasaisesti. Erityispiirre on, että kaikki hallinto- ja tuotantopaikkojen kulutustiedot tarjotaan saumattomasti ja keskittämättömästi. Se voidaan tehdä joustavasti paikasta riippumatta, sillä Quentic toimii tavallisella verkkoselaimella.

Ympäristöohjelmien ja -tavoitteiden sekä kaikkien kestävän yrityskehityksen aspektien jatkuvaa valvontaa ja toimipaikoissa toteutusta varten Alfred Kärcher käyttää lisäksi Quentic Riskit ja auditoinnit -moduulin moduulin toimintoja. "Kunkin toimipaikan ympäristönhallinnasta vastaavat ovat vastuussa siitä, että yrityksen laajuiset ohjelmat jaetaan toimipaikkakohtaisiin pienempiin tehtäväpaketteihin, ympäristönäkökulmat tunnistetaan paikan päällä ja kootaan verkko-ohjelmistoon", Andreas Mayer kuvailee Quenticin käyttöä käytännössä.

Myös vaatimustenmukaisuus on tärkeää Kärcherille. Ympäristötietopankkiin integroitujen käyttöliittymien ansiosta vastaava juridiikan asiantuntijat määrittävät yksinkertaisesti Quenticissä yrityksiä sitovat oikeudelliset velvoitteet. Paikallisilta ympäristönhallinnasta vastaavia taas pyydetään toteuttamaan vastaavat oikeudelliset velvoitteet toimipaikoissa määritetyillä toimenpiteillä. Näin kaikki työsuojelun ja ympäristöoikeuden määräykset täytetään ja dokumentoidaan asianmukaisesti. Näin luodulla vaatimustenmukaisen toiminnan tietokannalla sekä yrityksen laajuisilla arvioiduilla ympäristötunnusluvuilla saadaan aikaan laaja perusta kaikille ympäristöä koskeville päätöksille.

Vuodesta 2010 lähtien Alfred Kärcherillä on ollut käytössä seuraavat Quentic-moduulit:

  • Perusjärjestelmä
  • Riskit ja auditoinnit
  • Vaaralliset aineet
  • Vaatimustenhallinta
  • Ympäristöjohtaminen

"Quenticin ansiosta kansainvälisesti toimivan yrityksemme on mahdollista standardisoida kaikki ympäristön kannalta oleelliset prosessit ja maksimoida läpinäkyvyys. Tämä ei kannata ainoastaan ekologisesti, vaan myös taloudellisesti."

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi