• Kestävän kehityksen keskitetty ohjaus

    Voith

Tehokasta ympäristön- ja resurssienhallintaa kaikissa toimipaikoissa ympäri maailmaa: maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni Voith GmbH & Co. KGaA, jonka kotipaikka on Heidenheimissa, soveltaa sitä käytännössä jo nyt. Tietään kestävään kehitykseen yritys on tukenut vuodesta 2011 lähtien työturvallisuuden, ympäristönhallinnan ja kestävän kehityksen hallinnan Quentic-ohjelmistolla. Sen avulla kaikki vastuulliset voivat suorittaa tehtäviään järjestelmässä samanaikaisesti.

Tietoa Voith-yrityksestä

Sulje Avaa

Vuonna 1867 perustettu perheyritys Voith on noin 20 000 työntekijänsä voimin edustettuna yli 60 maassa. Laitoksista, tuotteista ja teollisista palveluista koostuva portfolio palvelee energia-, öljy- ja kaasu-, paperi-, raaka-aine- sekä liikenne- ja autoteollisuusaloilla viidellä tärkeällä markkina-alueella maailmanlaajuisesti. Konsernin operatiivinen liiketoiminta on jaettu kolmeen osa-alueeseen: Voith Hydro, Voith Paper ja Voith Turbo.

Ympäristönsuojelu keskeisenä tavoitteena

Sulje Avaa

Voith on määritellyt liiketoimintavuoteen 2017/18 mennessä kolme resurssien- ja ympäristönsuojelun päätavoitetta: vähentää puhtaan veden kulutusta 10 %, energiantarvetta 20 % ja jätemäärää 25 %. Näitä tavoitteita valvoo "Corporate Sustainability" -osasto, johon kuuluvat myös ympäristön, terveyden ja työturvallisuuden (HSE) ammattialueet. Tavoitteiden edistyminen dokumentoidaan kestävän kehityksen raporttiin.

Maailmanlaajuinen raportointi

Sulje Avaa

Vielä muutamia vuosia sitten koneenrakentajien ympäristötiedot sijaitsivat hajautetusti erilaisissa järjestelmissä. "Yhtenäisen raportoinnin tuottamiseksi olisi ryhmämme joutunut keräämään tiedot yli 120 toimipaikasta Excel-listoina ja arvioimaan ne", sanoo Corporate Sustainability & HSE-osaston johtaja Torsten Kallweit. "Yksistään vesi-, energia- ja jätetietojen yhteen kokoamiseksi työskentelimme viikkokausia, ja myös tietojen arviointi olisi kestänyt yhtä kauan." Yritys tarvitsi luotettavan tietokannan voidakseen ohjata sisäisiä tehokkuudenlisäystavoitteitaan. Lisäksi raportointitoimi täytyi rakentaa uudelleen kansainvälisen Global Reporting Initiativen mukaiseksi. HSE-toiminnoille Quentic-ohjelmisto otettiin käyttöön jo vuonna 2011, ja muutamassa kuukaudessa se implementoitiin toimipaikkarajat ylittävänä. Ohjelmistoratkaisun avulla laadittiin muun muassa maailmanlaajuinen vaarallisten aineiden kirjanpito vaarallisten aineiden käytön testaamiseksi ja niiden käyttöön hyväksymiseksi. Vuodesta 2015 lähtien Voith halusi hyödyntää Quenticiä myös kestävän kehityksen valvonnassa.

Tehokas kestävän kehityksen valvonta

Sulje Avaa

Kestävän kehityksen ohjelmistomoduulissa tiedot tarkastetaan nykyisin jo syöttöhetkellä. Se, ovatko arvot uskottavia vai esiintyykö niissä epätavallisia poikkeamia edellisiin periodeihin verrattuna, käy heti ilmi. Syötöstä vastuussa olevat eivät siten tarvitse mitään erityisiä ammatillisia tietoja voidakseen havaita epätäsmällisyydet. Standardoidut syöttö- ja hyväksyntämenettelyt varmistavat, että kaikista maailmanlaajuisesti toimipaikoista saadut tiedot ovat täydellisiä, ristiriidattomia ja yhtenäisiä. Täten kaikki osalliset voivat työskennellä järjestelmässä rinnakkaisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikki muutokset pysyvät ymmärrettävinä versioinnin avulla, ja havainnollisen raportointisuunnitelman ansiosta kaikkien raportointitehtävien nykyinen tila on aina näkyvillä.

Arvioinnit hiirtä napsauttamalla

Sulje Avaa

Vapauttamisen jälkeen sisällöt ovat välittömästi käytettävissä joustaviin arviointeihin. Arvojen ja kustannusten ajallinen kehitys ja alueellinen jakautuminen voidaan esittää indikaattorikohtaisesti, ja paikallisia ja globaaleja tavoitearvoja on mahdollista vertailla. Valuuttamääräiset tiedot esitetään automaattisesti tarvittavassa valuutassa ja sisällyttämällä mukaan valuuttakurssien vaihtelut. Fysikaaliset tiedot voidaan automaattisesti muuntaa haluttuihin yksiköihin. Kompleksiset tunnusluvut (KPI:t) voidaan generoida automaattisesti ja visualisoida diagrammeina. Ne toimivat ekologisten ja sosiaalisten aspektien esittämisen perustana kestävän kehityksen raportissa. Lisäksi sen laatiminen on mahdollista kaikkien tavallisten raportointistandardien mukaan.

Quentic-moduulit

Sulje Avaa

Vuodesta 2011 lähtien Voithilla on ollut käytössä seuraavat Quentic-moduulit:

  • Perusjärjestelmä
  • Työturvallisuus
  • Riskit ja auditoinnit
  • Vaaralliset aineet
  • Vaatimustenhallinta
  • Ympäristöjohtaminen
  • Verkkokoulutukset

"Kestävän kehityksen kaikki ekologiset näkökohdat huomioivalla keskitetyllä järjestelmällä olemme luoneet luotettavan pohjan raportointitoimellemme. Quenticin avulla olemme voineet automatisoida monia työvaiheita, joten vaikeudet tietojen syöttämisessä, tarkastamisessa ja analysoinnissa ovat selkeästi vähentyneet."

Markus Schönberger, kestävän kehityksen ylläpidon valvontaryhmän johtaja, Voith GmbH & Co. KGaA

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi