Tehokas energiahallinto ja alhaisemmat energiakustannukset ovat usein ISO 50001 -sertifioinnin edellytyksiä. Sopivalla työvälineellä näihin tavoitteisiin päästään nopeasti. Vuoden 2014 alusta lähtien autoteollisuuden toimittaja WITTE Automotive Velbert on käyttänyt verkko-ohjelmistoa työturvallisuuden, ympäristöhallinnon ja kestävän kehityksen hyväksi ja on näin ollen pannut pystyyn lyhyellä ajanjaksolla täydellisen energianhallintajärjestelmän.

Yli 3 000 työntekijänsä voimin WITTE Automotive kehittää kaikenlaisia sulkemis-, lukitus-, ja turvallisuusjärjestelmiä monille autokonserneille. Perustamisestaan Velbertissä, Nordrhein-Westfalenissa, vuonna 1899 perheyritys panostaa korkeaan laatuun koko tuotantoketjussa. Nyt yrityksen laadunhallintajärjestelmä on sertifioitu ISO 9001 ja ISO/TS 16949 mukaan.

Ympäristönsuojelu on ankkuroitu kiinteästi autontoimittajan yrityspolitiikkaan. Aivan kestävän kehityksen ajatuksen mukaan vastuullinen maaperän, ilmaston, vesistön ja raaka-aineiden käyttö ovat erottamattomassa yhteydessä yrityksellisiin ja yhteiskunnallisiin pätevyyksiin. Sertifiointi kansainvälisen normin ISO 14001 mukaan vahvistaa, että maailmanlaajuisesti tunnustetut vaatimukset liiketoiminnan ympäristönhallintajärjestelmälle on täytetty joka suhteessa.

Vuoden 2014 alussa energianhallinto pääsi WITTE-konsernissa valokeilaan. Pian selvisi, että tarjolla olleet kansainvälisen normin ISO 50001 korkeiden vaatimusten mukaiset yksittäisratkaisut eivät riitä. Yritys on koonnut tähän mennessä tunnusluvut ympäristön ja energian alalla vaivalloisesti vaikeaselkoisiin Excel-luetteloihin. Lisäksi sisäisiä auditointeja kuvattiin eri työkaluilla, jotka eivät olleet keskenään yhteensopivia. Tietojenhoidon, arviointien ja auditointiraporttien kustannukset olivat suunnattomia. Toimittaja tarvitsi ratkaisun päällekkäisyyksien välttämiseksi resurssienhallinnassa sekä yritysohjeiden ja vaarojen arvioimiseksi määräyksillä. Lisäksi sisäisiä ja ulkoisia auditointeja ohjataan ja arvioidaan yksinkertaisemmin. "Yksi tärkeimmistä vaatimuksistamme oli kaikkien toimipaikkojen koko energianhallintamme kuvaaminen yhdessä keskitetyssä järjestelmässä. Quenticillä voimme lopultakin tuottaa mielekkäitä tunnuslukuja", sanoo Thomas Wenning, energianhallintavaltuutettu ja ympäristökoordinaattori, palo- ja työsuojelu, WITTE Automotive.

Quenticin käyttöönotolla kirjataan kunkin laitteiston ja kunkin laskurin energiankulutus. Ympäristöjohtamisen moduulilla suoritetun säännöllisen seurannan ja kuvaamisen avulla sähkösyöpöt voidaan yksilöidä nopeasti ja energiatehokkuustoimenpiteitä toteuttaa nopeasti. Riippumatta siitä, onko kyseessä tuotantolinjan kokonaisenergiankulutus, energiankäyttö tuotettua kappaletta kohti vai päästöjen määrä, jonka ajoneuvokanta tuottaa – kaikki tunnusluvut laaditaan ja arvioidaan yksinkertaisesti. Tavoitteen ja nykytilan jatkuvan vertailun ansiosta vajeet ja parannusmahdollisuudet saadaan tietoon varhaisessa vaiheessa. Lisäksi tarkastusten ja auditointien tulokset ilmoitetaan myös ohjelmistossa, minkä ansiosta jatkuva ja yksinkertainen energiatavoitteiden valvonta on mahdollista.

Ammattimaisen verkko-ohjelmiston avulla yritys on rakentanut energianhallintojärjestelmänsä nopeasti ja hankkinut sille sertifioinnin kansainvälisen standardin ISO 50001 mukaan. Nyt työntekijät työskentelevät Quenticillä päivittäin kaikilla WITTE-konsernin saksalaisilla toimipaikoilla. Energiankulutusta tarkastellaan jatkuvasti ja energiatehokkuustoimenpiteet tarkastetaan säännöllisissä auditoinneissa. Energianhallinnan optimoidut prosessit vähentävät kustannuksia ja edesauttavat ympäristönsuojelua. WITTE Automotive on saavuttanut tavoitteensa Quenticin avulla ja lisäksi saanut samalla uudelleensertifioinnin ISO 14001 mukaan.

Vuodesta 2014 lähtien WITTE Automotivella on ollut käytössä seuraavat Quentic-moduulit:

  • Perusjärjestelmä
  • Työturvallisuus
  • Riskit ja auditoinnit
  • Vaaralliset aineet
  • Vaatimustenhallinta
  • Ympäristöjohtaminen

"Nopealla tunnuslukujen visualisoinnilla säästämme hyvin paljon aikaa. Lisäksi Quentic helpottaa meitä ratkaisun löytämisessä – erityisesti energiansäästötoimenpiteitä varten."

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi