Legal certainty

Oikeusvarmuus

Suojaa itsesi varmistamalla vaatimustenmukaisuus – mahdollisimman pienin vastuisiin liittyvin riskein.

Integrative occupational safety

Kokonaisvaltainen työturvallisuus

Sääntelykehyksistä riskien arviointiin ja operatiiviseen pandemian hallintaan – suhtaudu työterveyteen ja -turvallisuuteen kokonaisvaltaisena aihealueena.

Flexible use

Joustava käyttö

Käytä asiakirjojasi milloin vain sijainnista tai osastosta riippumatta – ja varmista yhteensopivuus luotettavuusselvitysprotokollien kanssa.

Work efficiently

Tehokas työskentely

Määrittele vastuut selkeästi ja luo sujuvia työnkulkuja – se säästää aikaa ja luo turvallisuutta.

COVID-19: Mobiilit tarkistastuslistat

Quentic App -sovelluksen avulla voit reagoida kaikkiin tilanteisiin joustavasti myös liikkeellä ollessasi. Käytä olemassa olevia lomakkeita tai luo omia COVID-19-tarkastuksia. Lomakkeiden täyttäminen on nopeaa älypuhelimella – sovellukseen kirjautumista ei edellytetä. 

Mallipohjat tarpeidesi mukaan: Luo tai mukauta lomakepohjia organisaatiosi tarpeiden mukaan lomake-editorilla.

Helppokäyttöinen käyttöliittymä: Valitse useista eri elementeistä ja suunnittele lomakkeesi helposti vetämällä ja pudottamalla.

Helppokäyttöinen käyttöliittymä: Valitse useista eri elementeistä ja suunnittele lomakkeesi helposti vetämällä ja pudottamalla.

Alihankkijoilla välitön raportointimahdollisuus: Lomakkeiden käyttäminen liikkeellä oltaessa on mahdollista linkin tai QR-koodin avulla sovellukseen kirjautumatta.

COVID-19: Riskinarvioinnit

Quentic mahdollistaa koronavirukseen liittyvät riskinarvioinnit nopeasti ja järjestelmällisesti. Sen jälkeen voit soveltaa tilanteen vaatimia tartuntojen hallinnan toimenpiteitä aikailematta.

Vaarojen tunnistaminen: Tallenna tiedot laitteista, toimista, ergonomiasta ja psyykkisestä kuormittavuudesta selkeässä muodossa.

Säädökset yhdellä silmäyksellä: Lisää soveltuvien lakisääteisten standardien, velvollisuuksien ja käyttöohjeiden linkit automaattisesti

Suojaustoimenpiteet: Saat tarvittavat toimenpiteet suoraan Quenticistä.

Tiedot sovelluksen välityksellä: Lähetä EHS-tiedot arvioitaviksi ja käsiteltäviksi keskitetysti älypuhelimella.

COVID-19: Toimintaohjeet

Täytä velvollisuutesi kehittää yrityksen toimintasuunnitelma tartuntojen hallitsemiseksi. Quenticin avulla voit helposti luoda vastaavat toimintaohjeet työntekijöillesi.

Helppo käyttää: tallenna kaikki tarvittava sisältö helppokäyttöiseen käyttöliittymään.

Tietosymbolit: Säädökset, kiellot, varoitukset. Käytä standardoituja tietosymboleja.

Säästä aikaa: Vain muutama napsautus ja asiakirjasi on valmiina tulostettavaksi tai lähetettäväksi sähköpostitse.

Ajantasaisuus ja läpinäkyvyys: Vastuut, määräajat ja varmennukset – asiakirjasi ovat aina ajan tasalla.

COVID-19: Verkkokoulutus

Työntekijöidensä terveyden suojaamiseksi yrityksiltä edellytetään ohjeistusta ja aktiivista viestintää COVID-19:ään liittyvistä riskeistä. Quenticin avulla voit tallentaa ohjeesi verkkoon järjestelmällisesti ja näin varmistaa, että sosiaalista etäisyyttä koskeva ohjeistus on kaikkien saatavilla.

Verkko-oppiminen: Opasta joustavasti ja asianmukaisesti riippumatta ajasta ja paikasta.

Yrityksen ulkoiset ohjeet: Salli erikielisten ohjeiden käyttö vieraspäätteellä tai jopa offline-tilassa.

Tuontitoiminto: Siirrä olemassa olevat oppimissisältösi ja diasi järjestelmään.

Opetuksen tallentaminen: Quentic tallentaa hankitut pätevyydet automaattisesti. Todistus suorituksista taataan.

Awards and accolades

Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat tiukentuneet vaatimukset

Jo kuukausien ajan COVID-19-pandemia on tuonut vaativia organisatorisia haasteita yrityksille kaikkialla maailmassa. Työntekijöiden terveyden turvaaminen vaatii erityistoimenpiteitä samalla, kun kaikkien operatiivisten palveluiden jatkuminen on varmistettava.

Ohjelmistoratkaisumme työterveyden ja -turvallisuuden turvaamiseksi pandemian aikana

Keskitetysti hallitun verkkoalustan ansiosta voit reagoida lisääntyneisiin vaatimuksiin joustavasti ja koordinoida toimenpiteitä vaivattomasti. Quentic on oikea valinta, kun tarvitset integroituvan työterveys- ja turvallisuusratkaisun COVID-19-tartuntojen estämiseen.

Koskivatpa tarpeesi koronapandemiaan liittyvää riskinarviointia, toimintaohjeita tai opastusta, joka voidaan joustavasti toteuttaa verkossa – kaikki nämä tehtävät on helppo toteuttaa Quenticin Työturvallisuus-moduulin ja Verkkokoulutukset-moduulin avulla.

Quenticin Vaatimustenhallinta- ja Riskit ja auditointi -moduulien ansiosta kaikki lakisääteiset vaatimukset ovat helposti nähtävillä: Voit esimerkiksi luoda pandemiaa koskevia tarkistusluetteloita käynnistääksesi niiden pohjalta operatiivisen suunnittelun ja tartuntojen hallinnan toimenpiteet. Vastuuhenkilöt voivat osallistua toimiin suoraan kotitoimistoistaan.

Jos työpaikalla ilmenee COVID-19-tartunta tai -epäily, nopea toiminta ja selkeästi määritellyt prosessit ovat keskeisessä asemassa. Quenticin Havainnot ja poikkeamat -ohjelmistomoduulin avulla poikkeamista voidaan raportoida suoraan ohjelmistosta. Jokainen raportti käynnistää ennalta määritetyn prosessiketjun ja näkyy reaaliajassa Quenticin ohjausnäkymässä. Tehokasta tartunnanjäljitystä varten Quentic on kehittänyt uuden ominaisuuden, jonka avulla voidaan yhdellä napsautuksella luoda vierailijaluettelo käyntikellonaikoineen.

Raportointi mistä vain

Quentic App -sovellus on erittäin joustava. Käytä parhaiden käytäntöjen lomakkeita (esim. vaarojen arviointi tai vaaratilanteiden hallinta) tai luo omia lyhyitä tarkistusluetteloita COVID-19:ltä suojautumiseksi. Haluatko vierailla asiakkaan tai prospektin luona tai ottaa vieraita vastaan toimitiloissasi? Vain muutamalla napsautuksella voit luoda Robert Koch -instituutin suositusten mukaisen protokollan olosuhteiden tarkistusta varten. Kaikki osapuolet voivat täyttää lomakkeet nopeasti ja helposti ja lähettää ne suoraan älypuhelimillaan.

COVID-19: Tutustu Quenticin ohjelmistoon maksutta!

X