Vaarallisten kemikaalien hallintaa myös liikenteessä Quentic 13.3 myötä

10.2.2022

  • Vaaralliset aineet -ohjelmistomoduulia on laajennettu siten, että nyt kaikki vaarallisiin kemikaaleihin liittyvät relevantit turvallisuustiedot löytyvät myös Quentic App -sovelluksesta.
  • Tim Amman, Quenticin Senior Product Manager
  • Dr. Mario Lenz, Quenticin Chief Product Officer

Viimeisimmän ohjelmistoversion julkaisun myötä, Quentic jatkaa kansainvälisten vaarallisten kemikaalien hallinnan työkalun päivittämistä. SaaS-ratkaisujen johtava toimittaja integroituun HSEQ- (Environment, Health, Safety & Quality) ja ESG (Environment, Social, Governance) -hallintaan laajentaa ohjelmistoversiollaan 13.3 vaarallisten kemikaalien hallinnan Quentic App -sovellukseen ja integroi varastointimäärien tarkastuksen Seveso-III -direktiivin mukaisesti. Quentic on myös ottamassa käyttöön uuden moduulikomponentin sopimustenhallintaan, lisälaajennuksena tehokkaaseen Vaatimustenhallinta -moduuliin.

Quentic on julkaissut HSEQ -ohjelmistoratkaisunsa ohjelmistoversio 13.3:n. Tällä päivityksellä yritys juhlii onnistuneesti päätökseen saatettuja päivityksien sarjaa, jotka koskevat sen kykyjä hallita vaarallisia kemikaaleja kansainvälisessä mittakaavassa ja jotka ovat olleet päivitysten keskiössä sen kolmella viimeisellä julkaisujaksolla.

Helppo pääsy mobiiliin vaarallisten kemikaalien rekisteriin

Vaaralliset aineet -ohjelmistomoduulia on laajennettu siten, että nyt kaikki vaarallisiin kemikaaleihin liittyvät relevantit turvallisuustiedot löytyvät myös Quentic App -sovelluksesta. Sen myötä työntekijät ja HSEQ -päälliköt voivat nyt löytää kemikaalirekisterin, käyttöturvallisuustiedotteet ja turvallisuusohjeet mobiilisti. Jotta käyttö olisi mahdollisimman kätevää ja nopeaa, luettelot ja tiedot räätälöidään sijainnin mukaan. Näin varmistetaan, että käyttäjät saavat yhdellä silmäyksellä kaikki tarvittavat tiedot oman toimipisteensä vaarallisista aineista ja niiden oikeista käsittelytavoista. Quentic-ohjelmiston saumattoman integroinnin ansiosta tiedot ovat aina johdonmukaisia ​​ja käyttäjälle näytetään vain aktiivisesti käytössä olevat aineet sekä olennaiset tiedot riskeistä ja suojatoimista. Lisätiedot ja muiden toimipisteiden rekisterit ovat helposti löydettävissä muutamalla klikkauksella. Tältä osin johtajilla on reaaliaikainen ja selkeä yleiskuva toimipisteistä, jopa älypuhelimellaan tai tabletilla tarkistettaessa.

Vaarallisten kemikaalien varastoinnin tarkistaminen EU:n standardoitujen Seveso III -luokkien mukaisesti

Kuten Quenticin viimeisimmässä ohjelmistopäivityksessä ilmoitettiin, Quentic 13.3 mahdollistaa nyt myös sen tarkastamisen, onko vaarallisia aineita säilytetty Seveso-III:n mukaisesti. EU-direktiivi pyrkii hallitsemaan suuria kemiallisten onnettomuuksien vaaroja ja se listaa aineet, joihin sovelletaan erityisiä turvallisuusvaatimuksia. HSEQ -päälliköt ja vaarallisista kemikaaleista vastaavat henkilöt voivat nyt helposti Quenticin avulla monitoroida toimipisteiden ainemääriä, määritellä niiden luokituksia ja järjestää tarvittavat turvallisuustoimet. ”Jatkamalla Quenticin Vaaralliset aineet -moduulin laajentamista, vahvistamme Quenticin käyttäjien vaarallisten tai vaarattomien kemikaalien hallintaa, riippumatta heidän sijainnistaan tai toimialastaan, sekä huolehdimme paikallisten viranomaisvaatimusten täyttyvän”, sanoo Tim Amman, Quenticin Senior Product Manager. Yritys on aiemmin esitellyt joustavan arviointiasteikon riskianalyyseille sekä konfiguroitavat vaarallisten kemikaalien varastoluokat voidakseen tarjota suurille ja keskisuurille organisaatioille mahdollisimman räätälöidyn ratkaisun kansainväliseen toimintaan.

Sopimukset ja eräpäivät aina käden ulottuvilla

Quenticin Vaaralliset aineet -moduuliin tehtyjen parannusten lisäksi yritys ottaa käyttöön myös uuden moduulikomponentin sopimusten hallintaan Vaatimustenhallinta -moduulissaan. Laajennuksen ansiosta Quenticin käyttäjät voivat tallentaa ja hallita sopimuksiaan tavarantoimittajien, urakoitsijoiden ja ulkopuolisten toimittajien kanssa yhdessä paikassa ja seurata asiaankuuluvia määräaikoja. ”Asiakkaamme ohjaavat vahvasti tuotekehitystämme. Olemme tyytyväisiä heidän toiveeseensa laajentaa Quenticin arvostettuja data- ja vastuunhallinnan valmiuksia sisältämään sopimustenhallinnan, sillä se on arvokas ja mielekäs lisä kattavaan HSEQ- ja ESG-hallintaratkaisuumme,” kertoo Dr. Mario Lenz, Quenticin Chief Product Officer.

 

Lehdistökuvat

Vaaralliset aineet -ohjelmistomoduulia on laajennettu siten, että nyt kaikki vaarallisiin kemikaaleihin liittyvät relevantit turvallisuustiedot löytyvät myös Quentic App -sovelluksesta.

Tim Amman, Quenticin Senior Product Manager

Dr. Mario Lenz, Quenticin Chief Product Officer

 

Tietoa Quenticistä

Quentic on yksi Euroopan johtavista HSEQ- ja ESG-markkinoiden Software as a Service (SaaS) ratkaisujen palveluntarjoajista. Ohjelmistoratkaisu koostuu kymmenestä yksilöllisten tarpeiden mukaan yhdistettävästä moduulista: Työturvallisuus, Työnvalvonta, Riskit ja auditoinnit, Havainnot ja poikkeamat, Vaaralliset aineet, Vaatimustenhallinta, Verkkokoulutukset, Prosessit, Ympäristökohtaminen ja Kestävä kehitys. Portfoliota tukee liikkuvaan raportointiin sopiva mobiiliratkaisu Quentic App sekä korkeatasoinen HSEQ-tunnuslukujen analysointiin rakennettu Quentic Analytics. Yli 900 asiakasta on jo valinnut Quenticin ohjelmistoratkaisut HSEQ-hallintansa ja vastuullisuuteen liittyvien ympäristö-, sosiaali- ja hallintoalueiden (ESG) vahvistamiseksi. Quenticin alusta tukee myös standardien ISO 14001, ISO 50001 ja ISO 45001 mukaisia kokonaisvaltaisia johtamisjärjestelmiä.

Yrityksen pääkonttori on Berliinissä, ja sen palveluksessa on yli 250 työntekijää. Toimipaikkoja on Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa, Alankomaissa, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa.

X