Quentic 14.1: Parasta HSEQ- ja ESG-tiedonhallintaa

02.6.2023

Meitä kuormitetaan nykyään työelämässä yhä suuremmalla määrällä tietoa, vaikka sen käsittelyyn on entistä vähemmän aikaa. Siksi on tärkeää olla tehokas ja keskittyä siihen, miten keräät ja jaat tietoa kaikkien hyödyksi. Sama pätee myös HSEQ- ja ESG-johtamiseen. Viimeisin julkaisumme Quentic 14.1 tarjoaa automatisoitua tukea käyttäjilleen, jotta he voivat suorittaa tehtäviään nopeammin ja ketterämmin, lisää suurempaa sitoutuneisuutta riskien arviointiin ja turvallisuusohjeisiin digitaalisten allekirjoitusten avulla, sekä tarjoaa parannettuja vaihtoehtoja tietyille vaarallisille aineille altistumisen dokumentointiin.

Nopea tehtävälista liikenteessä

Korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat avainasemassa jatkuvan parantamisen prosessissa (Continuous Improvement Process, CIP). Quenticin avulla on helppo suunnitella relevantteja HSEQ:n ja kestävän kehityksen tehtäviä, organisoida niiden oikea-aikainen toteutus selkeästi ja myöhemmin arvioida saavutettuja vaikutuksia. Quentic 14.1 tarjoaa vastaavan henkilökohtaisen tehtäväyleiskatsauksen mobiilikäyttöön Quentic Appin avulla. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat seurata tehtäviään missä ja milloin tahansa ja dokumentoida edistymisen helposti paikan päällä. Mobiili tehtäväluettelo keskittyy automaattisesti tärkeimpiin toimintoihin, jotka on suoritettava, ja varmistaa saumattoman luovutuksen muille, kun se on suoritettu.

Vahvistettu kuittaus digitaalisen allekirjoituksen ansiosta

Työnantajat ovat vastuussa turvallisen toiminnan varmistamisesta riskiarvioinneilla ja turvallisuusohjeilla. Quentic tarjoaa käyttäjilleen tavan, jossa voi tallentaa ja jakaa tietoja kätevillä yleiskatsauksilla, ja joista pääsee suoraan valmiisiin asiakirjoihin. Työntekijät voivat nyt allekirjoittaa asiakirjoja digitaalisesti antaakseen vahvistuksensa, jolloin paperiluetteloita, reitityslipukkeita tai sähköpostien ja tiedostojen vaihtamisen vaivaa ei tarvita. Tämä ei ainoastaan helpota vastuuhenkilöiden prosessien järjestämistä, vaan myös todennettavasti dokumentoi, että työntekijät ovat täyttäneet velvollisuutensa lukea ja ymmärtää tarvittavat asiakirjat.

Kattava altistumisen yleiskatsaus

On olemassa erityisiä sääntöjä, joita on noudatettava käsiteltäessä vaarallisia aineita työpaikalla. Aineiden luokituksesta riippuen kaikki kosketukset on kirjattava altistumisrekisteriin. Quentic kattaa koko prosessin: työntekijöiden raportoinnin, esihenkilöiden ja asiantuntijoiden suorittaman seurannan, huolellisen arkistoinnin sekä tapauskohtaisen arvioinnin. Quentic 14.1 myötä altistumisen seuranta on laajennettu kattamaan CMR-aineet (syöpää aiheuttavat, mutageeniset, lisääntymiselle vaaralliset), muut vaaralliset/vaarattomat kemikaalit ja biologiset tekijät eli mikro-organismit, kuten virukset, bakteerit tai sienet. Käyttäjille annetaan erityisiä tietolomakkeita asiaankuuluvien tietojen tallentamiseksi.

X