Työturvallisuus

Työsuojelu 2020-luvulle

Teknologia mullistaa työelämää vauhdilla. Mitä se tarkoittaa työsuojelun näkökulmasta? Teknologia on tuonut paljon uusia mahdollisuuksia kehittää mm. järjestelmällistä turvallisuusjohtamista, ihmisten sitouttamista turvallisuuskulttuuriin sekä työturvallisuuden mittaamista. Tämä kehitys tuo samalla myös uusia haasteita työsuojelulle, kun työtehtävät muuttuvat, uutta opittavaa tulee jatkuvasti ja vuorovaikutus ihmisten sekä teknologian välillä lisääntyy, eikä työ välttämättä ole enää aikaan ja paikkaan sidottua.

Psykososiaalinen kuormittavuus nousee yhä merkittävämpään rooliin, mikä näkyy erittäin huolestuttavasti tilastoissa ennenaikaisten eläköitymisten määrässä. Miten työsuojeluorganisaatio ja työturvallisuusjohto voivat sopeutua uusiin haasteisiin? Timo Kronlöf ja Merja Karjalainen keskustelevat aiheesta webinaarissa.

Merja Karjalainen, FM ja yhteisöpedagogi (AMK), on tehnyt pitkän uran toimittajana ja erikoistunut työsuojelun ja työhyvinvoinnin aihepiireihin. Merjalta on vilmestynyt kirja ”Jaksamisen rajat — Psykososiaalinen kuormitus, työuupumus ja työsuojelu” , jossa käsitellään psykososiaalista kuormistusta henkilökohtaisesta ja konkreettisesta näkökulmasta.

X