Ympäristö ja kestävä kehitys

ESG: Tee yrityksen strategiasta tulevaisuudenpitävä

Faktat, käsitteet ja suorituskykymittarit kestävän kehityksen hallintaa varten

ESG — Ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa

ESG on keskeinen termi, kun on kyse tulevaisuudenpitävästä hyvästä hallinnointitavasta, nykyaikaisesta kestävän kehityksen hallinnasta ja lainsäädännön, kuten EU:n taksonomian tai kestävän kehityksen raportoinnin tulevan uudelleenjärjestelyn, noudattamisesta.

ESG-kriteerien mukaisella kestävän kehityksen hallinnalla yrityksesi edistää strategisesti ja pitkällä aikavälillä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Samalla asetat yrityksesi vakaalle taloudelliselle pohjalle.

Mutta mitä ESG-kestävyys tarkalleen ottaen tarkoittaa? Mistä ESG-vaatimuksista sinun pitäisi olla tietoinen ja minkä edellytysten mukaan toimia? Mikä merkitys on käsitteillä, kuten ei merkittävää haittaa ‑periaate ja kaksinkertainen olennaisuus? Mitkä ovat ESG:n keskeiset suorituskykymittarit? Lataamalla whitepaperin saat vastaukset kaikkiin näihin kysymyksiin.

Tutustu whitepaperiin

Mitä on odotettavissa

  • Merkitys ja luokittelu

    Kestävän kehityksen, yritysten yhteiskuntavastuun ja ESG:n kokonaiskuvan ymmärtäminen sekä rahoitusvirtojen hallinnointi EU:n ilmastoluokitusjärjestelmän näkökulmasta.

  • Ei merkittävää haittaa ‑periaate ja kaksinkertainen olennaisuus

    Omaksu kaksinkertaisen olennaisuuden näkökulmat, "outside-in" ja "inside-out", ja sisällytä ne ESG-strategiaasi. Merkittävän haitan välttämisen käsitteen avulla voit asiantuntevasti tarkastella  kestävyyden kannalta merkityksellisiä ristiriitaisia tavoitteita.

  • Suorituskykymittarit

    Käytä ESG-raportoinnissasi selkeitä luetteloitamme EMS- ja GRI-standardien mukaisista ympäristöön liittyvistä keskeisistä suorituskykymittareista, TCFD:n mukaisista EU:n ilmastotoimimittareista sekä muista GRI:n mukaisista indikaattoreista ESG:n yhteiskuntavastuun tekijöitä ja hyvää hallintotapaa varten. 

ESG-asiantuntijat

Tietoa Zittau/Görlitzin ammattikorkeakoulun kirjoittajatiimistä

Prof. Dr. Jana Brauweiler

Professori Jana Brauweiler on integroitujen johtamisjärjestelmien professori Zittau/Görlitzin ammattikorkeakoulussa (HSZG) Saksassa. Brauweiler ja tämän raportin toinen kirjoittaja, Markus Will, jolla on korkeampi tutkinto insinööritieteistä, ovat vastuussa HSZG:n integroidun johtamisen ja integroitujen johtamisjärjestelmien maisteriohjelmista sekä ekologian ja ympäristönsuojelun kandidaattiohjelmista.

Dipl.-Ing. (FH) Markus Will

Markus Will on julkaissut useita käytännön oppaita koskien työterveyden ja ‑turvallisuuden hallintajärjestelmiä, ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä ja hallintajärjestelmien auditointia yhdessä Jana Brauweilerin kanssa. He molemmat tarjoavat myös valmennusta ja konsultointia yrityksille, jotka kaipaavat tukea kyseisten järjestelmien käyttöönotossa päivittäisessä liiketoiminnassa. Brauweiler ja Will ovat keskittyneet erityisesti teollisuuden alan PK-yrityksiin, ja he haluavat tukea ympäristö-, työturvallisuus-, energia- ja laadunhallintajärjestelmien tehokasta käyttöönottoa ja integrointia.

M.Sc. David Horsch

Luonnontieteiden maisteri David Horsch on ympäristöinsinööri ja osallistuu aktiivisesti HSZG:n projekteihin energianhallinnan ja ilmastoneutraaliuden alalla. Lisäksi hän on yksi UnIMSConsult konsulttiyrityksen perustajista. Yritys tarjoaa konsultointipalveluita integroituihin johtamisjärjestelmiin liittyen. Horschin ominta alaa ovat hiilijalanjäljet, ISO 14001 ‑standardin mukainen ympäristöasioiden hallinta, ISO 50001 ‑standardin mukainen energianhallinta, integroidut johtamisohjelmistot ja sisäiset auditoinnit.

X