Vaatimustenhallinta

Whitepaper: ISO 19600

Vaatimustenhallintajärjestelmän (CMS) opas

Lisääntyvä sääntely, uudet vastuullisuuskysymykset johdolle sekä maineriskit vaativat yrityksiltä entistä tarkempaa laki- ja muiden vaatimusten noudattamista. Sidosryhmät odottavat, että yritykset varmistavat vaatimusten noudattamisen koko arvoketjussa. Haluatko parantaa laki- ja muiden vaatimusten noudattamista? Vaatimustenhallintajärjestelmä (CMS) vähentää vastuuriskejä ja edistää luottamusta. Se tuo mukanaan etuja voitetuissa sopimuksissa, lainanottokustannusten pienenemisessä ja yrityskuvan parantamisessa.

IS0 19600: n julkaisun jälkeen vuonna 2014 organisaatiot ovat pystyneet turvautumaan yhtenäiseen standardiin ensimmäistä kertaa, jota tukee yli 160 maata. Tässä julkaisussa opit sekä ottamaan käyttöön ISO 19600 -standardin, että voit integroida tehokkaasti kaikki yrityksen sidosryhmät. Opit, myös kuinka suoritat tehokkaasti auditointeja ja hankit sertifioinnin.

Olemme laatineet ladattavan englanninkielisen asiakirjan.

  • Uuden standardin edut

  • Standardin esittely

  • Työntekijöiden saaminen mukaan

  • Tehokas auditointi

  • Sertifioinnin hankkiminen

Tutustu whitepaperiin ISO 19600

X