Ympäristö ja kestävä kehitys

Whitepaper: Kestävän kehityksen hallinta

Kestävän kehityksen hallinnan 12 etua yrityksille

Miten yrityksessänne vastataan lainsäädännön ja yleisön asettamiin ympäristöllisiin ja sosiaalisiin haasteisiin? Entä miten yrityksenne suhtautuu kasvihuonekaasupäästöihin, ihmisoikeuksiin tai yritysten panokseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin? Ovatko vihreiden, kestävän kehityksen tuotteiden ja prosessien mahdollisuudet maineen ja kilpailun kannalta tuttuja ja hyödynnättekö näitä mahdollisuuksia?

Näihin yritysjohtamisen peruskysymyksiin tarvitaan kattava lähestymistapa. Tästä syystä yhä useammat yritykset ottavat käyttöön strategisen kestävän kehityksen johtamisen. Tämän lähestymistavan avulla voidaan systemaattisesti kehittää eri sidosryhmien vaateita ja vaikutteita, mutta myös markkinamahdollisuuksia ja arvonluontimahdollisuuksia, sekä sovittaa toiminnot niihin.

Tässä whitepaperissa kerrotaan, missä määrin voit käyttää jäsenneltyä kestävän kehityksen hallintaa yrityksesi eduksi. Whitepaper on englanninkielinen.

Kestävän kehityksen hallinnan 12 etua, ja kuinka voit järjestelmällisesti hallita eri sidosryhmien vaatimuksia ja vaikutuksia sekä markkinamahdollisuuksia ja suunnata yrityksesi toiminnot niihin:

  • Kustannusten ja riskien minimointi

  • Sidosryhmien odotusten täyttäminen

  • Markkina mahdollisuudet

  • Yrityksellinen menestyksen varmistus

Tutustu whitepaperiin

X