Työturvallisuus

Whitepaper-urakoitsijan turvallisuusjohtaminen

Älykästä urakoitsijoiden hallintaa HSE-ohjelmistolla

Urakoitsijoiden hallinta muodostaa yrityksellesi suuren riskin. Jo tilastojenkin valossa ulkopuolisten yritysten työntekijöiden onnettomuus- ja loukkaantumisriski on suurempi, mikä täytyy erityisesti huomioida työturvallisuustoimenpiteitä suunniteltaessa. Useimmat yritykset ovat jo tietoisia tästä, ja alan kyselyihin osallistuneista 91 % pitää ulkopuolisten yritysten hallintaa tärkeänä tai erittäin tärkeänä yrityksensä operatiiviselle toiminnalle.

Uusimmassa whitepaperissa kerromme, mitä vaatimuksia HSE-ohjelmiston tulee täyttää, jotta yrityksesi pystyy optimoimaan urakoitsijoiden työntekijöiden työturvallisuuden ja minimoimaan mahdolliset riskit. 

Tässä raportissa käsitellään,
  • mitä etuja HSE-ohjelmistosta on laadittaessa yhtenäiset säännöt ulkopuolisten yritysten hallintaan

  • kuinka urakoitsijoita (ja alihankkijoita) johdetaan menestyksekkäästi ja varmistetaan lisäksi saumaton kommunikaatio ja asianmukainen tiedonvälitys

  • kuinka operatiivisen riskienhallinnan ja työsuojelun välinen kuilu poistetaan ja hallinnoidaan ulkopuolisen työvoiman käytön kaikkia turvallisuusseikkoja tehokkaasti

  • kuinka ulkopuolisten yritysten hallinta saadaan ajan tasalle seitsemällä vaiheella.

Ajankohtaisia artikkeleita

Työturvallisuus

Työsuojelu 2020-luvulle

Psykososiaalinen kuormittavuus nousee yhä merkittävämpään rooliin. Miten työsuojeluorganisaatio ja voi sopeutua uusiin haasteisiin? Timo Kronlöf ja Merja Karjalainen keskustelevat aiheesta webinaarissa.

Katso webinaari!
Digitalisoituminen, Työturvallisuus

Viestintä varmistaa turvallisuuden - Davide Scotti

Davide Scotti on kulttuurimuutoksen asiantuntija työturvallisuuden saralla. Hän puhuu Quenticin haastattelussa turvallisuusjohtamisesta ja epätavanomaisesta viestinnästä. Lue hänen neuvonsa vuodelle 2021!

Lue erikoisartikkeli
Työturvallisuus, Digitalisoituminen

Quentic Verkkokoulutukset

Kouluta työntekijöitäsi joustavasti ja paikasta riippumatta! Katso videolta, kuinka valmistelet koulutuksia ja koulutat työntekijöitä, vierailijoita ja vierasyhtiöitä tehokkaasti ja todistettavasti verkkokoulutuksena …

Katso video

X