Työturvallisuus

Whitepaper: Urakoitsijan turvallisuusjohtaminen

Älykästä urakoitsijoiden hallintaa HSE-ohjelmistolla

Urakoitsijoiden hallinta muodostaa yrityksellesi suuren riskin. Jo tilastojenkin valossa ulkopuolisten yritysten työntekijöiden onnettomuus- ja loukkaantumisriski on suurempi, mikä täytyy erityisesti huomioida työturvallisuustoimenpiteitä suunniteltaessa. Useimmat yritykset ovat jo tietoisia tästä, ja alan kyselyihin osallistuneista 91 % pitää ulkopuolisten yritysten hallintaa tärkeänä tai erittäin tärkeänä yrityksensä operatiiviselle toiminnalle.

Kerromme tässä whitepaperissa, mitä vaatimuksia HSE-ohjelmiston tulee täyttää, jotta yrityksesi pystyy optimoimaan urakoitsijoiden työntekijöiden työturvallisuuden ja minimoimaan mahdolliset riskit. 

Tämä whitepaper on ladattavissa ainoastaan englanniksi!

Tässä raportissa käsitellään:

  • Mitä etuja HSE-ohjelmistosta on laadittaessa yhtenäiset säännöt ulkopuolisten yritysten hallintaan

  • Kuinka urakoitsijoita (ja alihankkijoita) johdetaan menestyksekkäästi ja varmistetaan lisäksi saumaton kommunikaatio ja asianmukainen tiedonvälitys

  • Kuinka operatiivisen riskienhallinnan ja työsuojelun välinen kuilu poistetaan ja hallinnoidaan ulkopuolisen työvoiman käytön kaikkia turvallisuusseikkoja tehokkaasti

  • Kuinka ulkopuolisten yritysten hallinta saadaan ajan tasalle seitsemällä vaiheella

Tutustu whitepaperiin

X