Vaatimustenhallinta

Whitepaper: Vastuiden jako

Vähemmän on enemmän: täytä oikeudelliset velvoitteet ja vähennä riskejä

Englanninkielisessä raportissa käydään läpi vastuunjakoon liittyviä toimintatapoja.

Nykyään yrityksillä on laaja kirjo oikeudellisia velvoitteita täytettävänä, joten ne jaetaan tasaisesti eri päälliköiden vastuualueiksi. Näin pyritään varmistamaan, että velvoitteita noudatetaan, mutta kaikkia seurauksia ei oteta huomioon. Tämä voi lisätä byrokratiaa, joka toimii johtamisjärjestelmää vastaan, mutta jaettaessa vastuita yleisesti oletetaan myös väärin, että tekniset taidot ja henkilöstöresurssit kaikkialla yrityksessä ovat samanlaiset. On kuitenkin myös toinen tie: tässä whitepaperissa esitellään käytännöllinen tapa jakaa monimutkaisia oikeudellisia vastuita. Tapaa on helppo soveltaa käytäntöön seitsemän kriteerin avulla.
Olemme koonneet ladattavan englanninkielisen dokumentin.

Ajankohtaisia artikkeleita

Vaatimustenhallinta

Whitepaper ISO 19600

Haluatko varmistaa vaatimustenmukaisuuden koko arvoketjussa? Lue whitepaperista, kuinka toteutat vaatimustenhallintajärjestelmän (CMS), pienennät vastuuriskiä, saavutat luottamusta ja hyödyt sertifioinnista.

Lataa whitepaper
Työturvallisuus

Työsuojelu 2020-luvulle

Psykososiaalinen kuormittavuus nousee yhä merkittävämpään rooliin. Miten työsuojeluorganisaatio ja voi sopeutua uusiin haasteisiin? Timo Kronlöf ja Merja Karjalainen keskustelevat aiheesta webinaarissa.

Katso webinaari!
Vaatimustenhallinta

Nobilia

Kuinka täyttää vaatimustenmukaisuus, kun käsiteltävät tietomäärät ovat suuria? Katso videolta, kuinka Nobilia hyödyntää Quenticia työ-, ympäristö- ja palosuojelutietojen keskitettyyn hoitamiseen, yhdistämiseen ja …

Katso video