Digitalisoituminen, Työturvallisuus

Huipputeknologiaa turvallisuuden ja tehokkuuden edistämiseksi

Jotta voit hallita HSE-toimintaasi menestyksekkäästi

6 minuuttia     09/11/2021

Turvallisen työympäristön luominen, ihmisten inspiroiminen HSE-asioista ja mikä tärkeintä, saada heidän noudattamaan asetettuja prosesseja – ympäristö,- terveys- ja turvallisuusasiantuntijoilla on haastava ja laaja tehtävä. Näiden asioiden kanssa painiessa on tärkeää, että käytettävissä olevat työkalut tukevat missiota. Mitkä teknologiat mahdollistavat monimutkaisten HSE-prosessien hallinnoimisen tavalla, joka minimoi vaivan ja työmäärän, samalla ylläpitäen tai peräti parantaen laatua? Kuinka saat työntekijät kiinnostumaan kaikkien lakisääteisten määräyksien noudattamisesta sekä turvallisuus tavoitteiden saavuttamisesta? Vastaus on ohjelmistoratkaisu, joka mahdollistaa tarkkojen vaatimusten noudattamisen, tarjoaa ajantasaista tietoa ja jota voi käyttää missä vain, milloin vain.

Mikä on HSE-ohjelmisto ja mitä sillä tehdään?

HSE-ohjelmistoratkaisu on kattava työkalu, joka mahdollistaa käyttäjien koota, dokumentoida, tallentaa ja visualisoida oleellista tietoa yhteen paikkaan. Ohjelmistoa voidaan käyttää hallinnoimaan kaikkia HSE-prosesseja ja tehtäviä – auditointien suorittamisesta sekä ympäristö- ja onnettomuusdatan tallettamisesta, lakipykälien noudattamisen varmistamiseen. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuustoiminnan tarpeisiin ja vaatimuksiin räätälöity ohjelmisto tarjoaa HSE-asiantuntijoille tehokkaan tuen ja valvoo vaatimustenmukaisuuden standardien täyttymistä.

Yritykset voivat ottaa käyttöönsä HSE-ohjelmiston tukemaan laajoja ympäristön, terveyden ja työturvallisuuden toimia:

 

HSE-alue

Esimerkkejä HSE-ohjelmiston käytöstä

Yleinen työterveys ja työturvallisuus

 • Tallennettua dataa onnettomuusraporteista

 •  

  Riskiarviointien ja -analyysien tekeminen  

 • Verkkokoulutuksien ja ohjeistusten tarjoaminen

Riskien ja auditointien hallinta

 • Tavoitteiden määritteleminen ja päättäminen

 • Kaikkien riskinäkökulmien huomioiminen 

 • Sisäisten auditointien suorittaminen

 • Ulkoisten sidosryhmien integroiminen 

Oikeusvarmuus

 • Digitaalisen inventaarion päivittäminen

 • Muutoshallinnan tukeminen 

 • Sisällön ajantasaisuuden varmistaminen 

 • Tarkastusten suorittaminen

Vaarallisten aineiden hallinnointi

 • Hyväksymisprosessien järjestäminen

 • Varastoinnin ja käyttöalueiden auditointi

Ilmansaasteiden, jätteen ja jäteveden hallinnointi

 • Ympäristöraportointi

 • Kestävän kehityksen raportointi

Toimintamenettelyiden valvonta

 • Turvallisuuslupien- ja järjestelyiden hallinnointi

HSE-ohjelmiston edut

HSE-ohjelmisto kokoaa ja analysoi kaikki työterveyden ja -turvallisuuden tiedot yhteen keskitettyyn paikkaan. Sen myötä, käyttäjillä on aina pääsy järjestelmälliseen ja ajantasaiseen dataan. Tämä tekee prosesseista ja tehtävistä läpinäkyvämpiä – ja varmistaa, että kaikki työntekijät tietävät mitkä tiedot ovat heidän työtehtävälleen tärkeimpiä, olivat he sitten osa johtoryhmää tai asiantuntijatiimiä.

HSE-ohjelmistosta on erityisesti apua, kun implementoidaan ISO standardeja, kuten ISO 14001 ja ISO 45001. Prosessien optimoinnin ja standardoinnin lisäksi, ohjelmisto voi auttaa sinua tutkimaan yrityksesi vallitsevaa tilaa sekä korostamaan mahdollisia kehityskohtia.

Esimerkki: Riskien arviointi

Logiikka HSE-ohjelmiston ja sen etujen esittelyssä korostuu erityisesti riskien arviointeja tehdessä. Tarjoamalla selkeän ja intuitiivisen rajapinnan, ohjelmisto opastaa päälliköt läpi riskien arvioinnin prosessin – tunnistamalla olemassa olevat riskit, suorittamalla tehtävät ja siten toimittamalla sopivat varotoimenpiteet. Ja he voivat niin halutessaan konvertoida suoritetut arvioinnit standardisoituun printtimuotoon – ilman riskejä tietojen häviämisestä, vaihtamatta järjestelmää ja joutumatta kikkailemaan. Kun tiedot ovat kerran tallennettu, suurin osa HSE-ohjelmistoista muuntaa datan helposti saatavilla olevaksi kaikille tietokoneille ja mobiililaitteille. Itse riskien arvioinnin lisäksi, HSE-ohjelmisto myös tukee muita vastaavia projekteja, kuten:

 • Koulutuksia ja ohjeistuksia

 • Operatiivisten toimintamallien organisoimista

 • Sisäisten auditointien suorittamista

 • Vaarallisten aineiden hallintaa

 • Turvallisuuslupien hallintaa

Luotettavat HSE-ohjelmistot voivat jakaa monimutkaisia prosesseja osiin, esittää ne selkeämmin ja osoittaa, ketkä työntekijät tulisi osallistaa tiettyihin projekteihin ja päätöksiin.

HSE vai HSEQ?

Jotkut HSE-ohjelmistopaketit sisältävät ylimääräisen kirjaimen – Q, sanasta ”quality” eli laatu. Vaikka kaikki ohjelmistotarjoajat eivät käytä nelikirjaimista HSEQ-lyhennettä, monet silti kattavat laadunhallinnan, jotka ovat esimerkiksi oleellisia ISO 9001 sertifikaattia varten:

 • Käyttäjät voivat dokumentoida, tarkistaa ja hallinnoida prosesseja ja vastuualueita reaaliajassa sekä luoda linkkejä dokumentteihin.

 • Jakamalla vastuualueita ja asettamalla aikatauluja toimenpiteille, koulutusohjelmille ja auditoinneille, ohjelmisto lisää myös näkyvyyttä yrityksen toimintaan.

 • Ohjelmiston avulla voidaan määritellä, mihin laatujärjestelmän tietoihin eri käyttäjät pääsevät käsiksi, jolloin yksittäiset käyttäjät voivat tarkastella vain omaan työhönsä liittyviä tietoja. Tämä parantaa työntekijöiden ymmärrystä laatujärjestelmästä, helpottaa asiaankuuluvien määräysten löytämistä ja välttää tiedon ylikuormitusta.

Mutta mikä on oikea HSE-ohjelmisto juuri sinun yrityksellesi?

HSE-ohjelmistojen kansainvälisistä markkinoista on tullut erittäin ammattimaisia. Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa on jo useita ohjelmistotoimittajia, tarjoten tuotteita jotka eroavat hieman toisistaan ominaisuuksillaan ja pääfokuksillaan. Jotkut ratkaisut keskittyvät yksittäisiin osa-alueisiin, kuten ympäristöhallintaan tai työturvallisuuteen. Toiset taas tarjoavat pakettiratkaisuja, kattaen tuen koko kaikkiin HSE-tehtäviin. Osa ohjelmistotoimittajista tarjoaa modulaarista lähestymistapaa, mahdollistaen asiakkaiden valita juuri heille sopivan yhdistelmän eri moduuleja, aina työturvallisuudesta vaarallisten kemikaalien hallintaan, tai työnvalvonnastaverkkokoulutuksiin.

Yhteenveto

HSE-ohjelmiston keskeinen rooli määritellään Safety Management Trend Reportissamme, joka sisältää johtavien työterveyden- ja turvallisuuden asiantuntijoiden näkemyksiä aiheesta.

”Yhdelle, keskitetylle alustalle, joka yhdistää ja mahdollistaa eri HSE-järjestelmien ohjaamisen, tulee olemaan kysyntää. Tärkeän datan ja tapahtumien nopea saatavuus voi helpottaa työprosessien parantamista."

Kun käytössäsi on oikea ohjelmisto, voit yksinkertaistaa menettelytapoja, eliminoida byrokraattisia esteitä ja integroida työntekijöitä. Tämä mahdollistaa sinun tehdä kestäviä parannuksia työterveyteen- ja turvallisuuteen, tehostaa toimintaa ja varmistaa, että yrityksessä noudatetaan kaikkia lainmukaisia vaatimuksia ja määräyksiä. Valitsit sitten vain yhden tai useamman moduulin, HSE-ohjelmistosi tulee olla tehokas ja pitkäaikainen sijoitus tukemaan työturvallisuuden ja ympäristökysymysten hallintaa.

X