Digitalisoituminen, Työturvallisuus

Viestintä takaa turvallisuuden - Davide Scotti

Safety Management Trend Report 2021 haastattelu

7 minuuttia

Osana vuoden 2021 turvallisuusjohtamisen trendiraporttia Quentic pyysi johtavia eurooppalaisia työturvallisuusasiantuntijoita kertomaan näkemyksistään, mielipiteistään ja ennusteistaan. Joten mitä he sanoivat turvallisuusjohtamisen nykytilasta? Kuinka he arvioivat nykyisiä suuntauksia ja kehitystä? Ja mihin heidän mielestään alan tulisi keskittyä vuonna 2021? Lue mitä Davide Scotti - kirjailija, puhuja ja työturvallisuuden kulttuurimuutoksen asiantuntija sanoo.

Kulttuurimuutos työturvallisuudessa

Davide, olet jo muutaman vuoden ajan pyrkinyt muuttamaan työturvallisuuskulttuuria. Miten olet lähestynyt sitä ja miksi?

Mielestäni ei ole oikeaa tai väärää lähestymistapaa. Todellisuudessa kyse on samasta asiasta. Vain nimilappu vaihtuu. Organisaation muutokseen tarvittava energia on aina olemassa jokaisessa ohjelmassa – ja se on aina sama. Ero tulee asiasisällöstä. Siksi olennaista onkin, että näiden ohjelmien sisältö on korkeatasoista ja uskottavaa ja pystyy edistämään tunnepitoista motivoitumista. Jos minun täytyisi valita pyrkimyksiäni parhaiten kuvaava lähestymistapa, se olisi Safety Leadership eli kyky tukea turvallisuuden luontaisia arvoja ja viedä ne käytäntöön aktiivisesti haastaen totutut toimintapuitteet. Tärkeää on kuitenkin sitouttaa johtajat, puhutella heidän järkeään ja tunteitaan, lisätä heidän tietoisuuttaan ja motivaatiotaan ja antaa heille tarvittavat työkalut, jotta he onnistuvat vaikuttamaan kaikkiin organisaation jäseniin turvallisuusasioissa.

Onnistumisen mittaaminen turvallisuusjohtamisessa

Kun puhutaan tavoitteista, mitkä ovat merkittävimpiä kriteerejä mitattaessa tuvallisuuden onnistumista työpaikalla?

Valitettavasti meillä on tapana tuijottaa vain faktoja ja lukuja, joilla johdolle ja sidosryhmille voidaan esittää selviä todisteita saavutetuista tuloksista. Siellä on kuitenkin paljon tärkeämpiäkin mutta vaikeammin mitattavia tekijöitä. Niitä ovat kaikki, mitä näet, kuulet, tunnet ja koet sen kaiken keskellä, mikä näkyy katsoessasi työntekijää silmiin ja se käsin kosketeltava energia työpaikalla. Meidän pitäisi keskittyä tutkimaan näitä tekijöitä. Miten sitten saamme selville, mitä ne ovat? Yksinkertaisesti esittämällä kysymyksiä!

Safety Management Trend Report 2021

Davide Scotti on yksi 11 kansainvälisestä asiantuntijasta, jotka osallistuivat Safety Management Trend Report 2021:sen paneelitutkimukseen. Voit ladata koko raportin saadaksesi:

  • Uusia näkökulmia: Johtavat asiantuntijat kahdeksasta maasta jakavat arvioitaan tärkeimmistä trendeistä ja koronapandemian vaikutuksista työturvallisuuteen.

  • Arvokkaita kokemuksia: Ensimmäistä kertaa olemme tehneet laajan kyselytutkimuksen Eurooppalaisille työturvallisuuden asiantuntijoille.

  • Tulevaisuuden näkymät: Mitä kannattaa priorisoida, jotta työturvallisuus on valmis tulevaan? Mihin asiantuntijoiden pitäisi keskittyä nyt?

 

Lataa nyt!

Epätavanomaista turvallisuusviestintää

Sinun mielestäsi siis tärkeintä on vedota ihmisen tunteisiin. Siksikö olet erikoistunut epätavalliseen viestintään? Voisiko se olla uusi trendi?

Digitalisaatio on nykypäivän puhutuin trendi. Meidän ei pidä ohittaa tai unohtaa sitä, mutta on muistettava, että vaikka tekniikasta voi olla apua, se ei koskaan korvaa tunteita. Todella tärkeitä ovat viestintä ja tiedon jakaminen, verkoston luominen sitä varten ja ihmisten jatkuva motivoiminen. Meidän on siis yritettävä kovasti käyttää eri viestintämenetelmiä tehokkaasti. Tämä koskee myös koulutusta. Tekniikka on ollut avainasemassa vallitsevan pandemian aikana, mutta meidän täytyy oppia pitämään osallistuminen vahvana ja käyttämään hyvin toimivia ja tehokkaita virtuaalisia viestintätyökaluja.

Vinkkejä parempaan työturvallisuuteen 2021

Mitä neuvoja antaisit heille, jotka käsittelevät työturvallisuusasioita työpaikalla vuonna 2021?

Neuvoisin nuoria, työturvallisuusalalle tulevia ammattilaisia, että heillä pitäisi olla sisäsyntyinen intohimo aiheeseen. Tämä työ voi olla erittäin turhauttavaa tai hurjan palkitsevaa. Sitoutumista ja intohimoa siis tarvitaan valtavasti, kuten myös rohkeutta, sinnikkyyttä ja luovuutta. Mielestäni nyt on paras aika aloittaa tämä työ.

Neuvoisin jonkin aikaa alalla olleita HSE-päälliköitä ja ‑ammattilaisia hyödyntämään nykyisen tilanteen. Juuri nyt maaperä on hyvin otollinen, koska Covid-19-pandemian maailmanlaajuinen vaikutus on korostanut turvallisuuden tärkeyttä ja muuttanut ihmisten käyttäytymistä laajasti.

Pandemia on niin ikään saanut meidät ymmärtämään velvollisuutemme sekä suoraan itseämme että epäsuorasti koko yhteisöä kohtaan. Voin siis antaa neuvoksi – nyt enemmän kuin koskaan – jokaisen työntekijän ja johtajan pitäisi ymmärtää, kuinka hyödyntää parhaiten omia yksilöllisiä ja sosiaalisia velvollisuuksiaan.

Davide Scotti on Head of HSE Culture, Communication and Training Saipemilla, sekä 2010 alkaen Leadership in Health and Safety säätiön pääsihteeri.

Davide Scotti
Kirjailija, puhuja ja kulttuurimuutoksen asiantuntija työturvallisuuden alalla.

X