Safety Management Trend Report 2021

16.3.2021

Safety Management Trend Report 2021

Työturvallisuusjohtamisen ammattilaisten arvostus ja haasteet lisääntymässä  

  • Quenticin uusin turvallisuusjohtamisen trendiraportti esittelee kansainvälisesti nimekkäiden asiantuntijoiden ja yli 600 työturvallisuusammattilaisen näkökulmia. 
  • Työturvallisuuspäälliköt arvioivat tärkeimmiksi tavoitteikseen vuonna 2021 työturvallisuuden digitalisaation, mielenterveyden, johtajuuden ja tietoisuuden ihmissuhdenäkökulmista. 
  • Alalla on kuitenkin valtavia haasteita, kuten kuormituksen lisääntyminen Covid-19-pandemian myötä.  

Koronaviruspandemia on kiinnittänyt ihmisten huomion työturvallisuusjohtamiseen. Koskaan aiemmin ei ole keskusteltu julkisesti, kuinka uusia ja turvallisempia työtapoja voidaan ottaa käyttöön, mitkä ovat nykyisten toimenpiteiden pitkäaikaiset psykososiaaliset riskit tai miten hygieniatoimet suojaavat riittävästi työntekijöitä työpaikalla. Lisäksi mietitään, kuinka asiantuntijat ja päälliköt kykenevät vastaamaan näihin kysymyksiin omissa yrityksissään, kuinka nämä toimet otetaan käyttöön, miten pandemia vaikuttaa työturvallisuuteen ja mitä haasteita ammattilaiset kohtaavat. 

Quentic on yksi johtavista terveys-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamisen (HSE) SaaS-ratkaisujen asiantuntijoista ja julkaisee säännöllisesti turvallisuusjohtamisen trendiraportin. Uusimmassa raportissa näitä kysymyksiä käsittelee 11 kansainvälisesti tunnettua alan asiantuntijaa, kuten entinen IOSH:n (Institution of Occupational Safety and Health) puheenjohtaja professori Andrew Sharman, Harvard Business Schoolin johtamisen ja liikkeenjohdon Novartis-professori Amy Edmondson ja HSE-asiantuntija ja Leadership in Health and Safety (LHS) ‑säätiön pääsihteeri Davide Scotti. Suomesta oman näkemyksensä kertoo Finnsafe ry:n puheenjohtaja ja kokenut turvallisuusasiantuntija Tiina Lius. 

Työturvallisuusammattilaisten arvostus nousussa 

Quentic halusi täydentää asiantuntijoiden näkemyksiä ja kysyi yli 600 eurooppalaiselta työturvallisuusammattilaiselta turvallisuusjohtamisen olosuhteista ja tilasta heidän päivittäisessä työssään ja heidän tärkeimmistä tavoitteistaan vuodelle 2021. Rohkaiseva tulos oli se, että noin puolet vastaajista sanoi huomanneensa työnsä ja siihen liittyvien aiheiden yleisen arvostuksen lisääntyneen koronapandemian aikana. Vain 8 % oli havainnut käsityksen työturvallisuusaiheista heikenneen.

 

Myös haastatellut asiantuntijat jakoivat tämän käsityksen. Työturvallisuus "ei enää kulje jälkijunassa" (Davide Scotti), ja asiantuntijat ovat innoissaan ja saavat tunnustusta, koska heidän esimiehensä kuuntelevat heitä (Andrew Sharman). 

Lisää vastuuta – lisää haasteita 

Kaikesta huolimatta ala on valtavien haasteiden edessä. Kun ennen kriisiä lähes 75 % vastaajista kuvasi työnsä positiivisesti haastavaksi, luku tippui alle 60 prosenttiin syksyllä 2020, jolloin kysely tehtiin. Samalla työnsä negatiivisesti haastavaksi kokevien määrä itse asiassa kaksinkertaistui vajaasta 15 prosentista yli 30 prosenttiin pandemian aikana. 

Syyt tähän havaintoon ovat moninaiset, mutta asiantuntijapaneeli huomauttaa, että työturvallisuuspäälliköiden tehtäväkirjo oli monipuolinen ja laaja jo ennen pandemiaakin. Quenticin tuotepäällikkö ja HSE-asiantuntija Timo Kronlöf korostaakin Andrew Sharmanin haastattelussa, että turvallisuuspäälliköiden on pysyttävä mukana, vaikka heillä onkin jo paljon velvollisuuksia. He ovat vastuussa työntekijöiden fyysisestä ja psyykkisestä turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja monet myös laatu- tai ympäristöasioista. 

Työturvallisuuspäälliköiden vastuu kasvussa maailmanlaajuisesti  

Monet asiantuntijat uskovat niin ikään, että työturvallisuudesta alkaa tulla osa kokonaisuutta, johon kuuluvat mm. globalisaatio, digitalisaatio ja kestävä kehitys. He korostavat sellaisen monipuolisen lähestymistavan tärkeyttä, jossa kaikki turvallisuusseikat yhdistyvät ympäristötavoitteisiin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä digitaalisten prosessien vahvistamiseen. Kaikki pandemian tuomat toimet ja opit täytyy nyt muokata pitkän aikavälin strategioiksi keskittyen erityisesti turvallisuuskulttuuriin, jota pidetään keskeisenä seikkana yritysten kohdatessa tulevat haasteet. Näin ollen turvallisuuspäälliköiden on tunnettava asiasisällöt mutta myös osoitettava johtajuutta sitouttaakseen kollegansa turvallisuuteen. 

Etusijalla mielenterveys 

Toinen pandemian myötä lisääntynyt, merkittävästi turvallisuuskulttuuriin vaikuttava seikka ovat psykologiset riskit, joihin liittyy laajempi keskustelu hyvinvoinnista. Tiina Lius huomauttaakin: "Turvallisuuspäälliköiden pitäisi keskittyä luomaan sopivia hyvinvointikeinoja. Mitä paremmin prosessit sujuvat, sitä vähemmän tulee tarpeettomia häiriöitä. Kohtuuton työmäärä ja kiire ovat työuupumuksen riskitekijöitä ja kasvattavat loukkaantumisriskiä." Myös monien asiantuntijoiden mielestä tämä on tärkeää pandemian aikana, ja he korostavat uusien työtapojen ja erityisesti etätytön negatiivisia seurauksia. Esimerkiksi stressi, eristyneisyyden tunteet tai työ- ja yksityiselämän rajojen hämärtyminen ovat asiantuntijapaneelin esiin nostamia aiheita. Turvallisuusasiantuntijat tiedostavat riskit hyvin ja totesivat kyselyssä, että tietoisuus hyvinvoinnista ja henkisestä kuormituksesta on keskeistä rakennettaessa pandemian jälkeistä "uutta normaalia". 

Johtajuus kaikille tasoille 

Mikään näistä seikoista ei ole uusi, mutta vallitsevan kriisin keskellä ne ovat kiireellisyydellään ohittaneet monia muita tehtäviä. Siksi asiantuntijat painottavat työturvallisuusammattilaisten kouluttamista ja taitojen kehittämistä, jotta he kykenevät vastaamaan näihin uusiin haasteisiin. Johtajuus on osa sitä, kuten Andrew Sharman toteaa: "Johtajuus ei ole asema vaan toimintatapa. Jokaisella on mahdollisuus olla johtaja, koska johtajuus on taito. Johtajuutta tarvitaan koko organisaatiossa." 

Joka tapauksessa asiantuntijat ovat valmiita lunastamaan johtajan vastuuseen kohdistuvat odotukset ja kohtaamaan esteet intohimoisesti. He toivoisivat kuitenkin johdolta ja päätöksentekijöiltä enemmän tukea pyrkimyksilleen sitouttaa kollegansa työturvallisuuteen. 

Turvallisuusjohtamisen trendiraportti on ladattavissa maksutta osoitteessa www.quentic.fi/safety-trends. Muita raportissa käsiteltyä aiheita ovat mm. 

  • työturvallisuuden tärkeimmät onnistumisen mittarit ja motivointimenetelmät 
  • työturvallisuuskentän houkuttelevuus uraorientoituneiden nuorten silmissä  
  • työturvallisuus globalisaation ja digitalisaation keskellä. 

 

Lehdistökuvat 

Kaaviot ja Safety Management Trend Reportin kansikuva 

 

Tietoa Quenticistä 

Quentic on yksi johtavia eurooppalaisten HSE- ja CSR-markkinoiden Software as a Service (SaaS)  palvelujen ratkaisuntarjoajia. Yrityksen pääkonttori on Berliinissä, ja sen palveluksessa on yli 250 työntekijää. Toimipaikkoja on Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa, Alankomaissa, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa. Yli 800 asiakasta on jo valinnut Quenticin ohjelmistoratkaisut HSE- ja CSR-hallintansa tueksi.   

Verkko-ohjelmisto koostuu kymmenestä yksilöllisten tarpeiden mukaan yhdistettävästä moduulista Työturvallisuus, Työnvalvonta, Riskit ja auditoinnit, Havainnot ja poikkeamat, Vaaralliset aineet, Vaatimustenhallinta, Verkkokoulutukset, Prosessit, Ympäristöjohtaminen ja Kestävä kehitys. Quentic tukee tällä hetkellä useita yrityksiä valmiiden koulutussisältöjen ja riskiarvioiden sekä Työturvallisuus- ja Verkkokoulutukset-moduulien avulla uuden työturvallisuusstandardin käyttöönotossa ja siten taistelussa COVID-19-pandemiaa vastaan. Quenticin alusta tukee myös standardien ISO 14001, ISO 50001 ja ISO 45001 mukaisia kokonaisvaltaisia johtamisjärjestelmiä. 

 

X