Vaaralliset aineet, Vaatimustenhallinta

Vaaralliset aineet oikeudellisesti varma hallinta

DATEV eG

3 minuuttia

1. kesäkuuta 2015 päättyi lakisääteinen ylimenoaika vaarallisten aineiden käsittelyyn CLP-asetuksen uusien kriteerien käyttöönotossa. Nyt voimassa on uusi luokittelu- ja merkintäjärjestelmä, jota ammattimaisessa vaarallisten aineiden hallinnassa on käytettävä. IT-palveluntarjoaja ja ohjelmistotoimittaja DATEV eG on käsitellyt työaineensa ja vaaralliset aineensa jo vuodesta 2012 lähtien verkkopohjaisella työturvallisuuden, ympäristöhallinnon ja kestävän kehityksen ohjelmisto Quenticissä ja onnistunut muuttamaan toimintonsa uusien määräysten mukaisesti helposti.

Tietoa DATEVista

Laadukkailla ratkaisuilla veroneuvojille, kirjanpitäjille ja asianajajille DATEV parantaa 2,5 miljoonan yrityksen, kuntien, yhdistysten ja instituutioiden yritystaloudellisia prosesseja. Osuuskunta perustettiin vuonna 1966 Nürnbergissä, ja se työllistää yli 6 000 työntekijää ja on yksi Euroopan suurimmista ohjelmistotaloista ja tietoa tarjoavista yrityksistä.

Kestävä kehitys

Perustamisestaan lähtien DATEV eG on korostanut kestävää kehitystä kaikilla liiketoimintatasoilla. Siihen kuuluvat kaikki toimintaprosessit tuotannosta paine- ja lähetyskeskukseen, rakennuspalvelut, rakennus- ja talotekniikka aina puhdistukseen saakka. Lisäksi tulevat monet vaaralliset aineet. Kun uusi vaarallisia aineita koskeva asetus tuli voimaan vuonna 2010, DATEV oli valtavan tehtävän edessä: koko Vaaralliset aineetjärjestelmä tuli mukauttaa eurooppalaisen CLP-asetuksen mukaiseksi.

Turvallisuus ennen kaikkea

Yhtä aikaa lakiuudistusten kanssa DATEV on muuttanut sisäisten alueiden rakennetta työturvallisuuden ja ympäristön osalta. Koska käytössä oli useita käyttöliittymiä vaarallisten aineiden tehtäviä varten, alueet ylittävän tulevan ratkaisun tarve kasvoi. Siksi niin Access-pohjalta luotu vaarallisten aineiden luettelo kuin Excel-luettelot skannattujen käyttöturvallisuustiedotteiden kanssa eivät voineet täyttää lakisääteisiä vaatimuksia. Muut eri osastojen käyttöohjeiden luontiin ja vaaran arviointeihin käyttämät sovellukset johtivat siihen, että vaarallisten aineiden hallinnan prosessit eivät olleet yksiselitteisiä eivätkä johdonmukaisia. Samalla tietoturva oli ohjelmistoyrityksen tärkein prioriteetti, mikä loi lisää vaatimuksia uudelle järjestelmälle. Kattavien sisäisten määritysten ja onnistuneen testivaiheen jälkeen ohjelmistoksi valittiin Quentic.

"Olemme löytäneet kestävän ratkaisun varrallisten aineiden seurantaamme varten. Vaaralliset työaineet on meillä keskitetysti kuvattuna Queticiin ja kaikki niitä koskevat tiedot ovat helppojen hakukyselyiden avulla vastuussa olevien käytettävissä."

Ursula Teiml, IT- ja prosessien toimitilajohtaminen, DATEV eG

Vaaralliset aineet hallinnassa

Vaaralliset aineet -moduulin avulla DATEV rakensi uuden vaarallisten aineiden luettelon, jossa on yli 460 työainetta ja vaarallista ainetta sekä seoksia. Yksilöllisesti mukautettavien suodatintoimintojen ansiosta kaikki ainesosat sekä käytettyjen standardien mukaiset merkinnät löytyvät sekunneissa. Siten koko vaarallisten aineiden hankintaprosessi yksinkertaistui: ennen tilausta tarkastetaan nyt keskitetysti, onko aine jo käytössä tai korvattu jollakin. Lisäksi tarkastetaan automaattisesti hyväksynnän sääntelyn, käyttöalueiden ja yhteisvarastoinnin tiedot. Näin vaaran lähteet tunnistetaan nopeasti ja varmistetaan, että käyttöturvallisuustiedotteet ovat aina ajan tasalla.

Entistä parempi vaatimustenmukaisuus

IT-palveluntarjoaja voi nyt luoda riskienarvioinnit ja käyttöohjeet paljon yksinkertaisemmin standardoitujen menetelmien ansiosta. Samalla tehtävät, vaarat, ensiapu ja jätehuolto tallennetaan mukavasti, ja suojatoimenpiteiden johtaminen tapahtuu automaattisesti. Vaatimustenhallintamoduulissa käsitellään uutta säädösrekisteriä, ja vaaralliset aineet ja työvälineet on nyt yhdistetty suoraan yksiselitteisiin oikeusnormeihin ja niistä johdettuihin oikeudellisiin velvoitteisiin. Ympäristövastaavalla on siten kaikki oleelliset lakimuutokset aina saatavilla, minkä ansiosta yrityksen oikeusturva paranee.

Vuodesta 2012 lähtien DATEVilla on ollut käytössä seuraavat Quentic-moduulit:

  • Perusjärjestelmä

  • Työturvallisuus

  • Vaaralliset aineet

  • Vaatimustenhallinta

  • Ympäristöjohtaminen

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Ajankohtaisia artikkeleita

Vaaralliset aineet, Vaatimustenhallinta

Vaarallisten kemikaalien hallinnointi

Katso Quenticin webinaari, jossa saat esittelyn Suomen lainsäädännöistä sekä Quenticin ohjelmistoratkaisuista tukemaan kemikaalien hallintaa organisaatiossasi.

Katso webinaari!
Vaatimustenhallinta

Nobilia

Kuinka täyttää vaatimustenmukaisuus, kun käsiteltävät tietomäärät ovat suuria? Katso videolta, kuinka Nobilia hyödyntää Quenticia työ-, ympäristö- ja palosuojelutietojen keskitettyyn hoitamiseen, yhdistämiseen ja …

Katso video

Quentic-demo

Haluatko testata Quenticia maksutta ja sitoumuksetta? Saa kokonaiskuva ohjelmistosta ja sen eduista.

Pyydä demoversiota

X