Digitalisoituminen, Vaatimustenhallinta

Integroidut hallintajärjestelmät (IMS)

Käytännön opas yksilöllistä ratkaisua varten

Välttämättömyyskysymys

Vuodesta 2005 lähtien on julkaistu lukuisia uusia ISO-standardeja, koska asiakkaiden ja muiden sidosryhmien vaatimukset ulottuvat paljon laajemmalle kuin laatuun, ympäristöön, energiaan sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen. Lähes kaikki aihealueet, kuten tietoturva, riskit, ilmasto, yritysten yhteiskuntavastuu, liiketoiminnan jatkuvuus, vaatimustenmukaisuus, varallisuus ja vesi, ovat merkityksellisiä ja vaativat näyttöä.

Vaikka tarkoitus on hyvä, ei tämäkään ole täysin ongelmatonta: Vaatimusten monimutkaistuessa rinnakkaiset hallintajärjestelmät ovat epäkäytännöllisiä, mikä johtaa päällekkäisiin ponnisteluihin ja sääntelyn epäjohdonmukaisuuteen.

Nyt on siis otollinen aika integroida ratkaisusi. Tutustu integroidun hallintajärjestelmän, eli IMS:n, etuihin whitepaperissamme. Lue, miten integraatiotaso määritetään vaatimuskartoituksen ja standardien luokittelun avulla. Rakenna integroitu hallintajärjestelmä tehokkaasti ja tutustu integraatioprojektin vaiheisiin. Tarjoamme tärkeimpien HSEQ-hallintajärjestelmien kautta käytännön näkemyksiä organisaationne toimintaan. 

Tutustu whitepaperiin

Mitä on odotettavissa

 • Vakuuttavaa asiantuntemusta:

  Opi ymmärtämään IMS:n tarpeellisuus ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Arvioi yrityksenne tarve integroida hallintajärjestelmät ja vakuuta niin johtajat kuin työntekijätkin.

 • Vaatimusten kartoitusta ja integrointimahdollisuuksien hahmottamista:

  Tee askel askeleelta ero vastaavien ja järjestelmäkohtaisten standardivaatimusten välillä, jotta voit määrittää hankkeesi integrointitason.

 • Asetusten ja säännösten jäsentäminen:

  Ymmärrä standardi- ja prosessipohjaisen rakenteen edut ja haitat, jotta voit määrittää yrityksellesi parhaan lähestymistavan.

 • Hankkeiden suunnittelu ja toteutus:

  Käytä tarkistuslistojamme tärkeiden päätösten tekemiseen ennen integrointia ja navigoi sitten luottavaisesti suunnittelu-, analysointi-, toteutus- ja parannusvaiheiden läpi.

IMS-asiantuntijat

Tietoa Zittau/Görlitzin ammattikorkeakoulun kirjoittajatiimistä

Prof. Dr. Jana Brauweiler

Professori Jana Brauweiler on integroitujen johtamisjärjestelmien professori Zittau/Görlitzin ammattikorkeakoulussa (HSZG) Saksassa. Brauweiler ja tämän raportin toinen kirjoittaja, Markus Will, jolla on korkeampi tutkinto insinööritieteistä, ovat vastuussa HSZG:n integroidun johtamisen ja integroitujen johtamisjärjestelmien maisteriohjelmista sekä ekologian ja ympäristönsuojelun kandidaattiohjelmista.

Dipl.-Ing. (FH) Markus Will

Markus Will on julkaissut useita käytännön oppaita koskien työterveyden ja ‑turvallisuuden hallintajärjestelmiä, ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä ja hallintajärjestelmien auditointia yhdessä Jana Brauweilerin kanssa. He molemmat tarjoavat myös valmennusta ja konsultointia yrityksille, jotka kaipaavat tukea kyseisten järjestelmien käyttöönotossa päivittäisessä liiketoiminnassa. Brauweiler ja Will ovat keskittyneet erityisesti teollisuuden alan PK-yrityksiin, ja he haluavat tukea ympäristö-, työturvallisuus-, energia- ja laadunhallintajärjestelmien tehokasta käyttöönottoa ja integrointia.

Melanie Messow

Melanie Messow osallistui vuosina 2021-2023 TIMS-osaston "Trendiorientoituneet integroidut hallintajärjestelmät" -hankkeeseen. Hänen työssään keskityttiin tunnistamaan yritysten kannalta merkityksellisiä strategisia tulevaisuuden aiheita ja tutkimaan, miten niiden vaatimukset voidaan toteuttaa nykyisissä (integroiduissa) johtamisjärjestelmissä. Tällä hetkellä hän työskentelee energiajohtajana BFE Institut für Energie und Umwelt GmbH:ssa.

X