Poikkeamien hallinta

Quenticin työturvallisuuden ohjelmistomoduulilla

Tapaturmiin ja työturvallisuusriskeihin on reagoitava nopeasti. Quentic helpottaa poikkeamien hallintaa. Työntekijä voi myös itse tehdä tapaturma- tai vaaratilanneilmoituksen. Kun tiedot tallennetaan keskitetysti, voidaan korjaustoimenpiteet aloittaa heti ja raportointi hoitaa nopeasti.

Tapahtumien ja onnettomuuksien oikeaoppinen käsittely.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Tapahtumista ilmoittaminen sisäisesti

 • Nopea ilmoittaminen läheltä piti -onnettomuuksista, esinevahingoista, ympäristövahingoista ja henkilövahingoista - kaikkien työntekijöiden tehtävissä
 • Tietojen antaminen suoraan vastuussa oleville toimipaikoille
 • Valinnainen, automaattinen s-posti-ilmoitus kulloisellekin esimiehelle
 • Ilmoitettujen tapahtumien jälleenkäsittely tapahtuu keskitetysti ja standardoidusti vastuussa olevien työntekijöiden toimesta
 • Onnettomuuspäivien automaattinen rekisteröinti onnettomuustapauksissa
 • Juurisyyanalyysit ja välittömien korjaavien toimenpiteiden määrittäminen
 • Sisäiset tapahtumaraportit hiiren klikkauksella omassa raportointiasettelussa

Tapahtumien muokkaaminen ja arviointi

Luo tapaturmailmoitukset

 • Ilmoitusvelvollisten tapaturmailmoitusten siirtäminen kätevästi tapaturmaraporteiksi
 • Lähetysvalmiit asiakirjat napin painalluksella halutussa muodossa (kirje, faksi, XML)
 • Tapaturmahallinnan arkaluonteisten tietojen suojaus käyttäjien käyttöoikeusrajauksilla
 • Automaattiset tapahtuma- ja tapaturmatilastot, esim. kaikkien läheltä piti -tilanteiden luettelointi
 • Diagrammien ja taulukoiden yksittäiset arvioinnit
 • Laskelma tapaturman tavallisista tunnusluvuista, kuten poissaolopäivät työntekijää kohti, tapaturmat 1 000 työntekijää kohti, tapaturmataajuus
 • Työturvallisuuden parametrien avulla hoidettavan tapaturmahallinnon ja vuosikertomuksen tukeminen

Tapaturmatunnuslukujen arviointi


Arkaluonteisten tietojen suojaus

Quentic erottuu edukseen paitsi ammatillisen pätevyyden ja suuren käyttäjäystävällisyyden myös viimeistellyn valtuutusnäkymän ansiosta. Näin voit antaa eri alueita Quenticistä eri käyttäjien käyttöön ja käyttöoikeuksien rajaamisen aina yksittäisen tietueen ja asiakirjan – esim. tiettyyn onnettomuusilmoitukseen – tarkkuudella.

Tapahtumailmoitus älypuhelimella

Käytä Quentic App tapahtumien ilmoittamiseksi heti tien päältä valokuvineen.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Whitepaper ISO 45001

Oletko valmis tutustumaan ISO 45001 ‑standardiin? Näin otat käyttöön uuden työterveyden ja työturvallisuuden standardin. Uusi kansainvälinen standardi työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmille, ISO 45001, on astunut voimaan 12.3.2018. Se tulee korvaamaan edellisen OHSAS 18001 ‑standardin vuoteen 2021 mennessä.

"Saimme yhdistettyä ulkoiset asiantuntijat Quenticiin suoraan ja helposti. Jaetun pääsyoikeuden avulla he pystyvät syöttämään tarkastuksesta juurensa juontaneet riskianalyysit suoraan järjestelmäämme. Siten kaikki osapuolet vetävät yhtä köyttä."