Lupien ja päätösten tehokas käsittely

Quenticin vaatimustenhallinnan ohjelmistomoduulilla

Lupakäsittelyn saattaminen

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Lupasuunnitelmien dokumentointi

 • Myöhässä olevien ja saatujen lupien järjestelmällinen kirjaaminen 
 • Hakemuksen oikeudellisten edellytysten selvittäminen 
 • Toimivaltaisten viranomaisten sekä osoitteiden hallinta keskitetysti ja sisällyttäminen lupamenettelyihin hiiren klikkauksella
 • Lupakäsittelyn jakaminen yksittäisiin vaiheisiin 
 • Käsittelyvaiheiden ja solmittujen sopimusten aukoton kirjaaminen 
 • Nopea yleiskatsaus meneillä olevien menettelyjen tämänhetkiseen tilaan 
 • Jätettyjen ja vastaanotettujen asiakirjojen jättäminen käsiteltäviksi selkeässä muodossa

Toimintojen kuvaaminen

Tulosten ja vaatimusten esittäminen

 • Myönnettyjen ilmoitusten kirjaaminen 
 • Väliaikaisten voimassaolojen dokumentointi ja umpeutumista edeltävien muistutusten vastaanottaminen
 • Vaatimusten ja liitännäislausekkeiden näyttäminen
 • Säännöllisten laitteistotestausten määrittäminen 
 • Muiden jälkitoimenpiteiden toteuttaminen edellytyksen ja vaatimusten mukaisesti 
 • Yleiskuvausten saaminen jo päätökseen saatetuista laitteiston testauksista

Toimenpiteiden ja tarkastusten johtaminen


Hyvä ajoitus: muistutushallinto

Vaihtoehtoisesti Quentic lähettää automaattisia muistutuksia, kun lupakäsittelyt etenevät – juuri niin kuin sinä haluat. Voit esim. saada muistutussähköpostin eräpäivää edeltävänä päivänä. Päätöksille ja määräaikojen lähestyessä voidaan muistutuksia kuitenkin ajoittaa myös pitkälle aikavälille, jotta uusille hakemuksille ja ulkoiselle käsittelylle jää riittävästi aikaa.

Suorita koetoimenpiteitä

Jos lupaan liittyy laitteiston testausta, voit järjestää sen samoin mukavasti Quenticillä.

Katsaus tärkeimpiin toimintoihin

uenticin vaatimustenhallintamoduulin ominaisuuksia

Oikeuden säädösrekisteri ajan tasalla

Hanki tukea Quenticiltä, niin voit keskittyä olennaiseen työ- ja ympäristönsuojelun pykäläviidakossa ja täytät toimintavelvollisuutesi. Quenticin oikeuden säädösrekisterin rakenne on jäsennelty ja päivitystoiminnot käteviä. Ohjelma pitää huolen siitä, että oikeudelliset tiedot ovat kauttaaltaan kunnossa ja vahvistaa EHS:n noudattamistasi.

Hae lisätietoja

Laitteistorekisteri pyynnöstä

Hanki tukea Quenticiltä, niin voit keskittyä olennaiseen työ- ja ympäristönsuojelun pykäläviidakossa ja täytät toimintavelvollisuutesi. Quenticin oikeuden säädösrekisterin rakenne on jäsennelty ja päivitystoiminnot käteviä. Ohjelma pitää huolen siitä, että oikeudelliset tiedot ovat kauttaaltaan kunnossa ja vahvistaa EHS:n noudattamistasi.

Hae lisätietoja

Tekniset testit ja huollot

Käytettävien laitteiden ja työvälineiden tekniset tarkastukset ja huollot organisoit Quenticillä kokonaisuudessaan ja määräaikojen mukaisesti. Tarkastussuunnitelma näyttää päivittäin, milloin ovat vuorossa mitkäkin tutkimukset ja johtaa suoraan tapaamisten valmisteluun. Kaikki testitulokset tallennetaan selkeässä muodossa ja sisällytetään automaattisesti seuraavaan tarkastussuunnitelmaan.

Hae lisätietoja
Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

"Quenticin käyttöönotolla on meille suurta strategista ja operatiivista merkitystä. Järjestelmä helpottaa kaikkien työntekijöiden työtä. Lisäksi pystymme tuottamaan tärkeää lisäarvoa osoittamalla prosessiemme läpinäkyvyyden viranomaismääräysten mukaisesti."

X