Lupien ja päätösten tehokas käsittely

Quenticin vaatimustenhallinnan ohjelmistomoduulilla

Jos haluat ottaa käyttöön uusia laitteistoja tai muuttaa olemassa olevia laitteistoja, sinun on pääsääntöisesti hankittava viranomaisten luvat riittävän työ- ja ympäristönsuojelun varmistamiseksi. Quenticillä saat yleiskatsauksen kaikkiin lupakäsittelyihin ja hallitset hakemusta, testiprosessia, tulosasiakirja-aineistoa ja toimeenpanoa erinomaisesti.

Lupakäsittelyn saattaminen

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Lupasuunnitelmien dokumentointi

 • Myöhässä olevien ja saatujen lupien järjestelmällinen kirjaaminen 
 • Hakemuksen oikeudellisten edellytysten selvittäminen 
 • Toimivaltaisten viranomaisten sekä osoitteiden hallinta keskitetysti ja sisällyttäminen lupamenettelyihin hiiren klikkauksella
 • Lupakäsittelyn jakaminen yksittäisiin vaiheisiin 
 • Käsittelyvaiheiden ja solmittujen sopimusten aukoton kirjaaminen 
 • Nopea yleiskatsaus meneillä olevien menettelyjen tämänhetkiseen tilaan 
 • Jätettyjen ja vastaanotettujen asiakirjojen jättäminen käsiteltäviksi selkeässä muodossa

Toimintojen kuvaaminen

Tulosten ja vaatimusten esittäminen

 • Myönnettyjen ilmoitusten kirjaaminen 
 • Väliaikaisten voimassaolojen dokumentointi ja umpeutumista edeltävien muistutusten vastaanottaminen
 • Vaatimusten ja liitännäislausekkeiden näyttäminen
 • Säännöllisten laitteistotestausten määrittäminen 
 • Muiden jälkitoimenpiteiden toteuttaminen edellytyksen ja vaatimusten mukaisesti 
 • Yleiskuvausten saaminen jo päätökseen saatetuista laitteiston testauksista

Toimenpiteiden ja tarkastusten johtaminen


Hyvä ajoitus: muistutushallinto

Vaihtoehtoisesti Quentic lähettää automaattisia muistutuksia, kun lupakäsittelyt etenevät – juuri niin kuin sinä haluat. Voit esim. saada muistutussähköpostin eräpäivää edeltävänä päivänä. Päätöksille ja määräaikojen lähestyessä voidaan muistutuksia kuitenkin ajoittaa myös pitkälle aikavälille, jotta uusille hakemuksille ja ulkoiselle käsittelylle jää riittävästi aikaa.

Suorita koetoimenpiteitä

Jos lupaan liittyy laitteiston testausta, voit järjestää sen samoin mukavasti Quenticillä.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Asiantuntijatietoa sinulle

Täältä löydät parhaita käytäntöjä, trendejä ja vinkkejä.

Whitepaper ISO 19600

Haluatko varmistaa vaatimustenmukaisuuden koko arvoketjussa? Lue whitepaperista, kuinka toteutat vaatimustenhallintajärjestelmän (CMS), pienennät vastuuriskiä, saavutat luottamusta ja hyödyt sertifioinnista.

Lataa whitepaper

Quentic Vaatimustenhallinta

Minimoi vastuuriskisi! Näe, kuinka Quentic auttaa sinua täyttämään huolellisuusvelvoitteet määräysten mukaisesti ja osoittamaan milloin tahansa toiminnan olevan lainmukaista.

Katso video

Pirelli Deutschland

Kuinka täyttää tiukat oikeudelliset vaatimukset ja auditoinnit autoteollisuuden toimittajana ja pysyä samalla kilpailukykyisenä? Lue, kuinka Pirelli on onnistunut tässä Quenticin avulla.

Lue menestystarina
Resursseihin

"Quenticin käyttöönotolla on meille suurta strategista ja operatiivista merkitystä. Järjestelmä helpottaa kaikkien työntekijöiden työtä. Lisäksi pystymme tuottamaan tärkeää lisäarvoa osoittamalla prosessiemme läpinäkyvyyden viranomaismääräysten mukaisesti."

X