Tekniset testit ja huollot

Quenticin vaatimustenhallinnan ohjelmistomoduulilla

Käytettävien laitteiden ja työvälineiden tekniset tarkastukset ja huollot organisoit Quenticillä kokonaisuudessaan ja määräaikojen mukaisesti. Tarkastussuunnitelma näyttää päivittäin, milloin ovat vuorossa mitkäkin tutkimukset ja johtaa suoraan tapaamisten valmisteluun. Kaikki testitulokset tallennetaan selkeässä muodossa ja sisällytetään automaattisesti seuraavaan tarkastussuunnitelmaan.

Hyvin asennettu kaikkiin testeihin.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Tarpeen määrittäminen

 • Hyvin havainnollistetusta tarkastussuunnitelmasta pystyt määrittämään kaikki tarpeelliset tekniset tarkastukset
 • Suunnitelma laaditaan automaattisesti testisääntöjesi mukaan, jotka ovat johdettavissa esim. oikeudellisista vaatimuksista ja lupavaatimuksista.
 • Toistosyklien yksittäinen vahvistaminen testitavan mukaan
 • Automaattiset muistutusviestit vuorossa olevista testeistä
 • Tietojen siirto tarkastussuunnitelmasta hiiren klikkauksella määräajan valmistelua varten
 • Tietojen antaminen tarkastusjohtajille ja osallistujille sähköpostitse
 • Työvälineiden, koneiden ja laitteistojen ottaminen mukaan tarkastuksen kohteiksi
 • Yhteistestien suorittaminen kätevästi samanlaisille kohteille

Testien suunnitteleminen ja suorittaminen

Tulosten varmistaminen

 • Tarkka tulospöytäkirja jokaiselle tarkastuskohteelle 
 • Jatkotoimenpiteiden, esim. teknisten muutosten tai korjausten, saumaton käyttöönotto 
 • Tarkastustulokset ja voimassaoloajat otetaan huomioon automaattisesti jatkotestejä suunniteltaessa
 • Yhteis- ja yksittäisraporttien laatiminen jakoa varten hiiren klikkauksella 
 • Käytä omia rajoituksia 
 • Älykäs asiakirjahallinto, mukaan luettuna versiohallinto ja pääsysääntely

Testiraportin muodostaminen


Suunnitelmasi valinnan mukaan

Kuten Quentic ylipäätään, myös kätevä tarkastussuunnitelma erottuu edukseen erityisen joustavuutensa ansiosta: käytä tarpeen mukaan eri suunnitelmanäkymiä testikirjausten jäsentelemiseksi esim. sijaintipaikkojen mukaan tai käsittelytarpeen kiireellisyyden lukemiseksi värillisten kenttien avulla.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

HSE-ohjelmisto urakoitsijoiden hallintaan

Yritys on aina vastuussa tiloissaan toimivista ulkopuolisten yritysten työntekijöistä. Lue, kuinka työturvallisuusjohtamisen ohjelmisto minimoi ulkopuolisten yritysten hallinnan riskit.

"Quenticin käyttöönotolla on meille suurta strategista ja operatiivista merkitystä. Järjestelmä helpottaa kaikkien työntekijöiden työtä. Lisäksi pystymme tuottamaan tärkeää lisäarvoa osoittamalla prosessiemme läpinäkyvyyden viranomaismääräysten mukaisesti."