Quentic 13.1: Mukautetut riskiarvioinnit ja työluvat

28.5.2021

Korkealla työskentely on täynnä riskejä. Quentic 13.1 auttaa sinua hallitsemaan näitä riskejä. Työlupa varmistaa vaarallisten tehtävien oikeanlaisen suorittamisen.

Quenticia käytetään integroituna sovellusratkaisuna yli 800 yrityksessä eri toimialoilla ympäri maailmaa. Siksi on selvää, että Quentic tarjoaa yksilöllisiä räätälöintimahdollisuuksia, joissa otetaan huomioon maanne, toimialanne ja yrityksenne tarpeet EHS- ja CSR-kentiltä perusmallinnettujen työnkulkujen ja parhaiden käyttötapojen lisäksi. Uusi Quentic 13.1 julkaisu antaa käyttäjille lisää joustavuutta riskiarviointeihin, käyttöturvatiedotteisiin ja työlupiin.

Riskien arvioinnit: Tehty tarpeesi mukaan

Vaarallisten aineiden riskiarvioinnit voidaan nyt tehdä räätälöidyillä arviointikriteereillä Quenticissa. Tämä muutos antaa kansainvälisille yrityksille uusia ja joustavia mahdollisuuksia ottaa huomioon paikkakohtaiset tarpeet. Asianmukaisia suojatoimenpiteitä ehdotetaan automaattisesti määritettyjen riskien perusteella.

Lisää palvelua kemikaaliasiantuntijoille

Quentic Vaaralliset Aineet moduuli täydennettynä Quentic Sisältöpalvelulla  käyttöturvatiedotteiden hallintaan. Tämä palvelu on laajennettu selvittämään nykyisiä käyttöturvatiedotteiden yksityiskohtia, siirtämään tietoa Quenticiin, sekä luomaan ja päivittämään tietueita kansainvälisellä tasolla ja suurilla käyttöturvatiedotemäärillä. Tulos: Tulos: Keskitetyt, ajan tasalla olevat käyttöturvallisuustiedotteen tiedot toimitetaan selkeästi jäsennellyllä, hyvin kategorisoidulla ja kohdennetulla tavalla.

Ei pelkkää paperityötä: Työluvat Quenticissa

Quentic työluvat järjestää työluvat digitaalisesti ja keskitetysti vaarallisten ja ei-rutiininomaisten töiden dokumentoimiseksi, määrittää tarvittavat suoja-, sekä LOTO-toimenpiteet ja antaa työmääräyshyväksynnän. Nykyinen joukko yleisiä työlupa-malleja on laajennettu ja sisältää nyt mahdollisuuden luoda mukautettuja malleja. Jokaiselle työvaiheelle määritellyt vaatimukset voidaan helposti siirtää uusiin työlupa-tiedostoihin. Tämä varmistaa yhtenäiset, helppokäyttöiset standardit yrityskohtaisissa käyttötapauksissa.

Quentic App: Käyttäjäkokemus parhaimmillaan

Quentic App on nopea EHS-kanava mukanasi. Parannettu muotoilu ja uudet toiminnot app lomakkeissa varmistaa paremman yleisnäkymän ja vielä paremman ja käyttäjäystävällisemmän käyttäjäkokemuksen. Uudet app käyttäjät hyötyvät ymmärrettävistä ja intuitiivisista tiedoista. Muita uusia ominaisuuksia ovat älykäs kuvien hallinta ja Tumma Tila. Jälkimmäinen tarjoaa vähemmän valaisevan sovellusnäytön, joka on hyödyllinen häikäisyn ja silmien rasituksen estämiseksi huonosti valaistuissa työympäristöissä.

X