Vaatimustenhallinta

Opas olennaisuusarviointiin

Tämä englannin kielinen käytännön opas sisältää kaikki oleelliset tiedot, joiden avulla voit parantaa organisaatiosi olennaisuuden arviointiprosessia.

Euroopan unionin vastuullisuusraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) kaksinkertaisten olennaisuusvaatimusten myötä organisaatioiden on varmistettava, että ne ovat valmistautuneet olennaisuuden arviointiprosessiin. Opi tunnistamaan ja priorisoimaan ne asiat, jotka vaikuttavat eniten liiketoimintaasi ja sidosryhmiisi. Tässä oppaassa olevat helposti seurattavat harjoitukset auttavat sinua valmistautumaan CSRD:n kaksoisolennaisuusvaatimuksiin.  

Mitä voit odottaa:  

  • Kattavan kokonaiskatsauksen: Tutustu olennaisuuden arvioinnin perusteisiin ja merkitykseen kuuden vaiheen yksityiskohtaisen esittelyn avulla. 

  • Toimet vaiheittain: Työkirjan jokainen osa sisältää kohdennettuja harjoituksia, jotka johdattavat sinut läpi olennaisuuden arviointiprosessin ja varmistavat, ettei mikään yksityiskohta jää huomiotta. 

  • CSRD:n kaksinkertaiseen olennaisuuteen valmistautuminen: Varusta vastuullisuusohjelmasi työkaluilla, joita tarvitaan perusteellisten ja tehokkaiden olennaisuusarviointien tekemiseen. 

X