Digitalisoituminen, Työturvallisuus

Tuoreita näkökulmia nykyaikaiseen työturvallisuuden hallintaan

Laajenna strategiaasi ja inspiroidu!

Mistä modernissa työturvallisuudessa on oikein kyse?

Mitä tapahtuu kun vanhat ja hyväksi todetut metodit eivät enää kohenna tapaturmien määrää? Uudet säännöt voivat olla ratkaisu tähän, vai olisiko aika päivittää turvallisuusjohtamisen strategiaa? Kuinka voit torjua byrokratian lonkeroiden tulevan turvallisuuden ja tehokkuuden tielle? Vastataksemme näihin kysymyksiin, tarvitsemme tuoreita näkökulmia. Yhä useammat asiantuntijat kokevat perinteisten työturvallisuuskonseptien olevan liian lyhytkatseisia ja etteivät tavanomaiset metodit ole enää tarpeeksi varmistamaan turvallisen työympäristön toteutumisen työntekijöille pitkällä aikavälillä.  

Lue lisää teorioista, joiden avulla voit viilata työturvallisuusstrategiasi täydelliseksi:

 • Behavior-Based Safety (BBS):

  Behavior based safety, eli käytösperusteinen turvallisuus. Opas siihen kuinka tiimityö, käytösanalyysi ja positiivinen rohkaisu voivat johtaa turvalliseen käyttäytymiseen. 

 • Psykologinen turvallisuus

  Virheiden ollessa luonnollinen osa liiketoimintaa voi olla avain menestykseen. Lue lisää, kuinka motivoit työntkeijöitä raportoimaan tapaturmia ja oppimaan virheistä yhdessä. 

 • Safety-II:

  Jokaista tapaturmaa kohden on 9,999 turvallista tapahtumaa. Laajenna näkemystäsi tähän ajatusmalliin maksimoidaksesi turvallisuuden sekä rohkaistaksesi työntekijöitä näkemään asiat positiivisesti. 

 • Safety Differently:

  Vastuu ennen byrokratiaa. Lue Nolla tapaturmaa -lähestymistavan haastamisesta ja painopisteen siirtämisestä pois vähäisistä vaaratapahtumista.

Tutustu whitepaperiin:

Ohjelmisto nykyaikaisen työturvallisuuden muutoksen voimana

Uudet ideat ja perspektiivit edustavat modernin työterveyden ja -turvallisuuden tärkeitä näkökulmia. Jäljelle jää kuitenkin kysymys siitä, miten uudet lähestymistavat voidaan integroida olemassa oleviin rakenteisiin. Tässä kohtaa nykyaikaisen työterveyden ja -turvallisuuden toinen näkökohta astuu kuvaan, nimittäin HSE-ohjelmistot. Voiko ohjelmistoratkaisu auttaa uusien menetelmien luomisessa? Miten se voi tukea turvallisuuskulttuuria yrityksissä? Ja miten se voi vahvistaa psykologisen turvallisuuden tunnetta?

Vastaamme tässä whitepaperissa näihin kysymyksiin ja selitämme miksi ohjelmistoratkaisut voivat tarjota tukea käytösperusteiseen turvallisuuteen (BBS), psykologiseen turvallisuuteen sekä Safety II ja Safety Differently -ajatustapoihin.

Uusi turvallisuuden tunne: Ihmisen potentiaalin hyödyntäminen

Tässä whitepaperissa esitellyissä työterveys- ja työturvallisuuslähestymistavoissa on joskus hyvin erilaisia prioriteetteja ja strategioita. Tästä huolimatta kaikki neljä näkökulmaa ovat yhtä mieltä siitä, että ihmiset ovat paremman työterveyden ja -turvallisuuden liikkeellepaneva voima. Nykyaikaista turvallisuusjohtamista määrittää uusi näkökulma ihmisiin ja heidän kykyynsä ottaa vastuuta ja osallistua aktiivisesti työterveys- ja työturvallisuustoimenpiteisiin. Se ei poista faktaa siitä, että ihmiset tekevät virheitä ja voivat aiheittaa tapaturmia. Modernit lähestymistavat perustuvat kuitenkin uskomukseen, jonka mukaan säännöt ja rangaistukset ovat väärä lähestymistapa. He pitävät työntekijöitä, heidän käyttäytymistään ja ideoitaan lähtökohtana uusille työterveys- ja työturvallisuusstrategioille.

X