Vaaralliset aineet

REACH tutuksi

Mikä Reach on? Mitä se käytännössä tarkoittaa.

Mikä on REACH ja mitä se tarkoittaa yrityksen näkökulmasta? Tutustu REACH asetukseen ja sen etuihin tämän artikkelin avulla. 

3 minuuttia

Kirjoittaja Juha Hiltunen

REACH on Euroopan unionin asetus, jonka nimi tulee englanninkielisistä sanoista Registration, Evaluation, Authorisation ja Restriction of Chemicals. REACHin tarkoituksena on auttaa suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä kemikaalien käyttöön liittyviltä riskitekijöiltä. Asetus tuli voimaan vuonna 2007. REACH myös pyrkii lisäämään vaihtoehtoisten keinojen käyttämistä aineiden aiheuttamien vaarojen arviointiin, jotta esimerkiksi eläinkokeiden määrää voidaan vähentää. REACHin päämäärä on helpottaa aineiden liikkuvuutta EU-markkina-alueella. REACHiin liittyvästä valvonnasta vastaa Euroopan kemikaalivirasto ECHA.

Keitä REACH-asetus velvoittaa


REACH vaikuttaa eri toimialojen yrityksiin ja moniin sellaisiin, jotka eivät katso olevansa tekemisissä kemikaalien kanssa.

Tyypillisesti yritys lukeutuu REACH-asetukseen liittyen johonkin näistä kolmesta roolista:

Valmistaja: Yrityksellä, joka valmistaa kemikaaleja omaan käyttöönsä, muille sisämarkkinan yritykselle tai vientiin, on usein kriittisiä REACH-asetuksen velvoitteita.

Maahantuoja: Yrityksellä, joka hankkii kemikaaleja joko EU:n sisämarkkinoilta tai sen ulkopuolelta, on todennäköisesti REACH-asetuksen mukaisia vastuita. On erityisen tärkeää huomata tässä yhteydessä, että maahantuotavat tuotteet voivat kemikaalien ja seosten lisäksi olla valmiita tuotteita, kuten muovitavaroita, vaatteita ja huonekaluja.

Jatkokäyttäjä: Tietyt REACH-määräykset koskevat jatkokäyttöä. Tällöin yritykset voivat käyttää kemikaaleja jopa tiedostamattaan asetuksen vastuiden puitteissa. Tämän takia yritysten on hyvä tarkistaa mahdolliset velvollisuudet, jos kemikaaleja käytetään teollisessa tai ammatillisessa toiminnassa.

Mitä REACH tarkoittaa yritykselle käytännössä


Helpoin tapa pureutua siihen, mitä REACH tarkoittaa yrityksen arjessa, on kuvata tuottajan, viranomaisten ja kemikaalien käyttäjän vuorovaikutusta. Prosessi voi alkaa siitä, kun tuottaja tiedustelee käyttäjältä kemikaalin käyttötapoja. Saamansa tiedon perusteella tuottaja tekee kemikaaliturvallisuusarvioinnin ja käyttöturvallisuustiedotteen. Käyttäjän tulee noudattaa tuottajalta saamaansa käyttöturvallisuustiedotetta. Käyttäjän vastuulla on puolestaan tiedottaa mahdollista jatkokäyttäjää. Tuottajan (maahantuojan) vastuulla on hoitaa kemikaalin rekisteröinti ja tarvittavat tiedot viranomaisille. Tuottajan on pystyttävä osoittamaan turvallisuusarvioinnilla kemikaalivirastolle, miten ainetta voidaan käyttää turvallisesti.

Tämän vuoden toukokuun loppuun mennessä kaikkien yritysten, jotka maahantuovat tai valmistavat 1–100 tonnia REACH-asetukseen kuuluvaa ainetta, on täytynyt rekisteröidä aine ECHAlle. Rekisteröinti koskettaa noin 30 000 ainetta. Pienempiä määriä kemikaaleja valmistavan yrityksen on suoritettava rekisteröinti ennen kuin valmistus- tai maahantuontimäärä ylittyy. Rekisteröinti on mahdollista tehdä hyödyntäen ECHAn pilvipalveluita tai käyttäen REACH-IT:tä.

Tarkemmin REACHiin liittyviin osa-alueisiin (aineen tunnistustiedot, rekisteröinti, arviointi, viestintä toimitusketjussa jne.) kannattaa tutustua valvovan viranomaisen ECHAn tarjoamassa palvelussa:

https://echa.europa.eu/fi/regulations/reach/understanding-reach

Quenticin vaarallisten aineiden hallinnan ohjelmistomoduulilla ylläpidät kemikaalirekisteriä, käyttöturvatiedotteita ja teet kemikaalienturvallisuusarvioinnit. Lue lisää vaarallisten aineiden hallinnan työkaluista.

 

X