Työturvallisuus

Turvallisuuskulttuuri ei synny juhlapuheista

Teot ratkaisevat kuinka onnistuneesti turvallisuuskulttuuria saadaan rakennettua

3 minuuttia

Kirjoittaja Karri Takki

Nykypäivänä jokainen yritys kertoo työturvallisuuden olevan tärkeintä ja sen kehittämiseen ollaan sitouduttu – ainakin juhlapuheissa. Kuinka hyvin juhlapuheet toteutuvat teillä käytännössä?

Esittelen tässä blogissa kaksi kuvitteellista yritystä, joiden turvallisuusjohtaminen ja -kulttuuri vaikuttavat olevan samalla tasolla yrityksen johdon puheiden perusteella. Molempien yritysten johto korostaa työturvallisuuden merkitystä jokaisessa puheessaan ja esiintymisessään, turvallisuusasioita nostetaan esille yrityksen markkinointiviestinnässä.  Todellisuudessa suhtautuminen turvallisuuteen on kuitenkin hyvin erilaista. Tutustutaan tarkemmin yrityksiin Alpha Oy ja Beta Oy.

Yritys 1: Alpha Oy

 • Työturvallisuuspäällikkö/-johtaja on osa johtoryhmää.

 • Turvallisuuteen liittyvät KPI:t ovat osa johtoryhmän KPI-mittaristoa.

 • Työturvallisuuspäälliköllä on riittävä budjetti, päätäntävalta ja resurssit kehittävät yrityksen turvallisuuskulttuuria.

 • Muu johto ja esimiehet ovat hyvin perillä turvallisuuteen liittyvistä asioista ja johtavat työturvallisuuttaa omissa yksiköissään.

 • Ylin johto käy säännöllisesti kentällä suorittamassa turvallisuuskierroksia.

 • Koko henkilöstö on mukana turvallisuustyössä – oma ja muiden hyvinvointi on ensisijainen asia kaikessa tekemisessä.

 • Turvallisuuteen liittyvää dataa kerätään systemaattisesti ja analysoidaan trendien ja muuttuvien riskien tunnistamiseksi.

 • Turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä, prosesseja ja koulutusta tarkastellaan ja kehitetään jatkuvasti.

Alpha Oy:n turvallisuutta mitataan ennakoivilla mittareilla. Mittaamisessa keskitytään turvallisuushavaintojen, toimenpiteiden, turvavarttien ym. muiden määrään. Lyhyesti sanottuna Alpha Oy seuraa työturvallisuuttaan positiivisten mittarien kautta.

Yritys 2: Beta Oy

 • Yksi projektipäällikkö on nimetty osa-aikaiseksi työsuojelupäälliköksi, ja hänelle on annettu vastuu työturvallisuuden johtamisesta.

 • Työsuojelupäälliköllä on käytössään rajallinen vuosibudjetti. Budjetti kattaa kahvitarjoilut palavereihin ja suklaapatukoihin, joita jaetaan läheltä piti -tilanteita raportoiville.

 • Työsuojelupäällikön tuloksia mitataan tapaturmataajuuden muutoksien pohjalta.

 • Suurin osa työturvallisuuden toiminnoista ja vaatimuksista nähdään lain vaatimana välttämättömänä pahana.

Tässä esimerkissä työturvallisuutta mitataan pitkälti reagoivilla mittareilla. Fokus on tapaturmataajuudessa, vakuutusmaksuissa, tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden määrässä. Mittarien valintaan vaikuttaa myös se, mitä dataa on onnistuttu keräämään ja kuinka helposti se saadaan koostettua. Yhteenvetona voitaisiin sanoa, että Beta Oy mittaa turvallisuutta negatiivisten mittarien kautta.

Suosittelen tässä kohtaan lukemaan Timo Kronlöfin blogin liittyen positiiviseen lähestymistapaan turvallisuusjohtamisessa: “How to Move the Focus from Failures to Successes in Safety Management”

Miten teillä, kumpi yritys kuulosti tutummalta? Jos vastaat Alpha Oy, todella hieno homma! Teillä on selvästi turvallisuusasiat hyvällä tolalla ja todennäköisesti kehitytte jatkuvasti.

Mitä jos meidän yritys muistuttaa enemmän Beta Oy:tä kuin Alpha Oy:tä?

Valitettavasti on olemassa myös yrityksiä, joissa turvallisuus saa suurimman huomion vain juhlapuheissa ja vuosikertomuksessa.  Näissä tapauksissa turvallisuuden merkitys on tunnistettu lähinnä muodikkaana asiana, jota on hyvä pitää esillä viestinnässä. Tämä johtuu useasti johdon puutteellisesta työturvallisuuden ymmärryksestä. Ei kannata kuitenkaan jäädä ihmettelemään asiaa vaan aloittaa muutos ja alkaa rakentaa turvallisuuskulttuuria.

Teillä on selvästi parantamisen varaa. Sinä kuitenkin luet tällä hetkellä työturvallisuuteen liittyvää blogia, eli sinua todennäköisesti kiinnostaa uuden oppiminen ja asioiden kehittäminen. Se on hyvä alku muutokselle, jotta organisaatiossa saadaan muutos käynnistymään. Vaaditaan aktiivisia ja motivoituneita ihmisiä käynnistämään prosessi. Ei ole väliä oletko johtoryhmän jäsen vai se projektipäällikkö, jonka pöydälle työturvallisuus on heitetty. Voit joka tapauksessa käynnistää tarvittavan muutoksen. Olen koonnut muutamia vinkkejä siihen, millä pääset alkuun.

Sinun kannattaa aloittaa hankkimalla johdon sitoutuminen. Ellei yrityksenne johto näe turvallisuuskulttuurin merkitystä ja arvoa, on muutosta mahdoton viedä läpi. Myy työturvallisuuden kehitysprojekti johdolle investointina. Olen kirjoittanut aikaisemmin blogin siitä, kuinka voit perustella investoinnin työturvallisuuteen. Blogista voit saada muutamia ideoita, kuinka perustelet investointia työturvallisuuden kehittämiseen.

Kun olet saadut johtoryhmän sitoutumaan projektiin, on aika koota projektiryhmä. Ryhmään pitäisi saada ihmisiä eri puolilta organisaatiota. Kun projektiryhmä on kasassa, ja sinulla on yrityksen johto takanasi, on aika aloittaa varsinainen työ. Olen koonnut alapuolelle muutamia suuntaviivoja, kuinka sinun kannattaa edetä.

Ymmärrä lähtötilanne

 • Ymmärrä lähtötilanne. Varmista ensimmäiseksi, että täytätte vähintään lain vaatimukset.

 • Määrittele työturvallisuusvastuut koko organisaatiolle.

 • Tässä vaiheessa kannattaa ottaa mukaan koko organisaatio. Kun kaikilla on mahdollisuus olla mukana prosessissa alusta alkaen, on koko organisaatio varmasti sitoutunut tarvittaviin muutoksiin.

 • Luo tai päivitä toimintaohjeet ja suunnitelmat.

 • Aseta mitattavat tavoitteet jokaiselle organisaation tasolle tuotannosta johtoryhmään.

 • Varmista, että esimiehet ottavat vastuun omista yksiköistään ja tiimeistään.

Raportoi ja analysoi

 • Raportoi mahdollisimman paljon

 • Kouluta ja kerro kaikille miksi läheltä piti -tilanteiden ja pienten tapaturmien sekä turvallisuushavaintojen tekeminen on tärkeää. Varmista myös, että kaikki tietävät miten raportoidaan!

 • Tarjoa helppo raportointikanava – esimiesten ja johdon täytyy saada tietoa ilman viiveitä eikä raportoinnin pidä työllistää ilmoittajaa.

 • Tutki

 • Varmista, että kaikki poikkeamat käsitellään perusteellisesti ja oikealla tavalla. Varmista, että esimiehet tietävät mitä tehdä!

 • Varmista myös, että juurisyyt poikkeaman takaa tunnistetaan ja dokumentoidaan.

 • Vie tutkintojen löydökset käytännön toimenpiteiksi ja vastuuta korjaavat toimenpiteet.

Sitouta

 • Viestintä

 • Älä unohda antaa palautetta ilmoitusten tekijöille!

 • Muista pitää tiedonkulku kaksisuuntaisena. Kun työntekijät ilmoittavat havainnoista, kiitä ja kerro mahdollisista toimenpiteistä.

 • Jaa tietoa mahdollisimman paljon kaikille osapuolille.

 • Käytä positiivista lähestymistä

 • Ei syyttelyä virheistä.

 • Rakentavaa palautetta.

Opi

 • Jatkuvaa kehitystä.

 • Kun projekti päättyy, älä lopeta tekemistä. Jatka turvallisuustyön ja johtamisen kehittämistä luontaisena osana jokapäiväistä toimintaa.

Älä käytä seuraavaa puolta vuotta projektin valmisteluun – aloita turvallisuuskulttuurin muokkaaminen heti, kun olet tunnistanut kehityskohteen. Tee asioita vaiheittain – huomaat nopeasti mikä toimii ja mikä ei toimi teidän organisaatiossanne.

Toivottavasti seuraavassa juhlapuheessa voitte ylpeänä kertoa, kuinka teillä tehdään kaikki mahdollinen henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Väitän, että jos motivaatio on olemassa, voit käynnistää tarvittavan muutoksen!

X