Työturvallisuus

Turvassa töissä

Digitalisaation kymmenen haastetta työturvallisuudelle

Mitkä ovat digitalisaation haasteet työturvallisuudessa? Katso infografiikka ja lue artikkeli! 

3 minuuttia

Digitalisaatio voi tuoda mukanaan runsaasti innovaatioita, tuottavuutta ja joustavuutta. Digitaaliset teknologiat saavat yhä enemmän jalansijaa työturvallisuudessa, ja ne kehittävät prosesseja ja parantavat yleisesti työntekijöiden turvallisuutta. Työelämän lisääntynyt digitalisaatio on kuitenkin nostanut esiin myös uusia haasteita. Odottamattomia vaaratekijöitä ilmaantuu, ja ne vaativat uudenlaisia menettelytapoja ja ratkaisuja. Tietyt yleisesti tunnetut ongelmat ovat digitalisaation myötä voimistuneet. Tämä infografiikka antaa yleiskuvan kymmenestä keskeisestä digitalisaation työturvallisuudelle aiheuttamasta haasteesta ja tarjoaa toimivia ratkaisuja niihin. 

Yleisiä menettelytapoja ja ratkaisuja digitalisaation työturvallisuudelle asettamiin haasteisiin

Määritä selkeät ohjeet mobiililaitteiden käytölle, ota vastuuta, jaa tehtäviä ja selkeytä työolosuhteita ja työntekijöihin kohdistuvia odotuksia.

  • Analysoi ja arvioi tavoitteen eri osa-alueita ja työpaikan todellisia olosuhteita.

  • Järjestä työntekijöille jatkuvasti digitaalisesti ohjattavien koneiden, järjestelmien ja ohjelmistojen käyttökoulutusta, ja esittele uudet prosessit perusteellisesti ja hyvissä ajoin.

  • Varmista, että kaikilla osapuolilla on tarvittavat tiedot.

  • Luo valvontamekanismeja, joiden avulla työntekijät voivat itse pysäyttää automatisoituja prosesseja.

  • Tarjoa joustavia työaikoja, määrittele taukosäännökset tarkoin ja varmista riittävät resurssit.

  • Määritä keinot riskien ja vaaratilanteiden tunnistamiseksi.

  • Kannusta jatkuvaan ennalta ehkäisevään toimintaan.


Kun työtahti kiihtyy voimakkaasti, työturvallisuusprosessien on oltava kunnossa. Kattava EHS-ratkaisu auttaa sinua käsittelemään ja hallitsemaan digitalisoituvan työelämän uusia haasteita.

Ajankohtaisia artikkeleita

Digitalisoituminen, Työturvallisuus

Miksi valita kokonaisvaltainen 360°​ -ratkaisu HSEQ-työhön​

Mitä etuja yhtenäisellä alustalla työskentelystä on erillisiin järjestelmäratkaisuihin verrattuna?

Katso webinaari!
Työturvallisuus

Työturvallisuuden parantaminen Bradleyn käyrää hyödyntäen

Bradleyn käyrän avulla selvität, missä kehitysvaiheessa yrityksesi turvallisuuskulttuuri on ja mihin toimiin yrityksessä on ryhdyttävä, jotta työtapaturmien määrä saadaan pysyvästi laskemaan.

Lue erikoisartikkeli
Digitalisoituminen, Työturvallisuus

Näin valitset oikean HSE-ohjelmiston

Mikä ratkaisu sopii parhaiten teidän yrityksellenne? Opi tunnistamaan teidän tarpeenne, luomaan päätöksentekoprosessin ja määrittelemään teitä koskevat valintakriteerit. 

Lataa whitepaper

X