Vuosikatsaus: Quenticin kasvu jatkuu kaikkialla Euroopassa

31.3.2022

  • Mark Knill, Chief Sales Officer
  • Markus Becker, CEO, Quentic

SaaS-ratkaisuja tarjoavalle Quenticille vuosi 2021 oli menestyksekäs. Yritys kasvatti asiakaskuntaansa lähes sadalla uudella asiakkaalla ympäri Euroopan, saavutti tärkeitä virstanpylväitä tuotekehityksessä ja jatkoi asemansa vakiinnuttamista johtavana HSEQ:n (Health, Safety, Enviroment & Quality) ja ESG:n (Enviroment, Social, Governance) tietohallinnan ohjelmistopalveluntarjoajana. Yhtiö myös vahvisti asemaansa ja ponnistelujaan kestävän kehityksen saralla ja liittyi YK:n Global Compact -sopimukseen.

Pandemian aiheuttama kriisi edistämässä digitalisaatiota

Noin 100 keskikokoista ja suurta yritystä ympäri Euroopan ovat vahvistaneet Quenticin omaa työterveyden- ja turvallisuuden hallintaansa modulaarisen ohjelmistoratkaisun avulla, kestävää kehitystä ja laadunhallintaa unohtamatta.

Monet yritykset, kuten wdp Construction Finland Oy Suomessa, Nordex Group Pohjois-Euroopassa ja Carsoe A/S Tanskassa, ovat liittyneet Quenticin asiakaskuntaan. Quentic on viime vuoden aikana toivottanut tervetulleiksi myös muun muassa saksalaisen veto- ja ohjaustekniikan asiantuntijayrityksen Bosch Rexroth AG:n sekä itävaltalaisen Porsche Holdingin.

“Olemme ylpeitä tämänhetkisestä kehityksestä erityisesti pääkonttorimaamme Saksan markkinoiden ulkopuolella”, sanoo Mark Knill, Chief Sales Officer, Quentic. “Yli kolmasosa uusista asiakkaistamme tuli Saksan ulkopuolelta. Tämä todistaa, että Quentic on onnistunut toteuttamaan kansainvälistymisen strategiaansa. Haluamme jatkaa tämän menestyksen rakentamista,” jatkaa Knill.

Kansainvälistyminen tuotekehityksen painopisteenä

Vastatakseen kansallisten tai kansainvälisten yritysten tarpeita, Quentic perustaa toimintansa modulaariseen ohjelmistoratkaisuun, joka vastaa kansainvälisiä standardeja, pysyen silti samalla joustavana. Esimerkiksi vuonna 2021 lanseerattu Havainnot ja poikkeamat –moduuli oli vastaus merkittävään kansainväliseen kysyntään ja on sittemmin osoittanut, kuinka tehokas osa-alue tapaturmanhallinta on tuomaan muut HSEQ-alueet yhteen. Perinteisten tapaturmien ja turvattomien tilanteiden lisäksi, Quenticin käyttäjät voivat raportoida ja arvioida laatuvaatimuksia sekä ympäristö- ja omaisuusvahinkoja uudella Havainnot ja poikkeamat –moduulilla. Tämä on valtava parannus yritysten kykyyn lisätä työturvallisuutta. Käyttäjän määrittämiä tapahtumia voidaan myös konfiguroida. Yksi Quenticin tärkeimmistä toiminnallisuuksista on myös koronatartuntojen tallentaminen ja seuranta sekä nykyaikaisten turvallisuuden lähestymistapojen käyttöönotto ja positiivisten havaintojen integrointi HSEQ-hallintaan.

Räätälöitävissä olevat vaihtoehdot maa-, toimiala- tai yrityskohtaisiin käyttötarkoituksiin olivat kansainvälisen vaarallisten aineiden hallinnan viimeisimpien päivitysten painopiste. Vaarallisten aineiden joustavat ja konfiguroitavat varastointiluokat ja tarkastussäännöt mahdollistavat asiakkaiden voivan hallita vaarallisia aineita digitaalisesti, lain puitteissa ja SEVESO III –direktiivin kaltaisten kansainvälisten standardien mukaisesti sekä paikallisten määräyksien mukaisesti.

Johtava kestävään kehitykseen keskittynyt toimittaja

Quenticin tuotteet ja palvelut ovat tulevaisuus- ja asiakaskeskeisiä, eikä tätä ole huomanneet ainoastaan Quenticin käyttäjät. Riippumaton markkinatutkimusyhtiö Verdantix vahvisti tämän jälleen vuonna 2021 ja listasi Quenticin yhdeksi johtavista työturvallisuus- ja ympäristöjohtamisen ohjelmistoratkaisujen toimittajista Green Quadrant EHS Software 2021 -tutkimuksessaan, joka on alan globaali vertailututkimus. Markkinatutkimusyhtiö kasvattaa fokustaan ympäristöllisen ja sosiaalisen vastuun yritysjohtamiseen (ESG). Ohjelmistotutkimus korosti Quenticin vahvuuksia kestävän kehityksen hallinnassa. “ESG-kriteerien kasvava vaikutus ei ole vain näennäisesti vahva peruste investoida näille alueille asiakkaillemme tarjottavissa ratkaisuissa, vaan niiden mukaan toimiminen on meille aidosti tärkeää,” sanoo Markus Becker, CEO, Quentic. “Ohjelmistoratkaisumme tulisi kohdata jopa markkinoiden korkeimmat vaatimukset. Mutta Quentic haluaa itsekin toimia esimerkillisesti, mitä tulee kestävään taloudelliseen toimintaan,” Becker korostaa. Yritys ei ole ainoastaan vahvistanut asemaansa ESG:n kentällä viimeisen vuoden aikana, vaan liittyi myös YK:n Global Compact –sopimukseen, ilmoittaen virallisesti tavoitteestaan johtaa yritystä vastuullisesti sekä Global Compactin kymmenen periaatteen ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Lehdistökuvat

Mark Knill, Chief Sales Officer

Markus Becker, CEO

Tietoa Quenticistä

Quentic on yksi Euroopan johtavista HSEQ- ja ESG-markkinoiden Software as a Service (SaaS) ratkaisujen palveluntarjoajista. Ohjelmistoratkaisu koostuu kymmenestä yksilöllisten tarpeiden mukaan yhdistettävästä moduulista: Työturvallisuus, Työnvalvonta, Riskit ja auditoinnit, Havainnot ja poikkeamat, Vaaralliset aineet, Vaatimustenhallinta, Verkkokoulutukset, Prosessit, Ympäristökohtaminen ja Kestävä kehitys. Portfoliota tukee liikkuvaan raportointiin sopiva mobiiliratkaisu Quentic App sekä korkeatasoinen HSEQ-tunnuslukujen analysointiin rakennettu Quentic Analytics. Yli 900 asiakasta on jo valinnut Quenticin ohjelmistoratkaisut HSEQ-hallintansa ja vastuullisuuteen liittyvien ympäristö-, sosiaali- ja hallintoalueiden (ESG) vahvistamiseksi. Quenticin alusta tukee myös standardien ISO 14001, ISO 50001 ja ISO 45001 mukaisia kokonaisvaltaisia johtamisjärjestelmiä.

Yrityksen pääkonttori on Berliinissä, ja sen palveluksessa on yli 250 työntekijää. Toimipaikkoja on Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa, Alankomaissa, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa.

X