Kestävän kehityksen indikaattorit

Quenticin kestävän kehityksen hallinnan ohjelmistomoduulilla

Kestävän kehityksen strateginen hallinta edellyttää sekä ulkoisten että sisäisten tekijöiden huomioimista. Tärkeitä kiintopisteitä ovat indikaattorit, joilla kestävän kehityksen edistymistä mitataan. Quentic tekee mittaamisesta jatkuvaa ja auttaa tunnistamaan tärkeimmät kehityskohteet nopeasti.

Määritä olennaiset kestävän kehityksen indikaattorit.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Indikaattorien syöttäminen

 • Ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten parametrien nimeäminen pitkäaikaiseen havainnointiin, esim. ilmastonsuojelu, toimitusketjut, työolosuhteet 
 • Täsmällisten viitteiden näyttäminen standardivaatimuksiin 
 • Yksittäisten, yrityskohtaisten toimeenpanoindikaattorien täydentäminen
 • Eri indikaattorityypit erimuotoisiin tietojen hakuihin 
 • Luku- ja menoarvojen haku, vapaan tekstin syöttö, monivalinta 
 • Monimutkaisten lukujen kaavaeditorissa määrittäminen ja laskeminen automaattisesti 
 • Alavirran indikaattorit mahdollistavat vastausherkät kysymykset

Mittauksen määrittäminen

Luettelojen laatiminen

 • Indikaattorien niputtaminen luetteloiksi niiden valmistamiseksi yhdessä raportointiin 
 • Samojen indikaattorijoukkojen pyyntö useammissa paikoissa ilman lisäkustannuksia 
 • Säännöllisen tietojenhaun aikavälien sekä keruun määräaikojen ilmoittaminen 
 • Vaadittujen tietojen määrittäminen raportointiin, esimerkiksi yksityiskohtaiset selvitykset tai ohjeiden lisääminen huomattavien arvopoikkeamien tapauksessa
 • Vastuullisten asemien ja tehtävien (tietojenkeruu, tietojen hyväksyminen) määrittäminen 
 • Kukin ryhmitelty työntekijä saa automaattisesti raportointitehtävänsä henkilökohtaiseen näkymäänsä 
 • Vaihtoehtoinen vastuuhenkilöiden ilmoittaminen s-postilla ajankohdan ja tehtävän mukaan

Raportoinnin aloittaminen


Indikaattorien optimaalinen laatiminen

Jos sinulla on jo saatavilla omat indikaattoriluettelot, ne voidaan siirtää alustavasti Quenticiin. Tuemme mielellämme sinua kumppaneidemme kanssa myös tavoitteiden asettamisessa, olennaisuuden analysoinnissa, täydellisyystarkastuksessa ja saatavilla olevien indikaattoriluettelojen sisällöllisessä valmistelussa tähänastisten tavoitteittesi optimoimiseksi edelleen ja räätälöidyn näytön saavuttamiseksi Quenticissä.

Helppokäyttöinen raportointi

Jos kaikki indikaattorit on laadittu, helppokäyttöinen raportointi Quenticillä ei ole enää este.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Kestävän kehityksen kaikki ekologiset näkökohdat huomioivalla keskitetyllä järjestelmällä olemme luoneet luotettavan pohjan raportointitoimellemme. Quenticin avulla olemme voineet automatisoida monia työvaiheita, joten vaikeudet tietojen syöttämisessä, tarkastamisessa ja analysoinnissa ovat selkeästi vähentyneet."