Kaikki valmiina kestävän kehityksen raportointiin

Quenticin kestävän kehityksen hallinnan ohjelmistomoduulilla

Kestävän kehityksen tietojen analysointi ja valmistelu.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Analyysien suorittaminen

 • Lukuisat arviointivaihtoehdot kestävän kehityksen parametrien esittämiseksi diagrammeina ja taulukkoina. 
 • Toimialan analyysit indikaattorien arvoista, kustannuksista, poikkeamista jne. 
 • Automaattiset yksikköjen ja valuuttojen muuntolaskelmat, käyttäen valuuttakursseja
 • Henkilökohtaisten analyysien tallentaminen ja myöhemmin kätevä uudelleen käyttäminen 
 • Pikainen pääsy tärkeimpiin kestävän kehityksen tunnuslukuihin raporttinäkymän kautta 
 • Omien lyhyiden yleiskatsausten integrointi, esim. energiakulutuksen, kierrätyskiintiöiden, päästömäärien tai onnettomuustunnuslukujen osalta

Tunnuslukujen pitkäaikainen seuraaminen

Raporttien laatiminen

 • Analyysien ja kaavioiden näppärä siirtäminen MS Wordiin tai MS Exceliin 
 • Valittujen tietojen kerääminen raportointitehtävistä raportointimuodossa 
 • Raporttipohjat ovat muunnettavissa yrityksen omaan ulkomuotoon
 • Integroitu asiakirjahallinto mahdollistaa jäsennellyn säilytyksen, sisäisen käytettäväksi asettamisen ja pääsyjen säännöt kestävän kehityksen raporteille 
 • Versiohallinta helpottaa korjausmuutoksia ja raporttien käsittelyä 
 • Itsenäiset prosessit valmiiden kestävän kehityksen raporttien tarkastamiseen ja hyväksymiseen määriteltävissä

Raporttien hallinnointi


Standardoidut mittayksiköt

Kestävän kehityksen parametrit, jotka ovat peräisin eri lähteistä, on ilmaistu joskus eri mittayksikköinä. Quentic ottaa automaattisesti suorittaakseen muuntolaskelman arvioinnin kaikkien arvojen kokoamiseksi asianmukaisesti. Kansainvälisesti toimivat yritykset hyötyvät erityisesti tästä joustavasta panoksesta, joka yksinkertaistaa sijaintipaikasta riippumatonta analysointia.

Dokumenttien hallinta Quenticillä

Organisoit kestävän kehityksen raportit ja muut CSR-asiakirjat täydellisesti integroidussa asiakirjahallinnossa.

Katsaus tärkeimpiin toimintoihin

Quenticin kestävän kehityksen moduulin ominaisuuksia

Kestävän kehityksen indikaattorit

Kestävän kehityksen strateginen hallinta edellyttää sekä ulkoisten että sisäisten tekijöiden huomioimista. Tärkeitä kiintopisteitä ovat indikaattorit, joilla kestävän kehityksen edistymistä mitataan. Quentic tekee mittaamisesta jatkuvaa ja auttaa tunnistamaan tärkeimmät kehityskohteet nopeasti.

Hae lisätietoja

Kestävän kehityksen raportointi

Kattavaan kestävän kehityksen raportointiin haetaan lukuisia tietoja eri lähteistä. Quenticillä koordinoit raportointiprosessin vaivatta ja mahdollistat kaikille yritykseen liittyville toiminnan aloille samansuuntaisen tietojenkeruun, samalla kun varmistetaan, että kaikki luovutetut parametrit kootaan standardoidussa ja yhtenäisessä muodossa.

Hae lisätietoja

Tiesi päteviin kestävän kehityksen tietoihin

Oman yrityksen suorituskyvyn esittämiseksi kestävän kehityksen näkökohtien mukaisesti asianomaisten indikaattorien valinnan lisäksi tärkeässä osassa ovat kerättyjen tietojen laatu ja uskottavuus. Sitä parempi, että Quentic huolehtii standardoituna johdonmukaisesta tietopohjasta ja mahdollistaa todentamiset jo tietojen syötön aikana, mutta myös myöhemmässä vaiheessa tarkastuksen ja hyväksymisen yhteydessä.

Hae lisätietoja
Quentic-demo

Tutustu Quenticiin omalta näytöltäsi.

Tilaa demo nyt!

"Kestävän kehityksen kaikki ekologiset näkökohdat huomioivalla keskitetyllä järjestelmällä olemme luoneet luotettavan pohjan raportointitoimellemme. Quenticin avulla olemme voineet automatisoida monia työvaiheita, joten vaikeudet tietojen syöttämisessä, tarkastamisessa ja analysoinnissa ovat selkeästi vähentyneet."

X