Kestävän kehityksen raportointi

Quenticin kestävän kehityksen hallinnan ohjelmistomoduulilla

Kattavaan kestävän kehityksen raportointiin haetaan lukuisia tietoja eri lähteistä. Quenticillä koordinoit raportointiprosessin vaivatta ja mahdollistat kaikille yritykseen liittyville toiminnan aloille samansuuntaisen tietojenkeruun, samalla kun varmistetaan, että kaikki luovutetut parametrit kootaan standardoidussa ja yhtenäisessä muodossa.

Kestävän kehityksen raportoinnin suorittaminen.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Raportoinnin järjestäminen

 • Indikaattoriluettelojen määrittäminen ja raportointiprosessiin liittäminen 
 • Selvä tehtävänjako ja henkilökohtainen näkymä osoittavat kullekin työntekijälle hänen raportointitehtävänsä sekä eräpäivät 
 • Automatisoitu menettely, mukaan luettuina valinnaiset s-posti-ilmoitukset, mahdollistaa koordinoinnin osanottajien kesken ilman erityisiä sopimuksia.
 • Yksinkertainen tiedonkeruu suoraan kunkin työntekijän henkilökohtaisen näkymän kautta 
 • Osoitetut arvot viimeisestä esijaksosta ja linkitetyt lisätiedot palvelevat tukea 
 • Tunnusluvut työsuojelusta ja ympäristöjohtamisesta voidaan liittää yhteen 
 • Saumaton siirtyminen tietojenkeruusta tietojen hyväksymiseen

Tunnuspiirteiden osoittaminen hajautetusti

Tunnuspiirteiden hallinnoiminen keskitetysti

 • Kerätyt indikaattoriarvot tallennetaan automaattisesti keskitetysti 
 • Tiedot on suojattu myöhemmältä muutokselta, pääsy lisätarkastukseen ja lopullinen hyväksyntä vain asianomaisille käyttäjille 
 • Johdonmukainen tietorakenne luo avoimuutta ja luotettavuutta
 • Lukuisat suotimet tekevät laajoistakin tietokokoelmista helposti käsiteltäviä
 • Raportointisuunnitelma tämänhetkiseen näkymään vielä toteutumattomien ja jo aloitettujen tietojenluovutusten kautta
 • Vientimahdollisuudet analyysiin Quenticin ulkopuolella 
 • Raportoitujen tietojen avulla voidaan aloittaa parannustoimenpiteet ja seurata niitä

Edistyksen tarkastaminen ja avointen tehtävien seuranta


Työsuojelu- ja ympäristöpiirteiden integrointi

Quenticin monialaisella katsauksella voidaan hoitaa myös raportointi. Linkitä kestävän kehityksen indikaattorit tunnuslukuihin, jotka on laskettu jo Quenticin työsuojelu- ja ympäristöjohtamisen moduuleissa. Tällä tavalla on mahdollista välttää moninkertaiset hankintayritykset. Samanaikaisesti siirretyt tiedot tulevat avoimemmiksi – myös ulkoisille tarkastajille.

Todentaminen ja hyväksyminen

Tärkeä osa kestävän kehityksen valvontaa on tietojen tarkastus, joka tapahtuu Quenticillä heti tietojenkeruun yhteydessä.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Asiantuntijatietoa sinulle

Täältä löydät parhaita käytäntöjä, trendejä ja vinkkejä.

Whitepaper: kestävän kehityksen hallinta

Tunnetko jäsennellyn kestävän kehityksen hallinnan 12 etua? Lue, kuinka yritykset vähentävät kuluja ja riskejä, täyttävät osakkeenomistajien odotukset, parantavat markkinamahdollisuuksiaan ja takaavat yrityksen …

Lataa whitepaper

Quentic Kestävä kehitys

Arvioi yrityksesi sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset toimintakentät keskitetysti yhdellä HSE-ohjelmistolla. Katso, kuinka Quentic auttaa sinua parantamaan tietojenvaihtoa ja yhteistyötä ja luomaan vakaan perustan …

Katso video

Voith

Kuinka taata tehokas ympäristön- ja resurssienhallinta useissa toimipaikoissa ympäri maailman? Maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni Voith on soveltanut tätä käytäntöön menestyksekkäästi Quenticin avulla jo …

Lue menestystarina
Resursseihin

"Kestävän kehityksen kaikki ekologiset näkökohdat huomioivalla keskitetyllä järjestelmällä olemme luoneet luotettavan pohjan raportointitoimellemme. Quenticin avulla olemme voineet automatisoida monia työvaiheita, joten vaikeudet tietojen syöttämisessä, tarkastamisessa ja analysoinnissa ovat selkeästi vähentyneet."

X