Tiesi päteviin kestävän kehityksen tietoihin

Quenticin kestävän kehityksen hallinnan ohjelmistomoduulilla

Oman yrityksen suorituskyvyn esittämiseksi kestävän kehityksen näkökohtien mukaisesti asianomaisten indikaattorien valinnan lisäksi tärkeässä osassa ovat kerättyjen tietojen laatu ja uskottavuus. Sitä parempi, että Quentic huolehtii standardoituna johdonmukaisesta tietopohjasta ja mahdollistaa todentamiset jo tietojen syötön aikana, mutta myös myöhemmässä vaiheessa tarkastuksen ja hyväksymisen yhteydessä.

Pätevien kestävän kehityksen tietojen saaminen.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Tietojen syötön laadun kohottaminen

 • Käytännölliset ohjeet kestävän kehityksen ominaispiirteiden syöttämiseen tosiasiallisten indikaattoriarvojen asettamiseksi suhteeseen esijaksoarvojen kanssa 
 • Pakolliset tiedot määriteltävissä tietojenkeruun täydellisyyden varmistamiseksi 
 • Asiaaankuuluvien asiakirjojen ja/tai perusteltujen kommenttien pyytäminen huomattavien poikkeamien esiintyessä
 • Automaattinen raportoinnin yhteydessä kerättyjen yhteisö-, sijainti- ja laajuusarvojen kokoaminen
 • Quentic huolehtii yhtenäisesti rakennetuista, johdonmukaisista kestävän kehityksen ominaispiirteistä, jotka voidaan arvioida joustavasti ja monipuolisesti. 
 • Kullakin indikaattorilla on kunakin ajankohtana ja kussakin paikassa täsmälleen yksi kelpaava arvo – versioiden sekamelska on suljettu pois

Tietojen standardointi

Tietojen varmentamisen toteuttaminen

 • Välitettyjen tietojen uskottavuuden tarkastaminen 
 • Muiden aihepiirien vertailuarvojen käyttäminen 
 • Ajankohtaisten ja aikaisempien indikaattoriarvojen sekä poikkeamien vertaaminen 
 • Pika-arviointi indikaattorin mukaan: arvokehityksen tarkka näyttö aikajärjestyksessä
 • Absoluuttisten arvojen osoittaminen, vuotuiset trendit (kuluva vuosi), kausitasoitetut arvot (rullaavat summat) tai kustannukset-arvo -suhteet
 • Tietojen tarkastamisen kirjaaminen, kommenttien säilyttäminen
 • Selvä jaottelu: vain oikeutetut käyttäjät voivat hyväksyä tietoja tai muuttaa lähetettyjä tietoja jälkikäteen
 • Automaattisen ilmoituksen vastaanottaminen heti, kun hyväksyminen on vireillä tai tiedot lähetettiin takaisin luovuttavaan paikkaan korjattaviksi
 • Tietojen lopullinen sulkeminen heti, kun hyväksyminen on saatettu päätökseen

Tarkastettujen tietojen hyväksyminen


Hajautetusti raportoiden, keskitetysti organisoiden

Raportointi Quenticillä tarjoaa sinulle sen edun, että kaikki osalliset voivat toisistaan riippumatta kerätä parametrinsä omiin syöttömaskeihinsa, mutta kaikki tiedot organisoidaan, tallennetaan keskitetysti ja dokumentoidaan todistettavasti Quenticin kautta. Tiedonsiirtojen epäselvät välitilat on suljettu pois tiukemman tilojen seurannan ja muistutushallinnon ansiosta.

Analyysit kestävän kehityksen raporttiin

Jos kaikki parametrit on hyväksytty, luot Quenticillä havainnolliset analyysit kestävän kehityksen raporttiisi.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Asiantuntijatietoa sinulle

Täältä löydät parhaita käytäntöjä, trendejä ja vinkkejä.

Whitepaper: kestävän kehityksen hallinta

Tunnetko jäsennellyn kestävän kehityksen hallinnan 12 etua? Lue, kuinka yritykset vähentävät kuluja ja riskejä, täyttävät osakkeenomistajien odotukset, parantavat markkinamahdollisuuksiaan ja takaavat yrityksen …

Lataa whitepaper

Quentic Kestävä kehitys

Arvioi yrityksesi sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset toimintakentät keskitetysti yhdellä HSE-ohjelmistolla. Katso, kuinka Quentic auttaa sinua parantamaan tietojenvaihtoa ja yhteistyötä ja luomaan vakaan perustan …

Katso video

Voith

Kuinka taata tehokas ympäristön- ja resurssienhallinta useissa toimipaikoissa ympäri maailman? Maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni Voith on soveltanut tätä käytäntöön menestyksekkäästi Quenticin avulla jo …

Lue menestystarina
Resursseihin

"Kestävän kehityksen kaikki ekologiset näkökohdat huomioivalla keskitetyllä järjestelmällä olemme luoneet luotettavan pohjan raportointitoimellemme. Quenticin avulla olemme voineet automatisoida monia työvaiheita, joten vaikeudet tietojen syöttämisessä, tarkastamisessa ja analysoinnissa ovat selkeästi vähentyneet."

X