Tiesi päteviin kestävän kehityksen tietoihin

Quenticin kestävän kehityksen hallinnan ohjelmistomoduulilla

Pätevien kestävän kehityksen tietojen saaminen.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Tietojen syötön laadun kohottaminen

 • Käytännölliset ohjeet kestävän kehityksen ominaispiirteiden syöttämiseen tosiasiallisten indikaattoriarvojen asettamiseksi suhteeseen esijaksoarvojen kanssa 
 • Pakolliset tiedot määriteltävissä tietojenkeruun täydellisyyden varmistamiseksi 
 • Asiaaankuuluvien asiakirjojen ja/tai perusteltujen kommenttien pyytäminen huomattavien poikkeamien esiintyessä
 • Automaattinen raportoinnin yhteydessä kerättyjen yhteisö-, sijainti- ja laajuusarvojen kokoaminen
 • Quentic huolehtii yhtenäisesti rakennetuista, johdonmukaisista kestävän kehityksen ominaispiirteistä, jotka voidaan arvioida joustavasti ja monipuolisesti. 
 • Kullakin indikaattorilla on kunakin ajankohtana ja kussakin paikassa täsmälleen yksi kelpaava arvo – versioiden sekamelska on suljettu pois

Tietojen standardointi

Tietojen varmentamisen toteuttaminen

 • Välitettyjen tietojen uskottavuuden tarkastaminen 
 • Muiden aihepiirien vertailuarvojen käyttäminen 
 • Ajankohtaisten ja aikaisempien indikaattoriarvojen sekä poikkeamien vertaaminen 
 • Pika-arviointi indikaattorin mukaan: arvokehityksen tarkka näyttö aikajärjestyksessä
 • Absoluuttisten arvojen osoittaminen, vuotuiset trendit (kuluva vuosi), kausitasoitetut arvot (rullaavat summat) tai kustannukset-arvo -suhteet
 • Tietojen tarkastamisen kirjaaminen, kommenttien säilyttäminen
 • Selvä jaottelu: vain oikeutetut käyttäjät voivat hyväksyä tietoja tai muuttaa lähetettyjä tietoja jälkikäteen
 • Automaattisen ilmoituksen vastaanottaminen heti, kun hyväksyminen on vireillä tai tiedot lähetettiin takaisin luovuttavaan paikkaan korjattaviksi
 • Tietojen lopullinen sulkeminen heti, kun hyväksyminen on saatettu päätökseen

Tarkastettujen tietojen hyväksyminen


Hajautetusti raportoiden, keskitetysti organisoiden

Raportointi Quenticillä tarjoaa sinulle sen edun, että kaikki osalliset voivat toisistaan riippumatta kerätä parametrinsä omiin syöttömaskeihinsa, mutta kaikki tiedot organisoidaan, tallennetaan keskitetysti ja dokumentoidaan todistettavasti Quenticin kautta. Tiedonsiirtojen epäselvät välitilat on suljettu pois tiukemman tilojen seurannan ja muistutushallinnon ansiosta.

Analyysit kestävän kehityksen raporttiin

Jos kaikki parametrit on hyväksytty, luot Quenticillä havainnolliset analyysit kestävän kehityksen raporttiisi.

Katsaus tärkeimpiin toimintoihin

Quenticin kestävän kehityksen moduulin ominaisuuksia

Kestävän kehityksen indikaattorit

Kestävän kehityksen strateginen hallinta edellyttää sekä ulkoisten että sisäisten tekijöiden huomioimista. Tärkeitä kiintopisteitä ovat indikaattorit, joilla kestävän kehityksen edistymistä mitataan. Quentic tekee mittaamisesta jatkuvaa ja auttaa tunnistamaan tärkeimmät kehityskohteet nopeasti.

Hae lisätietoja

Kestävän kehityksen raportointi

Kattavaan kestävän kehityksen raportointiin haetaan lukuisia tietoja eri lähteistä. Quenticillä koordinoit raportointiprosessin vaivatta ja mahdollistat kaikille yritykseen liittyville toiminnan aloille samansuuntaisen tietojenkeruun, samalla kun varmistetaan, että kaikki luovutetut parametrit kootaan standardoidussa ja yhtenäisessä muodossa.

Hae lisätietoja

Kaikki valmiina kestävän kehityksen raportointiin

Perusteellinen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten parametrien analyysi tarjoaa lujan perustan kestävän kehityksen hallinnon suuntautumiseen ja huipentuu sidosryhmien kestävän kehityksen raportointiin. Viimeistään CSR-raportointivelvollisuusdirektiivin voimaantulosta lähtien tämä on ollut tärkeä aihe monille suuryrityksille. Quentic antaa apua: käytä suorituskykyisiä arviointeja kestävän kehityksen tietojen ja muiden tulosten valmistelemiseksi selkeästi.

Hae lisätietoja
Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Asiantuntijatietoa sinulle

Täältä löydät parhaita käytäntöjä, trendejä ja vinkkejä.

Whitepaper: kestävän kehityksen hallinta

Tunnetko jäsennellyn kestävän kehityksen hallinnan 12 etua? Lue, kuinka yritykset vähentävät kuluja ja riskejä, täyttävät osakkeenomistajien odotukset, parantavat markkinamahdollisuuksiaan ja takaavat yrityksen …

Lataa whitepaper

Quentic Kestävä kehitys

Arvioi yrityksesi sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset toimintakentät keskitetysti yhdellä HSE-ohjelmistolla. Katso, kuinka Quentic auttaa sinua parantamaan tietojenvaihtoa ja yhteistyötä ja luomaan vakaan perustan …

Katso video

Voith

Kuinka taata tehokas ympäristön- ja resurssienhallinta useissa toimipaikoissa ympäri maailman? Maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni Voith on soveltanut tätä käytäntöön menestyksekkäästi Quenticin avulla jo …

Lue menestystarina
Resursseihin

"Kestävän kehityksen kaikki ekologiset näkökohdat huomioivalla keskitetyllä järjestelmällä olemme luoneet luotettavan pohjan raportointitoimellemme. Quenticin avulla olemme voineet automatisoida monia työvaiheita, joten vaikeudet tietojen syöttämisessä, tarkastamisessa ja analysoinnissa ovat selkeästi vähentyneet."

X