Muutoksenhallinta

Quenticin ohjelmistomoduulilla Työnvalvonta

Yritysten, joissa pyritään pitkäaikaiseen tulokseen, on myös itse asetuttava säännöllisesti tarkastuksen kohteeksi ja tuettava omaa kehitystään. Organisaation muutos – sekä suuressa että pienessä mittakaavassa – tulee kuitenkin hoitaa hyvin. Quentic tukee sinua järjestelmällisesti muutosvaatimusten arvioinnissa ja ajallaan tapahtuvan toimeenpanon hoitamisessa.

Muutoksenhallinnan kehittäminen.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Muutosvaatimusten näyttäminen

 • Muutospyyntöjen laatiminen ja niiden tarkastamisen ja toimeenpanon aloittaminen 
 • Niiden yritysalojen ja -prosessien identifiointi, joita muutokset koskevat
 • Tehokkuuden lisäysten mahdollistaminen, säästömahdollisuuksien havaitseminen tai yleisten muutosvaatimusten arviointi vaatimustenmukaisuus- ja työsuojelunäkökohtien mukaisesti
 • Todellisten ja budjetoitujen tilojen selkeä vertailu 
 • Muutosten parannuspotentiaalin ja etujen tekeminen avoimiksi 
 • Muutoshallinnan menojen selventäminen kuluarvioiden avulla

Tavoitteiden välittäminen

Arvioinnin ja toimeenpanon toteuttaminen

 • Muutostoimenpiteiden jakaminen yksittäisiin, havainnollisiin käsittelyvaiheisiin 
 • Vaiheen sisäinen varmentaminen lausunnoilla 
 • Työntekijöiden tai ulkoisten neuvonantajien ottaminen yksinkertaisesti mukaan säätöön 
 • Velvollisuuksien ja määräaikojen määrittäminen kaikille vaiheille
 • Kirjattu hyväksyntä käsittelyvaiheen ja muutosmenettelyn mukaan 
 • Muutosten esittäminen kuvien ja toimenpidetietojen avulla 
 • Selvyyden saaminen siitä, kuka suoritti minkin työvaiheen 
 • Muutoksenhallintaa koskevien raporttien hakeminen helposti

Tulosten dokumentointi


Muutostoimenpiteet ja menettelyn muutokset

Jos yrityksessä otetaan käyttöön muutoksia, esim. toteutetaan tiukempia testimääräyksiä tai hankitaan uusia koneita, myös työntekijöiden toiminnot muuttuvat. Moduulilla Quentic-Prosessit välität määräykset työprosesseihin avoimesti ja voit toteuttaa myös myöhempiä prosessimuutoksia nopeasti ja yksiselitteisesti.

Prosessit Quenticillä

Prosessit-moduuli antaa kaiken, minkä tarvitset prosessin mallintamiseen mutta myös prosessiin edelleen kehittämiseen.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Quenticin käyttöönotolla on meille suurta strategista ja operatiivista merkitystä. Järjestelmä helpottaa kaikkien työntekijöiden työtä. Lisäksi pystymme tuottamaan tärkeää lisäarvoa osoittamalla prosessiemme läpinäkyvyyden viranomaismääräysten mukaisesti."