Prosessin mallintaminen parhaiden standardien mukaan

Quenticin prosessien ohjelmistomoduulilla

Mitä enemmän yrityksessä on erilaisia toimintoja, sitä tärkeämmäksi nousee prosessien selkeä kuvaus ja työtehtävien selkeä määrittely. Quenticin prosessien ohjelmistomoduulin avulla kykenet luomaan selkeät ja toimivat prosessikuvaukset sekä määrittelemään vastuut ja mittarit kaikille työntekijöille.

Prosessien mallintaminen.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Prosessien määritteleminen

 • Liiketoiminnan prosessien ja HSE-prosessien yksityiskohtainen kuvaaminen ja suunnan luominen 
 • Toiminnan kulkujen ja asianomaisten organisaatio- ja tietoalojen osoittaminen 
 • Myös yritysrakenteiden kuvaamiseen, esim. laitteistojen ja päälupien kokonaisvaltaiseen yleiskatsaukseen, sopiva
 • Havainnollisten prosessidiagrammien laatiminen pienin kustannuksin 
 • Laajennettujen tapahtumaohjattujen prosessiketjujen esitys 
 • Tehtävien ja toimintojen liittäminen suoraan asianomaisiin tieto-objekteihin 
 • Laatiminen PDF:nä mahdollistaa prosessidiagrammien ulkoisen valmistelun

Prosessivaiheiden visualisointi

Prosessin hyväksymisen suorittaminen

 • Jaotellut käsittely-, tarkastus- ja hyväksymisvaiheet pitävät huolen selkeistä menettelyistä prosessin mallintamisessa 
 • Kitkaton siirtyminen käsittelystä tarkastukseen s-posti-ilmoituksella kulloisellekin prosessivastaavalle 
 • Automaattinen kirjaaminen, kuka on suorittanut minkä käsittelyvaiheen milloin
 • Prosessien pitäminen jatkuvasti ajan tasalla yksinkertaisten mukautusten ansiosta myös jälkikäteen 
 • Aikaisemmat prosessiversiot pysyvät dokumentoituina ymmärrettävinä ja muutoksilta suojattuina 
 • Älykäs versionhallinta: vain ajantasaisin hyväksytty prosessidiagrammi annetaan työntekijöille automaattisesti nähtäväksi

Prosessien revisiointi


Prosessien jatkuva parantaminen

Prosessit ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa yrityksen kehittymisen ja muuttuvien työedellytysten kanssa. Niiden on näin ollen oltava jatkuvan tarkastamisen, mukauttamisen ja edelleen kehittämisen kohteena. Tärkeänä keinona tässä ovat prosessien auditoinnit, jotka voit samoin suunnitella ja organisoida hienosti Quenticillä.

Prosessien auditoinnit Quenticillä

Moduuli "Riskit ja auditoinnit" on kokonaispaketti auditointien suunnitteluun, toimeenpanoon ja tulosten varmistamiseen.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

"Yhdellä silmäyksellä voi nähdä, kuka johtohenkilö on tekemisissä minkin prosessin ja dokumentin kanssa. Tämä on hyvin hyödyllistä päivittäisessä työssämme."