Resurssivirtojen seuranta

Quenticin ympäristöjohtamisen ohjelmistomoduulilla

Valvo resurssien syöttöä.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Käyttölaskimen näyttäminen

 • Käyttölaskimen esitys ja sijaintisi toimitiloissa 
 • Virta-, kaasu- ja vesilaskurien huomiointi 
 • Tarkka luokitus päälaskurina, alavirran laskurina jne.
 • Virta-, kaasu- ja vesimaksujen ilmoittaminen, mukaan luettuina päästölle merkitykselliset yksityiskohdat 
 • Laskurin tilojen laatiminen rakenteellisesti 
 • Eron lukeminen kulloinkin viimeisimpään laskurin tilaan ja uskottavuuden tarkastaminen 
 • Automaattinen kustannuslaskenta ilmoitettujen tariffien perusteella

Käyttömäärien ja kustannusten selvittäminen

Erityisresurssien hallinnointi

 • Muiden yritysresurssien osoittaminen panoksiksi, esim. polttoaineet, paineilma tai materiaalit, joita on käsiteltävä
 • Käyttöjen ja kustannusten dokumentointi ajanjaksoittain
 • Tuotettujen tavaroiden osoittaminen suorituksiksi ja yleiskatsauksen saaminen tuotantomääriin ja valmistuskustannuksiin
 • Yrityksen päästöjen kuvaaminen
 • Pikakatsaukset tärkeimpien parametrien lukemiseksi – yksityisesti sovellettavissa kullekin käyttäjälle olennaisten parametrien kätevän valvonnan mahdollistamiseksi 
 • Diagrammi- ja taulukkoarviointien laatiminen kokonaiskäytöistä ja -kustannuksista tai kohdennettuina yrityksen toiminta-alan mukaan 
 • Optimaalinen perusta päätösten ja toimenpiteiden johtamiselle, esim. energiansäästöön ja resurssien optimointiin

Analyysien suorittaminen


Käyttöarvojen siirtäminen kätevästi

Jos sinulla on säännöllisesti toistuvia käyttötietoja resursseistasi digitaalisesti taulukkoina, voit siirtää nämä arvot niputettuina Quenticiin. Käytännöllinen tuontitoiminto mahdollistaa sen, että voit siirtää suuria tietomääriä yksinkertaisesti muutamalla klikkauksella ja integroida ne seurantaasi.

Analyysit täysin toivomuksen mukaisesti

Hanki lisätietoa Ympäristöjohtaminen-moduulin tarjoamista laajoista analysointimahdollisuuksista.

Katsaus tärkeimpiin toimintoihin

Quenticin Ympäristöjohtaminen-moduulinominaisuuksia

Ympäristöraportti

Ympäristön tunnusluvut, jätteiden synty, päästöt, energia ja vesi – moduulissa "ympäristöjohtaminen" kuvaat ympäristösuorituksesi keskeiset rakennuskivet. Jatkoanalyysiin on tarjolla monitahoisia arviointeja, jotka mahdollistavat eri näkökulmia ympäristötietoihisi. Tulokset ovat tarkkoja ja valmiiksi laadittuja seuraavaa esitystä tai ympäristöraporttiasi varten.

Hae lisätietoja

Jätteiden hallinnointi

Jätteiden tuottajina yrityksiä sitovat monet velvollisuudet. Niiden mukaan jätteet on lajiteltava ja on suoritettava ympäristöystävällinen jätehuolto tai jälleenkäyttö. Quenticillä saat jäsennellyn jäterekisterin ja dokumentoit jätteiden käsittelyn todistettavasti. Parametrit jätehuollosta, kuten kustannukset, tulot ja kierrätyskiintiöt, ovat käytössäsi pyynnöstä.

Hae lisätietoja

Ympäristön tunnusluvut

Olennaisten ympäristöindikaattorien määrittäminen ja säännöllinen mittaaminen on ratkaisevaa, jotta voitaisiin arvioida yrityksen ympäristösuoritusta. Erityisesti monimutkaisten ympäristön tunnuslukujen laatimiseen Quentic tarjoaa sinulle oman moduulikomponentin. Tämä laskee tunnuslukuja yksilöllisen ilmoituksen mukaan automaattisesti ja antaa sinun asettaa eri ympäristöjohtamisen tietoja rinnakkain.

Hae lisätietoja
Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Asiantuntijatietoa sinulle

Täältä löydät parhaita käytäntöjä, trendejä ja vinkkejä.

Whitepaper ISO 14001

Tiivistettyä asiantuntijatietoa kansainvälisestä ISO 14001 -standardista sisältäen tarkastuslistoja ja toteutussuunnitelman. Opas menestyneeseen ja sertifioituun ympäristöjohtamisjärjestelmään.

Lataa whitepaper

Quentic Ympäristöjohtaminen

Quentic-ohjelmistoratkaisu mahdollistaa kaikkien resurssien käyttöä koskevien tietojen kirjaamisen ja valvonnan. Katso videolta, kuinka ympäristöjohtamisen moduuli laskee automaattisesti tunnusluvut ja analysoi ne …

Katso video

Alfred Kärcher

Kuinka Alfred Kärcher hyödyntää Quenticia jätteiden, kulutustietojen, ympäristöaspektien ja kaikenlaisten ympäristön tunnuslukujen kokoamiseen ja analysoimiseen? Lue ISO 14001 -sertifioidun yrityksen menestystarina.

Lue menestystarina
Resursseihin

"Viimeisten kolmen vuoden aikana olemme tiedostaneet ohjelmistolla yli 2 000 jätetapahtumaa, ja voimme nykyisin mukavasti analysoida näitä tietoja sekä esittää havainnollisia taulukoita ja diagrammeja näppäimen painalluksella. Nämä kattavat analysointimahdollisuudet ovat Quenticin suuri etu."

X