Ympäristön tunnusluvut

Quenticin ympäristöjohtamisen ohjelmistomoduulilla

Olennaisten ympäristöindikaattorien määrittäminen ja säännöllinen mittaaminen on ratkaisevaa, jotta voitaisiin arvioida yrityksen ympäristösuoritusta. Erityisesti monimutkaisten ympäristön tunnuslukujen laatimiseen Quentic tarjoaa sinulle oman moduulikomponentin. Tämä laskee tunnuslukuja yksilöllisen ilmoituksen mukaan automaattisesti ja antaa sinun asettaa eri ympäristöjohtamisen tietoja rinnakkain.

Ympäristön tunnuslukujen analysointi.

Näin yksinkertaista on Quenticin käyttäminen!

Tunnuslukujen määritteleminen

 • Ympäristön tunnuslukujen määrittäminen säännölliseen mittaukseen ja tarkastukseen
 • Soveltuu ydinindikaattoreihin, kuten energiatehokkuus, jätteiden käyttöaste tai päästötekijät 
 • Joustavasti käytettävissä myös muihin yrityksen tunnuslukuihin organisaation, tuotannon, sisäänmenon ja ulostulon alalta.
 • Intuitiivinen muotoeditori kätevään syöttöön tunnuslukujen laskentaan 
 • Ympäristöjohtamisessa ilmaistut resurssivirrat voidaan liittää muuttujina 
 • Mahdollistaa automaattisen parametrin laskennan osoitettujen virta-, kaasu-, vesi-, jäte-, päästö- ja muiden resurssitietojen perusteella 
 • Monimutkaisten tunnuslukujen muodostaminen tunnuslukujen nivouttaminen

Laskennan vahvistaminen

Suunnitelman arvojen määrittäminen

 • Tavoitteiden asettaminen tunnuslukujen mukaan vähimmäis- tai enimmäisarvojen muodossa 
 • Kuukausi- ja vuositavoitteiden erottelu yritysten eri toiminta-alueille 
 • Mahdollistaa tavoitteen ja nykytilan vertailut tavoitteisiin pääsyn arvioimiseksi
 • Valittujen ydinindikaattorien muodostaminen ympäristövalvonnan pikakatsauksessa 
 • Tunnuslukujen arvioiminen yritysten toiminta-alojen mukaan graafisesti tai lukuina ja vertailu kulloistenkin suunnitelma-arvojen kanssa 
 • Valmisteltujen tulosten laatiminen ulkoisesti MS Wordissa tai MS Excelissä

Analyysien suorittaminen


Helposti saatavat ympäristöraportit

EcoWebDeksin asiakirjojen hallinnointi tarjoaa sinulle parhaat edellytykset hallinnoida kaikkia ympäristösuorituksesi arvioita ja raportteja. Keskitetty tallennus, kätevä haku ja yksilölliset työvirrat tarkastamiseen ja käsittelyyn ovat vain yksi osa kattavaa, kaikkia tärkeitä HSE- ja CSR-asiakirjoja koskevaa keinovarastoa.

Analyysit täysin toivomuksen mukaisesti

Hanki lisätietoa Ympäristöjohtaminen-moduulin tarjoamista laajoista analysointimahdollisuuksista.

Kokeile Quentic-sovellusta ilmaiseksi

Asiantuntijatietoa sinulle

Täältä löydät parhaita käytäntöjä, trendejä ja vinkkejä.

Whitepaper ISO 14001

Tiivistettyä asiantuntijatietoa kansainvälisestä ISO 14001 -standardista sisältäen tarkastuslistoja ja toteutussuunnitelman. Opas menestyneeseen ja sertifioituun ympäristöjohtamisjärjestelmään.

Lataa whitepaper

Quentic Ympäristöjohtaminen

Quentic-ohjelmistoratkaisu mahdollistaa kaikkien resurssien käyttöä koskevien tietojen kirjaamisen ja valvonnan. Katso videolta, kuinka ympäristöjohtamisen moduuli laskee automaattisesti tunnusluvut ja analysoi ne …

Katso video

Alfred Kärcher

Kuinka Alfred Kärcher hyödyntää Quenticia jätteiden, kulutustietojen, ympäristöaspektien ja kaikenlaisten ympäristön tunnuslukujen kokoamiseen ja analysoimiseen? Lue ISO 14001 -sertifioidun yrityksen menestystarina.

Lue menestystarina
Resursseihin

"Viimeisten kolmen vuoden aikana olemme tiedostaneet ohjelmistolla yli 2 000 jätetapahtumaa, ja voimme nykyisin mukavasti analysoida näitä tietoja sekä esittää havainnollisia taulukoita ja diagrammeja näppäimen painalluksella. Nämä kattavat analysointimahdollisuudet ovat Quenticin suuri etu."

X